Vorstellung der Universität
Białystok, Polen

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Typ der Universität: Medizinischen
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Biuro Promocji i Rekrutacji:
tel. (85) 748 54 73
fax: (85) 748 54 72

Promotionmehr »
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Pharmazeutische Wissenschaften Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Epidemiologie Studium in Polnisch
Dietetyka kliniczna Studium in Polnisch
Podyplomowe Studium Prawa Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Studium in Polnisch
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna Studium in Polnisch
Psychodietetyka Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Gesundheitswissenschaften
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Webseite www der Universität: www.umb.edu.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy