Studenten in Europa
Land
Stadt
Gruppe der einzelnen Richtungen 
Unterrichtssprache 
das Niveau des Studiums
Universitätsstatus  
Vorstellung der Universität
Oslo, Norwegen

Universitetet i Oslo

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

PO Box 1072
BlindernOslo 0316 Oslo
+47 22 85 50 50 +47 22 85 44 42

Bachelor
Studium
Antikk kultur og klassiske språk (bachelor)Studium in Norwegisch
Arkeologi og konservering (bachelor)Studium in Norwegisch
Asia- og Midtøsten-studier (bachelor)Studium in Norwegisch
Biologi (bachelor)Studium in Norwegisch
Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor)Studium in Norwegisch
Elektronikk og datateknologi (bachelor)Studium in Norwegisch
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor)Studium in Norwegisch
Europastudier (bachelor)Studium in Norwegisch
Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (bachelor)Studium in Norwegisch
Filosofi og idéhistorie (bachelor)Studium in Norwegisch
Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor)Studium in Norwegisch
Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)Studium in Norwegisch
Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)Studium in Norwegisch
Historie (bachelor)Studium in Norwegisch
Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)Studium in Norwegisch
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (bachelor)Studium in Norwegisch
Informatikk: programmering og nettverk (bachelor)Studium in Norwegisch
Informatikk: språk og kommunikasjon (bachelor)Studium in Norwegisch
Internasjonale studier (bachelor)Studium in Norwegisch
Kjemi (bachelor)Studium in Norwegisch
Kriminologi (bachelor)Studium in Norwegisch
Kultur og kommunikasjon (bachelor)Studium in Norwegisch
Kunsthistorie (bachelor)Studium in Norwegisch
Lingvistikk (bachelor)Studium in Norwegisch
Matematikk og økonomi (bachelor)Studium in Norwegisch
Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)Studium in Norwegisch
Materialer, energi og nanoteknologi (bachelor)Studium in Norwegisch
Medievitenskap (bachelor)Studium in Norwegisch
Molekylærbiologi og biologisk kjemi (bachelor)Studium in Norwegisch
Musikkvitenskap (bachelor)Studium in Norwegisch
Nordiske studier (bachelor)Studium in Norwegisch
Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor)Studium in Norwegisch
Pedagogikk (bachelor)Studium in Norwegisch
Psykologi (bachelor)Studium in Norwegisch
Religion og samfunn (bachelor)Studium in Norwegisch
Religionshistorie og kulturhistorie (bachelor)Studium in Norwegisch
Samfunnsgeografi (bachelor)Studium in Norwegisch
Samfunnsøkonomi (bachelor)Studium in Norwegisch
Sosialantropologi (bachelor)Studium in Norwegisch
Sosiologi (bachelor)Studium in Norwegisch
Spesialpedagogikk (bachelor)Studium in Norwegisch
Statsvitenskap (bachelor)Studium in Norwegisch
Tannpleie (bachelor)Studium in Norwegisch
Teologi og kristendom (bachelor)Studium in Norwegisch
Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)Studium in Norwegisch
Utviklingsstudier (bachelor)Studium in Norwegisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
FarmasiStudium in Norwegisch
Klinisk ernæringStudium in Norwegisch
Lektorprogrammet - fremmedspråkStudium in Norwegisch
Lektorprogrammet - kultur- og samfunnsfagStudium in Norwegisch
Lektorprogrammet - nordiskStudium in Norwegisch
Lektorprogrammet - realfagStudium in Norwegisch
MedisinStudium in Norwegisch
OdontologiStudium in Norwegisch
PsykologiStudium in Norwegisch
RettsvitenskapStudium in Norwegisch
Samfunnsøkonomisk analyseStudium in Norwegisch
TeologiStudium in Norwegisch

