Lublin, Polen

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BiologieStudium in Englisch
Medizinische BiologieStudium in Englisch
Internationale BeziehungenStudium in Englisch
Global EconomyStudium in Englisch
Regional Studies – Asia and PacificStudium in Englisch
Regional Studies – Central-East EuropeStudium in Englisch
TourismusmanagementStudium in Englisch
Angewandte SprachwissenschaftenStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność translatorycznaStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archeologia Polski i powszechnaStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiochemieStudium in Polnisch
Medizinische BiologieStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
BioanalitykaStudium in Polnisch
Biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Chemia kryminalistycznaStudium in Polnisch
Chemia podstawowa i stosowanaStudium in Polnisch
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudium in Polnisch
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
Mobilność społecznaStudium in Polnisch
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaStudium in Polnisch
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Bankowość i rynki finansoweStudium in Polnisch
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwStudium in Polnisch
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Geografia stosowanaStudium in Polnisch
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaStudium in Polnisch
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska (historia i wiedza o społeczeństwie)Studium in Polnisch
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
InformationsgesellschaftStudium in Polnisch
E-przedsiębiorczość1Studium in Polnisch
Elektroniczna administracjaStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Europäische IntegrationStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejStudium in Polnisch
Studia regionu PacyfikuStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftsbeziehungenStudium in Polnisch
AußenhandelStudium in Polnisch
Gospodarka i rynki azjatyckieStudium in Polnisch
Przedsiębiorstwo na rynku Unii EuropejskiejStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Marketing medialnyStudium in Polnisch
Specjalność medialnaStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
JudaistikStudium in Polnisch
Antropologia i socjologia kulturyStudium in Polnisch
Krytyka i animacja sztukiStudium in Polnisch
Specjalność medialnaStudium in Polnisch
Teatrologia i filmoznawstwoStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
E-przedsiębiorczośćStudium in Polnisch
Menadżer produktuStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Doradztwo i komunikacja w biznesieStudium in Polnisch
Filozofia teoretycznaStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudium in Polnisch
Biofizyka molekularna i medycznaStudium in Polnisch
Fizyka doświadczalnaStudium in Polnisch
Fizyka teoretyczna i astrofizykaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność redaktorsko-medialnaStudium in Polnisch
Studium teatralneStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
Język francuski (jako podstawowy)Studium in Polnisch
Język włoski (jako podstawowy)Studium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Język rosyjski w biznesieStudium in Polnisch
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Praca socjalna w środowisku wielokulturowymStudium in Polnisch
Wsparcie rodziny senioraStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
BeherbergungsgewerbeStudium in Polnisch
Obsługa ruchu turystycznego na BałkanachStudium in Polnisch
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoStudium in Polnisch
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami turystycznymiStudium in Polnisch
Administracja i zarządzanie publiczneStudium in Polnisch
Administracja lokalna i regionalnaStudium in Polnisch
Administracja rządowaStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Specjalność multimedialnaStudium in Polnisch
Specjalność scenicznaStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Architektura systemów informacyjnychStudium in Polnisch
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudium in Polnisch
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudium in Polnisch
Archiwistyka historycznaStudium in Polnisch
Informatyka biurowa i archiwalnaStudium in Polnisch
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudium in Polnisch
E-edytorstwo i techniki redakcyjneStudium in Polnisch
E-edytorstwo w nowych mediachStudium in Polnisch
WydawnictwoStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudium in Polnisch
FotografieStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
Rzeźba i formy przestrzenneStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
Prowadzenie zespołówStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
EkobiznesStudium in Polnisch
GermanistykaStudium in Polnisch
Specjalistyczny język niemieckiStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
HispanistykaStudium in Polnisch
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Jazz i muzyka estradowaStudium in Polnisch
Wykonawstwo instrumentalneStudium in Polnisch
Wykonawstwo wokalneStudium in Polnisch
Kreatywność społecznaStudium in Polnisch
Logopedia z audiologiąStudium in Polnisch
Matematyka w finansachStudium in Polnisch
Nauczanie fizyki i informatykiStudium in Polnisch
Nauczanie matematyki i informatykiStudium in Polnisch
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieStudium in Polnisch
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskieStudium in Polnisch
Prawno-administracyjnyStudium in Polnisch
Prawno-biznesowyStudium in Polnisch
Produkcja medialnaStudium in Polnisch
Organizacja produkcji medialnejStudium in Polnisch
Specjalność multimedialnaStudium in Polnisch
Public Relations i zarządzanie informacjąStudium in Polnisch
Zarządzanie mediami społecznościowymiStudium in Polnisch
Zarządzanie wizerunkiemStudium in Polnisch
Studia śródziemnomorskie - podróże historyczneStudium in Polnisch
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudium in Polnisch
Turystyka historycznaStudium in Polnisch
UkrainistykaStudium in Polnisch
Język ukraiński w biznesieStudium in Polnisch
