Warschau (Warszawa), Polen

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Typ der Universität: Landwirtschaftliche
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Real EstateStudium in Englisch
Food Science: Technology and NutritionStudium in Englisch
Organic Agriculture and Food ProductionStudium in Englisch
BiologieStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BiotechnologieStudium in Englisch
ArchitekturStudium in Polnisch
BauindustrieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ForstwissenschaftenStudium in Polnisch
GartenbauwissenschaftStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Informatik und ÖkonometrieStudium in Polnisch
LandschaftsarchitekturStudium in Polnisch
LandwirtschaftStudium in Polnisch
LebensmittelsicherheitStudium in Polnisch
Produktionstechnik und -managementStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
TierhaltungStudium in Polnisch
Umwelt-EngineeringStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Bioinżynieria zwierzątStudium in Polnisch
Gastronomia i hotelarstwoStudium in Polnisch
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichStudium in Polnisch
Inżynieria ekologicznaStudium in Polnisch
Inżynieria i gospodarka wodnaStudium in Polnisch
Inżynieria systemów biotechnicznychStudium in Polnisch
MeblarstwoStudium in Polnisch
Ogrodnictwo miejskie i arborystykaStudium in Polnisch
Technologia biomedycznaStudium in Polnisch
Technologia drewnaStudium in Polnisch
Technologia energii odnawialnejStudium in Polnisch
Technologia żywności i żywienia człowiekaStudium in Polnisch
Towaroznawstwo i marketing żywnościStudium in Polnisch
Żywienie człowieka i ocena żywnościStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
VeterinärmedizinStudium in Englisch
TiermedizinStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Finanz- und RechnungswesenStudium in Englisch
Civil Engineering (Engineering Infrastructure)Studium in Englisch
Environmental Engineering (Modern Engineering in Water Management)Studium in Englisch
Environmental Protection (Restoriation and Management of Environment)Studium in Englisch
Forest Information TechnologyStudium in Englisch
Informatics and Economics (Big Data Analytics)Studium in Englisch
Sustainable HorticultureStudium in Englisch
ArchitekturStudium in Polnisch
BauindustrieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
ForstwissenschaftenStudium in Polnisch
GartenbauwissenschaftStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Informatik und ÖkonometrieStudium in Polnisch
LandschaftsarchitekturStudium in Polnisch
LandwirtschaftStudium in Polnisch
LebensmittelsicherheitStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Produktionstechnik und -managementStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
TierhaltungStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Umwelt-EngineeringStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Bioinżynieria zwierzątStudium in Polnisch
Gastronomia i hotelarstwoStudium in Polnisch
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichStudium in Polnisch
Inżynieria ekologicznaStudium in Polnisch
Inżynieria i gospodarka wodnaStudium in Polnisch
Technologia drewnaStudium in Polnisch
Technologie energii odnawialnejStudium in Polnisch
Towaroznawstwo w biogospodarceStudium in Polnisch
Żywienie człowieka i ocena żywnościStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Lebensmitteltechnologie und Ernährung Studium in Polnisch
Maschinenbau Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Tiermedizin Studium in Polnisch
Ekonomia i finanse Studium in Polnisch
Informatyka techniczna i telekomunikacja Studium in Polnisch
Inżynieria lądowa, geodezja i transport Studium in Polnisch
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki leśne Studium in Polnisch
Nauki o zarządzaniu i jakości Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch
Rolnictwo i ogrodnictwo Studium in Polnisch
Zootechnika i rybactwo Studium in Polnisch

MBAmehr »
Zarządzanie w agrobiznesie Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Logistik Studium in Polnisch
Administracja i finanse publiczne Studium in Polnisch
Administracja systemami i aplikacjami Studium in Polnisch
Agrobiznes i zarządzanie proklimatyczne Studium in Polnisch
Analiza i wizualizacja danych ilościowych Studium in Polnisch
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym Studium in Polnisch
Budownictwo drewniane Studium in Polnisch
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków Studium in Polnisch
Chemia dla nauczycieli Studium in Polnisch
Choroby psów i kotów Studium in Polnisch
Choroby zwierząt nieudomowionych Studium in Polnisch
Dobrostan zwierząt Studium in Polnisch
Drewno - surowiec i technologia Studium in Polnisch
Edukacja zdalna w erze cyfrowej Studium in Polnisch
Efektywna administracja systemami linuksowymi Studium in Polnisch
Florystyka - sztuka układania kwiatów Studium in Polnisch
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Studium in Polnisch
Infrastruktura drogowa w lasach Studium in Polnisch
Inspektor ochrony danych i oficer bezpieczeństwa informacji Studium in Polnisch
Lean Management i Lean Green Studium in Polnisch
Media i kształtowanie wizerunku Studium in Polnisch
Metody oceny jakości handlowej i bezpieczeństwa żywności Studium in Polnisch
Nowoczesna analiza danych Studium in Polnisch
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii Studium in Polnisch
Podstawy dietetyki dla nauczycieli szkół średnich Studium in Polnisch
Podyplomowe studia bankowości i finansów Studium in Polnisch
Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej Studium in Polnisch
Podyplomowe studia baz danych Studium in Polnisch
Podyplomowe studia konserwacji drewna Studium in Polnisch
Podyplomowe studia rachunkowości bankowej Studium in Polnisch
Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej Studium in Polnisch
Podyplomowe studia zarządzanie finansami przedsiębiorstw Studium in Polnisch
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne Studium in Polnisch
Prawo podatkowe - kadry i płace Studium in Polnisch
Programowanie i obsługa obrabiarek CNC dla przemysłu meblarskiego Studium in Polnisch
Projektowanie geotechniczne Studium in Polnisch
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym Studium in Polnisch
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych Studium in Polnisch
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie Studium in Polnisch
Studia podyplomowe controllingu i rachunkowości zarządczej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe rachunkowości Studium in Polnisch
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności Studium in Polnisch
Techniki mikrobiologiczne oraz systemy zarządzania w zapewnieniu higieny, jakości i bezpieczeństwa w praktyce przemysłowej Studium in Polnisch
Transport i spedycja Studium in Polnisch
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych Studium in Polnisch
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym Studium in Polnisch
Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie Studium in Polnisch
Zarządzanie nieruchomościami Studium in Polnisch
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym Studium in Polnisch
Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami Studium in Polnisch
Zoopsychologia - problemy behawioru psów Studium in Polnisch
Żywienie człowieka i gastronomia Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomiczny
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Leśny
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Ogrodniczy
Wydział Rolnictwa i Ekologii
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Technologii Drewna
Wydział Technologii Żywności
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Wydział Żywienia Człowieka
Webseite www der Universität:
www.sggw.edu.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy