Nitra, Slovakei

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111

Bachelor
Studium
BiologieStudium in Slovakisch
Politische WissenschaftStudium in Slovakisch
PsychologieStudium in Slovakisch
SozialarbeitStudium in Slovakisch
StatistikStudium in Slovakisch
AndragogikaStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Aplikovaná informatikaStudium in Slovakisch
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciStudium in Slovakisch
český jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Chémia životného prostrediaStudium in Slovakisch
Fyzika materiálovStudium in Slovakisch
FyzioterapiaStudium in Slovakisch
Geografia v regionálnom rozvojiStudium in Slovakisch
HungarológiaStudium in Slovakisch
Integratívne štúdiá hudbyStudium in Slovakisch
Maďarsko-slovenský bilingválny mediátorStudium in Slovakisch
Matematické a informačné metódy v ekonómiiStudium in Slovakisch
OšetrovateľstvoStudium in Slovakisch
PedagogikaStudium in Slovakisch
Počítačové modelovanie v prírodných vedáchStudium in Slovakisch
Predškolská a elementárna pedagogikaStudium in Slovakisch
Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarskýmStudium in Slovakisch
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombináciiStudium in Slovakisch
Regionálny cestovný ruchStudium in Slovakisch
Sociálna geografiaStudium in Slovakisch
Sociálna práca, pracovisko Spišská Nová VesStudium in Slovakisch
Sociálne služby a poradenstvoStudium in Slovakisch
šport a rekreáciaStudium in Slovakisch
Stredoeurópske areálové štúdiáStudium in Slovakisch
Technická mineralógia - gemológiaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov*Studium in Slovakisch
Učiteľstvo praktickej prípravyStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - biológiaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - chémiaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - ekológiaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - fyzikaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - geografiaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - informatikaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - matematikaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - náboženská výchovaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - odborné ekonomické predmetyStudium in Slovakisch
Urgentná zdravotná starostlivosťStudium in Slovakisch

Master
Studium
Editorstvo a vydavateľská prax, pracovisko TrstenáStudium in
ArchäologieStudium in Slovakisch
EthikStudium in Slovakisch
EthnologieStudium in Slovakisch
GeschichtswissenschaftStudium in Slovakisch
PhilosophieStudium in Slovakisch
Politische WissenschaftStudium in Slovakisch
PsychologieStudium in Slovakisch
SozialarbeitStudium in Slovakisch
SoziologieStudium in Slovakisch
AndragogikaStudium in Slovakisch
Anglický jazyk v odbornej komunikáciiStudium in Slovakisch
AnglistikaStudium in Slovakisch
Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvoStudium in Slovakisch
Aplikovaná sociálna prácaStudium in Slovakisch
Editorstvo a vydavateľská praxStudium in Slovakisch
EnvironmentalistikaStudium in Slovakisch
EstetikaStudium in Slovakisch
Európske štúdiáStudium in Slovakisch
Hudobná a tanečná folkloristikaStudium in Slovakisch
HungarológiaStudium in Slovakisch
KulturológiaStudium in Slovakisch
Kulturológia - blízkovýchodné štúdiáStudium in Slovakisch
Kulturológia - riadenie kultúry a turizmuStudium in Slovakisch
Kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, pracovisko LučenecStudium in Slovakisch
Kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, pracovisko TrstenáStudium in Slovakisch
Marketingová komunikácia a reklamaStudium in Slovakisch
Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazykaStudium in Slovakisch
Misijná prácaStudium in Slovakisch
MuzeológiaStudium in Slovakisch
Nemčina v hospodárskej praxiStudium in Slovakisch
OšetrovateľstvoStudium in Slovakisch
Osvetová práca - animácia voľnočasových aktivítStudium in Slovakisch
PedagogikaStudium in Slovakisch
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra v kombináciiStudium in Slovakisch
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra v kombináciiStudium in Slovakisch
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombináciiStudium in Slovakisch
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra v kombináciiStudium in Slovakisch
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: ruský jazyk a kultúra v kombináciiStudium in Slovakisch
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra v kombináciiStudium in Slovakisch
Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikáciiStudium in Slovakisch
Slovenský jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Sociálne služby a poradenstvoStudium in Slovakisch
šport a rekreáciaStudium in Slovakisch
Stredoeurópske areálové štúdiáStudium in Slovakisch
Taliansky jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov*Studium in Slovakisch
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarskýmStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - anglický jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - biológiaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - chémiaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - ekológiaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - estetická výchovaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - etická výchovaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - francúzsky jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - fyzikaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - geografiaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - históriaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - informatikaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - matematikaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - náboženská výchovaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - nemecký jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - odborné ekonomické predmetyStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - ruský jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - slovenský jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - španielsky jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - taliansky jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Východoslovanské jazyky a kultúryStudium in Slovakisch
žurnalistikaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetov - výchova k občianstvuStudium in Serbisch

Promotionmehr »
Archäologie Studium in Slovakisch
Ethik Studium in Slovakisch
Ethnologie Studium in Slovakisch
Politische Wissenschaft Studium in Slovakisch
Sozialarbeit Studium in Slovakisch
Soziologie Studium in Slovakisch
Anglistika Studium in Slovakisch
Aplikovaná biológia Studium in Slovakisch
Dejiny filozofie Studium in Slovakisch
Didaktika anglického jazyka a literatúry Studium in Slovakisch
Didaktika hudby Studium in Slovakisch
Didaktika odborných technických predmetov Studium in Slovakisch
Environmentalistika Studium in Slovakisch
Estetika Studium in Slovakisch
Fyzika materiálov Studium in Slovakisch
Hungarológia Studium in Slovakisch
Kulturológia Studium in Slovakisch
Marketingová komunikácia a reklama Studium in Slovakisch
Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev Studium in Slovakisch
Pedagogická, poradenská a školská psychológia Studium in Slovakisch
Pedagogika Studium in Slovakisch
Slavistika - slovanské jazyky – ruský jazyk Studium in Slovakisch
Slovenské dejiny Studium in Slovakisch
Slovenský jazyk a literatúra Studium in Slovakisch
Sociálne služby a poradenstvo Studium in Slovakisch
športová edukológia Studium in Slovakisch
Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Studium in Slovakisch
Teória vyučovania fyziky Studium in Slovakisch
Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry Studium in Slovakisch
Teória vyučovania matematiky Studium in Slovakisch
Translatológia Studium in Slovakisch

Fakultätenmehr »
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Webseite www der Universität: www.ukf.sk

Karte

Privacy Policy