Tetovo, Mazedonien

УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: nicht staatliche

Kontakt:

Тетово
Илинденска бр.335
1200 Тетово
Тел: +389 44 356 000

Bachelor
Studium
Албански јазик и литератураStudium in Mazedonisch
Англиски јазик и литератураStudium in Mazedonisch
Бизнис и економијаStudium in Mazedonisch
Бизнис информатикаStudium in Mazedonisch
Германски јазик и литератураStudium in Mazedonisch
Европски студииStudium in Mazedonisch
Информациски и комуникациски технологии – Компјутерско инженерствоStudium in Mazedonisch
Информациски системи и менаџментStudium in Mazedonisch
Јавна администрацијаStudium in Mazedonisch
Компјутерски наукиStudium in Mazedonisch
Меѓународни комуникацииStudium in Mazedonisch
Политички наукиStudium in Mazedonisch
Правни студииStudium in Mazedonisch
Применета информатика за ИТ компанииStudium in Mazedonisch
Современ банкарски менаџментStudium in Mazedonisch
Современ менаџмент на претпријатијаStudium in Mazedonisch
Студии по криминалистикаStudium in Mazedonisch

Promotionmehr »
E - технологии Studium in Mazedonisch
Албански јазик и литература Studium in Mazedonisch
Англиски јазик и литература Studium in Mazedonisch
Бизнис администрација Studium in Mazedonisch
Германски јазик и литература Studium in Mazedonisch
Граѓанско право Studium in Mazedonisch
Економија Studium in Mazedonisch
Јавна управа и администрација Studium in Mazedonisch
Кривично право Studium in Mazedonisch
Меѓународно право Studium in Mazedonisch
Менаџмент на животната средина Studium in Mazedonisch
Политички науки Studium in Mazedonisch

MBAmehr »
MBA Studium in Mazedonisch

Andere Programmemehr »

Fakultätenmehr »
Правен факултет
Факултет за бизнис и економија
Факултет за јавна администрација и политички науки
Факултет за јазици, култури и комуникација
Факултет за современи науки и технологии
Мисијата на Универзитетот е дефинирана со Статутот (1 Декември, 2008), се придржаува кон залагањето за достигнување извонредна наставна и наставно-истражувачка работа во системот на високо образование во Република Македонија , преку понуда на еднакви можности за сите, базиран на праведност и заслуга. Активна соработка со другите универзитети, како во Република Македонија така и со меѓунродни универзитети што е еден од клучните елементи на мисијата ан Универзитетот.
Главната цел според која Универзитетот се раководи и менаџира е да придонесе за високото образование на албански јазик, преку взаемно меѓуетничко разбирање и да обезбеди повеќејзичен и мултикултурен пристап во наставата и во истражувањето преку развивање студиски програми во согласност со Европските и меѓународните стандарди .
Webseite www der Universität: www.seeu.edu.mk/

Karte

Privacy Policy