Zlín, Tschechien

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Typ der Universität: university type
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
HebammeStudium in Tschechisch
MarketingkommunikationStudium in Tschechisch
ProduktionStudium in Tschechisch
SoftwaretechnikStudium in Tschechisch
SozialpädagogikStudium in Tschechisch
VermarktungStudium in Tschechisch
WerkstoffingenieurwesenStudium in Tschechisch
Wirtschaft und ManagementStudium in Tschechisch
WirtschaftsingenieurwesenStudium in Tschechisch
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféřeStudium in Tschechisch
Anglický jazyk pro manažerskou praxiStudium in Tschechisch
Animovaná tvorbaStudium in Tschechisch
Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaciStudium in Tschechisch
Aplikovaná logistikaStudium in Tschechisch
Audiovizuální tvorbaStudium in Tschechisch
Bezpečnostní technologie, systémy a managementStudium in Tschechisch
Chemie a technologie materiálůStudium in Tschechisch
Chemie a technologie potravinStudium in Tschechisch
Finance a finanční technologieStudium in Tschechisch
Finanční řízení podnikuStudium in Tschechisch
Informační a řídicí technologieStudium in Tschechisch
Informační technologie v administrativěStudium in Tschechisch
Inteligentní systémy s robotyStudium in Tschechisch
Inženýrství ochrany životního prostředíStudium in Tschechisch
Klasická animovaná tvorbaStudium in Tschechisch
Management a ekonomikaStudium in Tschechisch
Management rizikStudium in Tschechisch
Marketingové komunikaceStudium in Tschechisch
Materiály a technologieStudium in Tschechisch
Multimédia a designStudium in Tschechisch
Německý jazyk pro manažerskou praxiStudium in Tschechisch
Ochrana obyvatelstvaStudium in Tschechisch
Ovládání rizikStudium in Tschechisch
Polymerní materiály a technologieStudium in Tschechisch
Porodní asistenceStudium in Tschechisch
Řízení environmentálních rizikStudium in Tschechisch
Řízení výroby a kvalityStudium in Tschechisch
Technologická zařízeníStudium in Tschechisch
Technologie a hodnocení potravinStudium in Tschechisch
Technologie a řízení v gastronomiiStudium in Tschechisch
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentůStudium in Tschechisch
Teorie a praxe animované tvorbyStudium in Tschechisch
Teorie a praxe audiovizuální tvorbyStudium in Tschechisch
Účetnictví a daněStudium in Tschechisch
Učitelství odborných předmětů pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství pro mateřské školyStudium in Tschechisch
Veřejná správa a regionální rozvojStudium in Tschechisch
Všeobecná sestraStudium in Tschechisch
Všeobecné ošetřovatelstvíStudium in Tschechisch
Zdravotně sociální pracovníkStudium in Tschechisch
Management und ÖkonomieStudium in Englisch
SoftwaretechnikStudium in Englisch
Wirtschaft und ManagementStudium in Englisch
Applied Informatics in Industrial AutomationStudium in Englisch
English for Business AdministrationStudium in Englisch
Finance and Financial TechnologiesStudium in Englisch
Information and Control TechnologiesStudium in Englisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Učitelství pro 1. stupeň základní školyStudium in Tschechisch

Master
Studium
FertigungstechnikStudium in Tschechisch
FinanzwirtschaftStudium in Tschechisch
InformationstechnologieStudium in Tschechisch
LebensmitteltechnologieStudium in Tschechisch
Management und MarketingStudium in Tschechisch
MarketingkommunikationStudium in Tschechisch
ProduktionStudium in Tschechisch
SozialarbeitStudium in Tschechisch
SozialpädagogikStudium in Tschechisch
UmweltingenieurwissenschaftenStudium in Tschechisch
WerkstoffingenieurwesenStudium in Tschechisch
WirtschaftsingenieurwesenStudium in Tschechisch
Animovaná tvorbaStudium in Tschechisch
Arts ManagementStudium in Tschechisch
Audiovizuální tvorbaStudium in Tschechisch
Automatické řízení a informatikaStudium in Tschechisch
Automatické řízení a informatika v Průmyslu 4.0Studium in Tschechisch
Bezpečnost společnostiStudium in Tschechisch
Bezpečnostní technologie, systémy a managementStudium in Tschechisch
Biomateriály a kosmetikaStudium in Tschechisch
Chemie potravin a bioaktivních látekStudium in Tschechisch
Ekonomika podniku a podnikáníStudium in Tschechisch
Integrované systémy v budováchStudium in Tschechisch
Inženýrství ochrany životního prostředíStudium in Tschechisch
Inženýrství polymerůStudium in Tschechisch
Konstrukce technologických zařízeníStudium in Tschechisch
Management ve zdravotnictvíStudium in Tschechisch
Marketingové komunikaceStudium in Tschechisch
Materiálové inženýrství a nanotechnologieStudium in Tschechisch
Multimédia a designStudium in Tschechisch
Pedagogika předškolního věkuStudium in Tschechisch
Počítačové a komunikační systémyStudium in Tschechisch
Podniková ekonomikaStudium in Tschechisch
Předškolní pedagogikaStudium in Tschechisch
Řízení jakostiStudium in Tschechisch
Řízení netržních a sociálních služebStudium in Tschechisch
Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetikyStudium in Tschechisch
Technologie tuků, detergentů a kosmetikyStudium in Tschechisch
Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravinStudium in Tschechisch
Teorie a praxe animované tvorbyStudium in Tschechisch
Teorie a praxe audiovizuální tvorbyStudium in Tschechisch
Učitelství informatiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Veřejná správa a regionální rozvojStudium in Tschechisch
BetriebswirtschaftslehreStudium in Englisch
FinanzenStudium in Englisch
InformationstechnologieStudium in Englisch
InformationstechnologieStudium in Englisch
LebensmitteltechnologieStudium in Englisch
Management und MarketingStudium in Englisch
MarketingkommunikationStudium in Englisch
UmweltingenieurwissenschaftenStudium in Englisch
Advanced Security TechnologiesStudium in Englisch
Automatic Control and Informatics in Industry 4.0Studium in Englisch
Biomaterials and CosmeticsStudium in Englisch
Business Administration and EntrepreneushipStudium in Englisch
Chemistry of Food and Bioactive CompoundsStudium in Englisch
Integrated Systems in BuildingsStudium in Englisch
Marketing CommunicationsStudium in Englisch
Polymer EngineeringStudium in Englisch
Security Technologies, Systems and ManagementStudium in Englisch

Promotionmehr »
Finanzwirtschaft Studium in Tschechisch
Informationstechnologie Studium in Tschechisch
Ingenieurinformatik Studium in Tschechisch
Lebensmitteltechnologie Studium in Tschechisch
Pädagogik Studium in Tschechisch
Prozessingenieurwesen Studium in Tschechisch
Wirtschaft und Management Studium in Tschechisch
Wirtschaftsingenieurwesen Studium in Tschechisch
Automatické řízení a informatika Studium in Tschechisch
Bezpečnostní technologie, systémy a management Studium in Tschechisch
Biomateriály a biokompozity Studium in Tschechisch
Chemie a technologie materiálů Studium in Tschechisch
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Studium in Tschechisch
Management a ekonomika Studium in Tschechisch
Multimédia a design Studium in Tschechisch
Nanotechnologie a pokročilé materiály Studium in Tschechisch
Nástroje a procesy Studium in Tschechisch
Technologie makromolekulárních látek Studium in Tschechisch
Finanzen Studium in Englisch
Informationstechnologie Studium in Englisch
Ingenieurinformatik Studium in Englisch
Lebensmitteltechnologie Studium in Englisch
Management und Ökonomie Studium in Englisch
Prozessingenieurwesen Studium in Englisch
Wirtschaftsingenieurwesen Studium in Englisch
Automatic Control and Informatics Studium in Englisch
Biomaterials and Biocomposites Studium in Englisch
Chemistry and Materials Technology Studium in Englisch
Ekonomics and management Studium in Englisch
Environmental Chemistry and Technology Studium in Englisch
Multimedia and Design Studium in Englisch
Nanotechnology and Advanced Materials Studium in Englisch
Security Technologies, Systems and Management Studium in Englisch
Technology of Macromolecular Compounds Studium in Englisch
Technology of Macromolecular Substances Studium in Englisch
Tools and Processes Studium in Englisch
Webseite www der Universität:
www.utb.cz

Karte

Privacy Policy