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejStudium in Polnisch
Zarządzanie w politykach publicznychStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Technische PhysikStudium in Englisch
MedizinphysikStudium in Englisch
Computational PhysicsStudium in Englisch
Modern Materials and Measurement TechniquesStudium in Englisch
GeoinformatikStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
StadtplanungStudium in Polnisch
Zarządzanie przestrzeniąStudium in Polnisch
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Geografia uwarunkowania obronnościStudium in Polnisch
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymStudium in Polnisch
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GrafikStudium in Polnisch
Grafika projektowaStudium in Polnisch
Grafika warsztatowaStudium in Polnisch
Sztuka mediów cyfrowychStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaStudium in Polnisch
Psychologia rodzinyStudium in Polnisch
Psychologia społecznaStudium in Polnisch
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmuStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie MontessoriStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ChemieStudium in Englisch
MaterialchemieStudium in Englisch
DatenwissenschaftStudium in Englisch
Internationale BeziehungenStudium in Englisch
Central & Eastern Europe StudiesStudium in Englisch
Economic DiplomacyStudium in Englisch
International InstitutionsStudium in Englisch
International Place BrandingStudium in Englisch
Graphic ArtsStudium in Englisch
GrafikdesignStudium in Englisch
PrintmakingStudium in Englisch
International Communication in Education and the WorkplaceStudium in Englisch
IT Cyber SecurityStudium in Englisch
Angewandte SprachwissenschaftenStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archeologia historycznaStudium in Polnisch
Archeologia pradziejowaStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiochemieStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
BioanalitykaStudium in Polnisch
Biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
MolekularbiologieStudium in Englisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Polnisch
Biotechnologia ogólnaStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Chemia kryminalistycznaStudium in Polnisch
Chemia materiałowaStudium in Polnisch
Chemia podstawowa i stosowanaStudium in Polnisch
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudium in Polnisch
Technologie fotoniczne i światłowodoweStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Audyt i rachunkowość zarządczaStudium in Polnisch
Doradca finansowyStudium in Polnisch
Inwestycje kapitałoweStudium in Polnisch
Menedżer finansowyStudium in Polnisch
Podatki i finanse publiczneStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
UmweltmanagementStudium in Polnisch
Klimatologia i gospodarka wodnaStudium in Polnisch
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapStudium in Polnisch
Zarządzanie rozwojem gospodarczymStudium in Polnisch
GeoinformatikStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Dziedzictwo historyczne regionuStudium in Polnisch
Historia stosowanaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Turystyka historycznaStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Grafika projektowaStudium in Polnisch
Grafika warsztatowaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
DeweloperStudium in Polnisch
Tester/analityk/wdrożeniowiecStudium in Polnisch
InformationsgesellschaftStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaStudium in Polnisch
Specjalność administracyjnaStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Dyplomacja ekonomicznaStudium in Polnisch
Międzynarodowy marketing terytorialnyStudium in Polnisch
Pozaeuropejskie studia regionalneStudium in Polnisch
Projekty międzynarodoweStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
PublicrelationsStudium in Polnisch
Nowe mediaStudium in Polnisch
Specjalność redaktorskaStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
Kadra kierownicza organów ochrony prawaStudium in Polnisch
KuratorStudium in Polnisch
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwaStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Antropologia i etnologiaStudium in Polnisch
Media i kultura popularnaStudium in Polnisch
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćStudium in Polnisch
Zarządzanie w kulturzeStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Specjalność menadżersko-prawnaStudium in Polnisch
Systemy informacyjne w administracji i biznesieStudium in Polnisch
Zarządzanie kapitałem społecznymStudium in Polnisch
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Specjalność finansowa i ubezpieczeniowaStudium in Polnisch
Specjalność informatycznaStudium in Polnisch
Specjalność ogólnaStudium in Polnisch
Statystyczna analiza danychStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftStudium in Polnisch
Ekonomika i zarządzanie miastemStudium in Polnisch
Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościStudium in Polnisch
Systemy ekonomiczneStudium in Polnisch
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Analityka i doradztwo polityczneStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Specjalność medioznawczaStudium in Polnisch
Specjalność teatrologiczno-filmoznawczaStudium in Polnisch
Specjalność wydawniczaStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
Regionale WirtschaftStudium in Polnisch
Polityka przestrzenna i urbanistykaStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność tłumaczeniowaStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność tłumaczeniowaStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiStudium in Polnisch
Turystyka dzieci i młodzieżyStudium in Polnisch
Turystyka zdrowotnaStudium in Polnisch
Zarządzanie w hotelarstwieStudium in Polnisch
WirtschaftsanalytikStudium in Polnisch
Administracja i zarządzanie publiczneStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudium in Polnisch
Archiwistyka historycznaStudium in Polnisch
Informatyka biurowaStudium in Polnisch
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudium in Polnisch
E-edytorstwo i techniki redakcyjneStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudium in Polnisch
GermanistykaStudium in Polnisch