Master
Studium
Asian and African Studies (master's two years)Studium in Englisch
Astronomy (master's two years)Studium in Englisch
Biology (master's two years)Studium in Englisch
Chemistry (master's two years)Studium in Englisch
Comparative and International Education (master's two years)Studium in Englisch
Computational Science and Engineering (master's two years)Studium in Englisch
Culture, Environment and Sustainability (master's two years)Studium in Englisch
Development Geography (master's two years)Studium in Englisch
Economics (master's two years)Studium in Englisch
English LanguageStudium in Englisch
English LiteratureStudium in Englisch
European and American Literature Studies (master's two years)Studium in Englisch
European Languages (master's two years)Studium in Englisch
European Master in Health Economics and Management (master's two years)Studium in Englisch
Gender Studies (master's two years)Studium in Englisch
Geosciences (master's two years)Studium in Englisch
Health Economics, Policy and Management (master's two years)Studium in Englisch
Higher Education (master's two years)Studium in Englisch
Ibsen Studies (master's two years)Studium in Englisch
Informatics: Design, Use, Interaction (master's two years)Studium in Englisch
Informatics: Language and Communication (master's two years)Studium in Englisch
Informatics: Nanoelectronics and Robotics (master's two years)Studium in Englisch
Informatics: Programming and Networks (master's two years)Studium in Englisch
Informatics: Technical and Scientific Applications (master's two years)Studium in Englisch
Information and Communication Technology Law (master's 1 1/2-years)Studium in Englisch
Innovation and Entrepreneurship (master's two years)Studium in Englisch
Intercontextual Theology (master's two years)Studium in Englisch
International Community Health (master's two years)Studium in Englisch
Linguistics and its Applications for a Multilingual Society (master's two years)Studium in Englisch
Maritime Law (master's 1 1/2-years)Studium in Englisch
Materials Science and Nanotechnology (master's two years)Studium in Englisch
Mathematics (master's two years)Studium in Englisch
Media Studies (master's two years)Studium in Englisch
Medieval Studies (master's two years)Studium in Englisch
Modelling and Data Analysis (master's two years)Studium in Englisch
Molecular Biosciences (master's two years)Studium in Englisch
More about the programme How to apply?Studium in Englisch
Network and System Administration (master's two years)Studium in Englisch
Nordic MediaStudium in Englisch
Nordic Viking and Medieval CultureStudium in Englisch
Peace and Conflict Studies (master's two years)Studium in Englisch
Philosophy (master's two years)Studium in Englisch
Physics (master's two years)Studium in Englisch
Psychology (master's two years)Studium in Englisch
Public International Law (master's 1 1/2-years)Studium in Englisch
Religious Roots of Europe (master's two years)Studium in Englisch
Special and Inclusive Education (master's - experience based)Studium in Englisch
Special Needs Education (master's two years)Studium in Englisch
Theory and Practice of Human Rights (master's two years)Studium in Englisch
Viking and Medieval Norse Studies (master's two years)Studium in Englisch
Antikk kultur og klassiske språk (master - to år)Studium in Norwegisch
Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år)Studium in Norwegisch
Arkeologi og konservering (master - to år)Studium in Norwegisch
Asia- og Midtøsten studier (master - to år)Studium in Norwegisch
Astronomi (master - to år)Studium in Norwegisch
Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert)Studium in Norwegisch
Biologi (master - to år)Studium in Norwegisch
Comparative and International Education (master's two years)Studium in Norwegisch
Culture, Environment and Sustainability (master's two years)Studium in Norwegisch
Development Geography (master's two years)Studium in Norwegisch
Economics (master's two years)Studium in Norwegisch
Elektronikk og datateknologi (master - to år)Studium in Norwegisch
ESST - Society, Science and Technology in Europe (master - halvannet år)Studium in Norwegisch
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (master - to år)Studium in Norwegisch
European Master in Health Economics and Management (master's two years)Studium in Norwegisch
Europeiske og amerikanske litteraturstudier (master - to år)Studium in Norwegisch
Europeiske og amerikanske områdestudier (master - to år)Studium in Norwegisch
Europeiske språk (master - to år)Studium in Norwegisch
Filosofi (master - to år)Studium in Norwegisch
Forvaltningsinformatikk (master - to år)Studium in Norwegisch
Fysikk (master - to år)Studium in Norwegisch
Gender Studies (master's two years)Studium in Norwegisch
Geofag (master - to år)Studium in Norwegisch
Health Economics, Policy and Management (master's two years)Studium in Norwegisch
Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)Studium in Norwegisch
Helsefagvitenskap (master - to år)Studium in Norwegisch
Higher Education (master's two years)Studium in Norwegisch
Historie (master - to år)Studium in Norwegisch
Ibsen Studies (master's two years)Studium in Norwegisch
Idéhistorie (master - to år)Studium in Norwegisch
Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år)Studium in Norwegisch
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (master - to år)Studium in Norwegisch
Informatikk: programmering og nettverk (master - to år)Studium in Norwegisch
Informatikk: språk og kommunikasjon (master - to år)Studium in Norwegisch
Informatikk: tekniske og naturvitenskapelige anvendelser (master - to år)Studium in Norwegisch
Information and Communication Technology Law (master's 1 1/2-years)Studium in Norwegisch
Innovation and Entrepreneurship (master's two years)Studium in Norwegisch
Intercontextual Theology (master's two years)Studium in Norwegisch
International Community Health (master's two years)Studium in Norwegisch
IT og ledelse (master - erfaringsbasert)Studium in Norwegisch
Journalistikk (master - to år)Studium in Norwegisch
Kjemi (master - to år)Studium in Norwegisch
Kriminologi (master - to år)Studium in Norwegisch
Kristendomsstudier (master - to år)Studium in Norwegisch
Kulturhistorie og museologi (master - to år)Studium in Norwegisch
Kunsthistorie (master - to år)Studium in Norwegisch
Lesing og skriving i skolen (master - to år)Studium in Norwegisch
Linguistics and its Applications for a Multilingual Society (master's two years)Studium in Norwegisch
Lingvistikk (master - to år)Studium in Norwegisch
Maritime Law (master's 1 1/2-years)Studium in Norwegisch
Matematikk (master - to år)Studium in Norwegisch
Materialer, energi og nanoteknologi (master - to år)Studium in Norwegisch
Medievitenskap (master - to år)Studium in Norwegisch
Middelalderstudier (master - to år)Studium in Norwegisch
Modellering og dataanalyse (master - to år)Studium in Norwegisch
Molekylær biovitenskap (master - to år)Studium in Norwegisch
Musikkvitenskap (master - to år)Studium in Norwegisch
Network and System Administration (master's two years)Studium in Norwegisch
Nordiske studier (master - to år)Studium in Norwegisch
Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)Studium in Norwegisch
Peace and Conflict Studies (master's two years)Studium in Norwegisch
Pedagogikk (master - to år)Studium in Norwegisch
Praktisk teologi (master - erfaringsbasert)Studium in Norwegisch
Profesjonsetikk og diakoni (master - to år)Studium in Norwegisch
Psykologi (master - to år)Studium in Norwegisch
Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer (master - erfaringsbasert)Studium in Norwegisch
Public International Law (master's 1 1/2-years)Studium in Norwegisch
Religion og samfunn (master - to år)Studium in Norwegisch
Religionshistorie (master - to år)Studium in Norwegisch
Religious Roots of Europe (master's two years)Studium in Norwegisch
Rettssosiologi (master - to år)Studium in Norwegisch
Samfunnsgeografi (master - to år)Studium in Norwegisch
Sosialantropologi (master - to år)Studium in Norwegisch
Sosiologi (master - to år)Studium in Norwegisch
Special and Inclusive Education (master's - experience based)Studium in Norwegisch
Special Needs Education (master's two years)Studium in Norwegisch
Spesialpedagogikk (master - to år)Studium in Norwegisch
Statsvitenskap (master - to år)Studium in Norwegisch
Sykepleievitenskap (master - to år)Studium in Norwegisch
Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år)Studium in Norwegisch
Theory and Practice of Human Rights (master's two years)Studium in Norwegisch
Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert)Studium in Norwegisch
Viking and Medieval Norse Studies (master's two years)Studium in Norwegisch
Webseite www der Universität: www.uio.no/

Karte

Privacy Policy