Tallinn, Estland

Sisekaitseakadeemia

Typ der Universität: Fachhochschulen
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Kase 61
12012 Tallinn,
Üldtelefon 696 5644

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
SisejulgeolekuStudium in Estnisch
Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Viime neis valdkondades läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakume juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes.
Webseite www der Universität: www.sisekaitse.ee

Karte

Privacy Policy