Tallinn, Estland

Arvutikolledž

Typ der Universität: Fachhochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

gehe zu:

Kontakt:

Erika 7a, 10416 Tallinn
Telefon +372 6603149
Meie õppekeskus - Informaatika ja Arvutustehnika Instituut - pakub venekeelset keskeri- ja rakenduslikku kõrgharidust ning annab sellega oma panuse Eesti jaoks oluliste majandus- ja sotsiaalprobleemide lahendamisse. Üliõpilastega tegelevad väga heade kutseoskustega õppejõud, kelle hulgas on magistreid, teaduste kandidaate ja doktoreid. Meie tudengite käsutuses on lugemissaal, laborid ning arvutivõrgu ja Interneti-ühendusega õppeklassid, mis tagavad nüüdisaegse õppimis- ja õpetamistaseme. Alushariduse saamise kõrval on loodud suurepärased tingimused võõr- ja emakeeleoskuse parandamiseks video- ja audiovahendite abil.
Webseite www der Universität: www.iati.ee

Karte

Privacy Policy