Vorstellung der Universität
Posen (Poznań), Polen

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Typ der Universität: Wirtschaft
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Englisch
Business translationStudium in Englisch
International BusinessStudium in Englisch
Internationaler HandelStudium in Englisch
Foreign Trade of by Small and Medium-Sized EnterprisesStudium in Englisch
International businessStudium in Englisch
Real EstateStudium in Englisch
UnternehmertumStudium in Englisch
International BusinessStudium in Englisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnischduales Studium
International businessStudium in Englisch
BankgeschäftStudium in Polnisch
RechnungswesenStudium in Polnisch
Controlling i finanse przedsiębiorstwStudium in Polnischduales Studium
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwStudium in Polnisch
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAStudium in Polnisch
Menedżer finansowyStudium in Polnisch
Podatki i doradztwo podatkoweStudium in Polnisch
Rachunkowość i audyt finansowyStudium in Polnischduales Studium
Innere SicherheitStudium in Polnisch
KryminalistykaStudium in Polnisch
Służby mundurowe i porządek publicznyStudium in Polnisch
Wywiad gospodarczyStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Internationaler HandelStudium in Polnisch
Foreign Trade of Small and Medium – sized EnterprisesStudium in Englisch
International businessStudium in Englisch
Biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstwStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
UnternehmensführungStudium in Polnisch
Gospodarowanie nieruchomościamiStudium in Polnisch
Menedżer sportuStudium in Polnisch
Menedżer sprzedażyStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
BeherbergungsgewerbeStudium in Polnisch
Gastronomia z dietetykąStudium in Polnisch
Obsługa ruchu lotniczegoStudium in Polnisch
Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczekStudium in Polnisch
Promocja zdrowia, SPA i wellnessStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
BetriebswirtschaftStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja i finanse samorządoweStudium in Polnisch
Administracja nowoczesnego miastaStudium in Polnisch
Administracja w służbie zdrowiaStudium in Polnisch
Administracja w wymiarze sprawiedliwościStudium in Polnisch
Prawo w biznesieStudium in Polnisch
Prawo i finanseStudium in Polnisch
Prawo i zarządzanieStudium in Polnisch
Psychologia w biznesieStudium in Polnisch
Psychologia marketingu i nowych mediówStudium in Polnisch
Psychologia menedżera i organizacjiStudium in Polnisch
Psychologia negocjacji i mediacjiStudium in Polnisch
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacjiStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Englisch
Mobile Software DeveloperStudium in Englisch
Virtual Reality and MultimediaStudium in Englisch
Engineering ManagementStudium in Englisch
ProduktionsmanagementStudium in Englisch
Quality ManagementStudium in Englisch
InformatikStudium in Polnisch
SoftwaretechnikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo systemów informatycznychStudium in Polnisch
E-commerceStudium in Polnisch
Grafika i multimediaStudium in Polnisch
Wdrażanie systemów informatycznych sapStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Global logisticsStudium in Englisch
Logistyka i spedycja międzynarodowaStudium in Polnisch
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachStudium in Polnisch
Procesy i projekty logistyczneStudium in Polnisch
Inżynieria zarządzaniaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracyStudium in Polnisch
Inżynieria ekologiczna i ekoenergetykaStudium in Polnisch
Inżynieria zarządzania jakościąStudium in Polnisch
Inżynieria zarządzania procesami produkcjiStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
FinanzgebarenStudium in Polnisch
Bankowość i usługi finansoweStudium in Polnisch
Finanse publiczne i podatkiStudium in Polnisch
Rachunkowość i audyt finansowyStudium in Polnisch
ManagementStudium in PolnischFernstudium
UnternehmensführungStudium in Polnisch
Coaching i rozwój zawodowyStudium in Polnisch
Wycena i zarządzanie nieruchomościamiStudium in Polnisch
Zarządzanie marketingoweStudium in Polnisch
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie projektem – Junior Project ManagerStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Menedżer hotelarstwa i gastronomiiStudium in Polnisch
Menedżer imprez rekreacyjno-sportowychStudium in Polnisch
Menedżer spa i wellnessStudium in Polnisch
Międzynarodowy biznes turystycznyStudium in Polnisch
Zarządzanie dla inżynierówStudium in Polnisch
Management by ObjectivesStudium in Polnisch
Menedżer ITStudium in Polnisch
Menedżer logistykiStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
Działalność organów administracji publicznejStudium in Polnisch
Prawo w obrocie gospodarczymStudium in Polnisch
Wymiar sprawiedliwości i organy ściganiaStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Ökonomie Studium in Polnisch

MBAmehr »
Executive MBA Studium in Englisch
MBA - Project Management Studium in Englisch
MBA Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Bibliothekswissenschaft Studium in Polnisch
Durchführung eines Projektes Studium in Polnisch
Finanzanalyse Studium in Polnisch
Rechnungswesen Studium in Polnisch
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja Studium in Polnisch
Akademia biznesu dla doświadczonej kadry zarządzającej Studium in Polnisch
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji Studium in Polnisch
Akademia sprzedawcy Studium in Polnisch
Akademia trenera Studium in Polnisch
Analityk biznesowy Studium in Polnisch
Aplikacje internetowe i mobilne Studium in Polnisch
Aplikacje internetowe i mobilne (online + warsztaty) Studium in Polnisch
Aplikacje internetowe i mobilne online Studium in Polnisch
Audyt podatkowy i finansowy Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo - studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne Studium in Polnisch
BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi Studium in Polnisch
Coaching - specjalizacja: life coaching, coaching menedżerski Studium in Polnisch
Coaching zdrowia Studium in Polnisch
Controlling Studium in Polnisch
Cyberbezpieczeństwo w biznesie Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i edukacyjne Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią zajęciową Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera Studium in Polnisch
Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z Autyzmem i zespołem Aspergera Studium in Polnisch
Etyka dla nauczycieli Studium in Polnisch
HR biznes partner Studium in Polnisch
Innowacyjny e-marketing Studium in Polnisch
Inspektor Ochrony Danych Studium in Polnisch
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w ABAP Studium in Polnisch
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Studium in Polnisch
Konsulting prawny i gospodarczy dla praktyków biznesu i administracji Studium in Polnisch
Lean management Studium in Polnisch
Lean w usługach Studium in Polnisch
Lean, six sigma - optymalizacja procesów Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Matematyka i informatyka – nauczanie drugiego przedmiotu Studium in Polnisch
Menedżer BHP Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
Negocjacje i mediacje Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą - studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Studium in Polnisch
Podyplomowe studium dla doktorantów Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne Studium in Polnisch
Psychologia pozytywna stosowana Studium in Polnisch
Psychologia sprzedaży Studium in Polnisch
Psychologia zarządzania Studium in Polnisch
Rachunkowość i finanse korporacyjne Studium in Polnisch
SAP - zintegrowane systemy informatyczne Studium in Polnisch
Studia Menedżerskie Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna – studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna i socjoterapia Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii Studium in Polnisch
Testowanie oprogramowania Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej Studium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Studium in Polnisch
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Studium in Polnisch
Wycena nieruchomości Studium in Polnisch
Zakupy w biznesie Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości Studium in Polnisch
Zarządzanie jakością Studium in Polnisch
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi Studium in Polnisch
Zarządzanie opieką senioralną Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami IT Studium in Polnisch
Zarządzanie projektem PM'a Studium in Polnisch
Zarządzanie punktami handlowo-usługowymi Studium in Polnisch
Zarządzanie sprzedażą w bankach i instytucjach finansowych Studium in Polnisch
Zarządzanie w podmiotach leczniczych Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: kadry i płace Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: menedżer HR Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Studium in Polnisch
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z pedagogiką Montessori Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Finansów i Bankowości

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBromberg (Bydgoszcz)
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuDanzig (Gdańsk)
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdingen (Gdynia)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieStettin (Szczecin)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieKönigshütte (Chorzów)
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuThorn (Toruń)
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWarschau (Warszawa)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuBreslau (Wrocław)
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOppeln (Opole)

Webseite www der Universität: www.wsb.pl/poznan/

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy