Borgarnes, Island

Landbúnaðarháskóli Íslands

Typ der Universität: Landwirtschaftliche
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Landbúnaðarháskóli íslands
Hvanneyri, 311 Borgarnesi
Sími: 433 5000

Promotionmehr »
Búvísindi Studium in Isländisch

Fakultätenmehr »
Deild Land og dýra Resources
Umhverfisdeild

Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri í Borgarfirði er reistur á grunni öflugrar rannsóknastofnunar og tveggja gróinna menntastofnana á landbúnaðarsviði, Rannsóknastofnunar landbúnaðarins (Rala), Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri og Garðyrkjuskóla ríkisins, Reykjum í Ölfusi. LbhÍ tók til starfa í upphafi árs 2005.

Sérstaða meðal háskóla
Landbúnaðarháskóli Íslands hefur mikla sérstöðu meðal háskóla hérlendis. Þessi sérstaða felst fyrst og síðast í viðfangsefni skólans sem er náttúra Íslands - nýting, viðhald og verndun. Í þessu sambandi er rétt að benda á að nútíma skilgreining á landbúnaði er mjög víð en þar er almennt átt við hvers konar nýtingu, ræktun, vörslu og verndun búfjár, ferskvatnsdýra og auðlinda landsins til atvinnu- og verðmætasköpunar.

Viðfangsefni kennslu og rannsókna við LbhÍ er því landið og það sem á því lifir. Á stundum er sagt að LbhÍ sé "Háskóli lífs og lands" sem er réttnefni.

Landbúnaðarháskóli Íslands er lítill háskóli sem einnig markar honum sérstöðu. Andrúmsloft kennslunnar og félagslífsins verður þar af leiðandi mun persónulegra en ella enda mikið um hópavinnu og sameiginlega úrlausn verkefna.

Webseite www der Universität: www.lbhi.is

Karte

Privacy Policy