Vorstellung der Universität
Krakau (Kraków), Polen

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ der Universität: Pädagogische
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SozialpolitikStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo zdrowotneStudium in Polnisch
DesignStudium in Polnisch
Digital DesignStudium in Polnisch
Dokumentacja i infobrokerstwoStudium in PolnischFernstudium
Ekonomia społecznaStudium in Polnisch
Etyka – mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
Komunikacja wizualnaStudium in Polnisch
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Sztuka i edukacjaStudium in Polnisch
Sztuka i mediaStudium in Polnisch
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiStudium in Polnisch
Zarządzanie w służbach społecznychStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BioinformatikStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
Edukacja techniczno-informatycznaStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SozialpolitikStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudium in Polnisch
Art & designStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwaStudium in Polnisch
Edukacja techniczno-informatycznaStudium in Polnisch
Ekonomia społecznaStudium in Polnisch
Etyka – mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudium in Polnisch
Sztuka współczesnaStudium in Polnisch
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki o bezpieczeństwie Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Nauki o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Geographie Studium in Polnisch
Informatik Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Mechatronik Studium in Polnisch
Unternehmertum Studium in Polnisch
Verlagswesen Studium in Polnisch
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych Studium in Polnisch
Administracja samorządowa Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
BIBLIOTKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Z MODUŁEM NAUCZYCIELSKIM Studium in Polnisch
Cracoviana – miasto i region w turystyce Studium in Polnisch
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Studium in Polnisch
Druk 3 D, grafika, poligrafia cyfrowa dla nauczycieli Studium in Polnisch
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studium in Polnisch
Edukacja techniczna Studium in Polnisch
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt Studium in Polnisch
Geoinformacja w edukacji Studium in Polnisch
Historia i wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego Studium in Polnisch
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny Studium in Polnisch
Kreatywne nowe media w służbach społecznych Studium in Polnisch
Leadership w edukacji i biznesie Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
MARKETING I NOWOCZESNA PROMOCJA Studium in Polnisch
Mediacje i negocjacje Studium in Polnisch
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej Studium in Polnisch
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Studium in Polnisch
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Studium in Polnisch
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studium in Polnisch
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca Studium in Polnisch
Pedagogika specjalna – surdopedagogika Studium in Polnisch
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Studium in Polnisch
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi Studium in Polnisch
Prawo dla urzędników nieprawników Studium in Polnisch
Prawo inwestycyjno-budowlane Studium in Polnisch
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych Studium in Polnisch
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową Studium in Polnisch
Prawo wykonawcze Studium in Polnisch
Profesjonalny coaching Studium in Polnisch
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych Studium in Polnisch
Przyroda Studium in Polnisch
Resocjalizacja i penitencjarystyka Studium in Polnisch
Socjoterapia Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) Studium in Polnisch
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (*dla pedagogów specjalnych) Studium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Studium in Polnisch
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Sztuki
Webseite www der Universität: www.up.krakow.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy