Białystok, Polen

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Typ der Universität: Medizinischen
Status der Universität: staatliche

Promotionmehr »
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Pharmazeutische Wissenschaften Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Epidemiologie Studium in Polnisch
Dietetyka kliniczna Studium in Polnisch
Podyplomowe Studium Prawa Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Studium in Polnisch
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna Studium in Polnisch
Psychodietetyka Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Gesundheitswissenschaften
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Webseite www der Universität:
www.umb.edu.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy