Vorstellung der Universität
Łódź, Polen

Uczelnia Nauk Społecznych

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Kontakt:

ul. Kamińskiego 21
90-229 ŁÓDŹ
tel. (42) 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Innere SicherheitStudium in PolnischFernstudium
ZivilschutzStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo osób i mieniaStudium in PolnischFernstudium
Ochrona i obrona narodowaStudium in PolnischFernstudium
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo edukacyjno-zawodoweStudium in PolnischFernstudium
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudium in PolnischFernstudium
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja i socjoterapiaStudium in PolnischFernstudium
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudium in PolnischFernstudium
Trening interpersonalny i mediacjeStudium in PolnischFernstudium

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelekturalnąStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuStudium in Polnisch
Resocjalizacja i socjoterapiaStudium in Polnisch
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguStudium in PolnischFernstudium
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaStudium in PolnischFernstudium
Gerontologia społeczna i oświatowaStudium in PolnischFernstudium
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja i socjoterapiaStudium in PolnischFernstudium
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudium in PolnischFernstudium
Trening rozwoju jednostki i grupyStudium in PolnischFernstudium

MBAmehr »
Executive Master of Business Administration Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Erziehungsaufsicht Studium in Polnisch
Coaching i mentoring - Akademia Trenera Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studium in Polnisch
Integracja sensoryczna Studium in Polnisch
Interwencja kryzysowa Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studium in Polnisch
Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna Studium in Polnisch
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne od nauczania języka obcego Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studium in Polnisch

Webseite www der Universität: www.uns.lodz.pl/

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy