studiumineuropa.eu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Biuro Promocji i Rekrutacji:
tel. (85) 748 54 73