Specjalistyczny język niemieckiStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
HispanistykaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudium in Polnisch
Logopedia z audiologiąStudium in Polnisch
Logopedia klinicznaStudium in Polnisch
SurdologopediaStudium in Polnisch
Matematyka w finansachStudium in Polnisch
Metody aktuarialneStudium in Polnisch
Metody statystyczne w finansachStudium in Polnisch
Nauczanie fizyki i informatykiStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Nauczanie matematyki i informatykiStudium in Polnisch
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskieStudium in Polnisch
Specjalność tłumaczeniowaStudium in Polnisch
Prawno-administracyjnyStudium in Polnisch
Administracja skarbowa i gospodarczaStudium in Polnisch
Administracja w procesach globalizacjiStudium in Polnisch
Służba cywilnaStudium in Polnisch
Prawno-menedżerskiStudium in Polnisch
Specjalność biznesowaStudium in Polnisch
Specjalność menedżerskaStudium in Polnisch
Prawo międzynarodowe i prawo Unii EuropejskiejStudium in Polnisch
Internationales RechtStudium in Polnisch
Prawo Unii EuropejskiejStudium in Polnisch
Produkcja medialnaStudium in Polnisch
Produkcja w branży gierStudium in Polnisch
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudium in Polnisch
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudium in Polnisch
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudium in Polnisch
UkrainistykaStudium in Polnisch
Specjalność tłumaczeniowaStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Psychologie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Ekonomia i finanse Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studium in Polnisch
Nauki o kulturze i religii Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Nauki o zarządzaniu i jakości Studium in Polnisch
Nauki o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch
Rolnictwo i ogrodnictwo Studium in Polnisch
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Public relations and media marketing Studium in Englisch
Malerei Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Museumskunde Studium in Polnisch
Musiktherapie Studium in Polnisch
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Physik Studium in Polnisch
Rechnungswesen Studium in Polnisch
Verwaltung Studium in Polnisch
Administrowanie sieciami komputerowymi Studium in Polnisch
Analiza danych Studium in Polnisch
Archiwistyka Studium in Polnisch
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Studium in Polnisch
Coaching i mentoring Studium in Polnisch
Compliance w zarządzaniu organizacją Studium in Polnisch
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Studium in Polnisch
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studium in Polnisch
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studium in Polnisch
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej Studium in Polnisch
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki Studium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne) Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studium in Polnisch
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela Studium in Polnisch
Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy Studium in Polnisch
Filozofia i etyka Studium in Polnisch
Grafika komputerowa i dtp Studium in Polnisch
Grafika wydawnicza Studium in Polnisch
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli Studium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Studium in Polnisch
Innowacyjne zarządzanie produkcją Studium in Polnisch
Kompetencje wychowawcze Studium in Polnisch
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki Studium in Polnisch
Logopedia - studia czterosemestralne Studium in Polnisch
Marketing internetowy i brokering informacji Studium in Polnisch
Mediacja szkolna i sądowa Studium in Polnisch
Menedżer XXI wieku Studium in Polnisch
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studium in Polnisch
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Studium in Polnisch
Nauczanie biologii Studium in Polnisch
Nauczanie chemii Studium in Polnisch
Nauczanie geografii Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Nowe technologie dla kultury i administracji Studium in Polnisch
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych Studium in Polnisch
Ochrona i zarządzanie środowiskiem Studium in Polnisch
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Studium in Polnisch
Pedagogika Marii Montessori Studium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Studium in Polnisch
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Studium in Polnisch
Podyplomowe Studium Legislacji Studium in Polnisch
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Studium in Polnisch
Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy Studium in Polnisch
Prawne instrumenty ochrony środowiska Studium in Polnisch
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (studia w formule kształcenia zdalnego) Studium in Polnisch
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studium in Polnisch
Programowanie i bazy danych Studium in Polnisch
Programowanie i informatyka w szkole Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym Studium in Polnisch
Public relations i marketing medialny Studium in Polnisch
Radioekologia Studium in Polnisch
Surdologopedia Studium in Polnisch
Systemy informacji geograficznej w praktyce Studium in Polnisch
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (jęz. angielski) Studium in Polnisch
Tłumaczenie audiowizualne Studium in Polnisch
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) Studium in Polnisch
Tworzenie kolekcji cyfrowych Studium in Polnisch
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Studium in Polnisch
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Studium in Polnisch
Zarządzanie w administracji publicznej Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Chemie
Fakultät für Rechtswissenschaften und Verwaltung
Philologische Fakultät
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Andere Bildungszentren
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
Webseite www der Universität:
www.umcs.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy