Belgrad, Serbien

Универзитет уметности у Београду

Typ der Universität: Kunsthochschulen
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Косанчићев венац 29, 11000 Београд
Телефон: (011) 262 51 66
Факс: (011) 262 97 85

Fakultätenmehr »
Факултет драмских уметности
Факултет ликовних уметности
Факултет музичке уметности
Факултет примењених уметности
Универзитет уметности у Београду је једини специјализовани универзитет за уметничко образовање у Републици Србији који окупља студенте и наставнике из земље и региона Југоисточне Европе. Универзитет нуди широк спектар студијских програма из свих уметничких области, као и студијске програме намењене професионалцима у области културе и медија.

Као најстарија и највећа институција високог образовања у Србији, Универзитет уметности настоји да промовише уметничку креативност и разноврсност као суштинска обележја националне културе и потребе друштва у целини, и да доприноси развоју локалне заједнице у којој је ситуиран.

Универзитет је отворен ка друштву и његовим захтевима преко специфичних културних пројеката и акција које доприносе општем процесу друштвених реформи, пре свега процесу развоја и унапређења уметности, науке и високог образовања.

Задржавајући своје специфичности, Универзитет уметности је одлучан да се интегрише у европски академски простор и да, сходно својим потенцијалима, у најбољем духу заједништва Универзитета и факултета који га чине, потврди свој статус значајне међународне установе високог уметничког образовања на Балкану.
Webseite www der Universität: www.arts.bg.ac.rs/

Karte

Privacy Policy