Thorn (Toruń), Polen

Nikolaus - Kopernikus - Universität

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PflegeStudium in Englisch
Angewandte SprachwissenschaftenStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
AstronomieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
ElektroradiologieStudium in Polnisch
ErgotherapieStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
HebammenwesenStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
InnenarchitekturStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
JapanologieStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Mathematik und WirtschaftswissenschaftenStudium in Polnisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RettungsdienstStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
AudiofonologiaStudium in Polnisch
Biologia sądowaStudium in Polnisch
Chemia i technologia żywnościStudium in Polnisch
Chemia kosmetycznaStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Etnologia – antropologia kulturowaStudium in Polnisch
Filologia bałkańskaStudium in Polnisch
Filologia polska jako obcaStudium in Polnisch
Komunikacja i psychologia w biznesieStudium in Polnisch
Krytyka artystycznaStudium in Polnisch
Lingwistyka praktyczna i copywritingStudium in Polnisch
MedioznawstwoStudium in Polnisch
Międzynarodowe indywidualne studia humanistyczno-społeczneStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
Ochrona dóbr kulturyStudium in Polnisch
Optyka okularowa z elementami optometriiStudium in Polnisch
Studia skandynawsko-bałtyckieStudium in Polnisch
Sztuka mediów i edukacja wizualnaStudium in Polnisch
WojskoznawstwoStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Angewandte InformatikStudium in Polnisch
Angewandte MathematikStudium in Polnisch
Automation und RobotikStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
Technische PhysikStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
MedizinStudium in Englisch
PharmazieStudium in Englisch
PhysiotherapieStudium in Englisch
GrafikStudium in Polnisch
Konservierung und Restaurierung von KunstwerkenStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MedizinStudium in Polnisch
Medizinische AnalytikStudium in Polnisch
PharmazieStudium in Polnisch
PhysiotherapieStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
TheologieStudium in Polnisch
TiermedizinStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
KognitionswissenschaftStudium in Englisch
Real EstateStudium in Englisch
WirtschaftStudium in Englisch
Global Change BiologyStudium in Englisch
International Politics and DiplomacyStudium in Englisch
Physics and AstronomyStudium in Englisch
Angewandte InformatikStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
AstronomieStudium in Polnisch
Automation und RobotikStudium in Polnisch
Bevölkerungsmedizin und GesundheitswesenStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
HebammenwesenStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
JapanologieStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
OptometrieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
SteuerberatungStudium in Polnisch
Technische PhysikStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Chemia kosmetycznaStudium in Polnisch
Chemia kryminalistycznaStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Diagnostyka molekularnaStudium in Polnisch
Filologia bałkańskaStudium in Polnisch
Geoinformacja środowiskowaStudium in Polnisch
Gospodarka przestrzenna i goezarządzanieStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
Ochrona dóbr kulturyStudium in Polnisch
Studia nad nauką i technologiąStudium in Polnisch
WojskoznawstwoStudium in Polnisch
Wychowanie fizyczne i sportStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Archäologie Studium in Polnisch
Astronomie Studium in Polnisch
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Kunstwissenschaft Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Pharmazeutische Wissenschaften Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Ekonomia i finanse Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Nauki o bezpieczeństwie Studium in Polnisch
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Nauki o zarządzaniu i jakości Studium in Polnisch
Nauki o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch
Nauki teologiczne Studium in Polnisch
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Studia podyplomowe w zakresie Administracji publicznej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki i zarządzania dokumentacją Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki Wydział Teologiczny Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Controllingu „Business Controlling” Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w Biznesie Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia) Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Egzekucji administracyjnej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie etnologii Wydział Humanistyczny 2 Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatrii Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Infobrokerstwa i zarządzania informacją Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych – metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia tłumaczy Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Logorytmiki z elementami arteterapii Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie militariów z okresu I i II Wojny Światowej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Ochrony i zarządzania kolekcją muzealną Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Planowania przestrzennego Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Prawa medycznego Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowych Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Prawa podatkowego Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Programowania i zastosowań komputerów Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie projektowania gier komputerowych Game ART Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Psychogeriatrii Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Publikowania sieciowego Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Ratownictwa chemiczno-ekologicznego Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Redakcyjno-wydawniczym Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i profilaktyki społecznej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmu Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii w opiece i resocjalizacji Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie terapii integracji sensorycznej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCI Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami “Project Management” – edycja TORUŃ Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Bildende Künste
Fakultät für Chemie
Fakultät für Geisteswissenschaften
Fakultät für Geschichtswissenschaften
Fakultät für Mathematik und Informatik
Fakultät für Physik, Astronomie und Angewandte Informatik”
Fakultät für Rechtswissenschaften und Verwaltung
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Management
Theologische Fakultät
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Andere Bildungszentren
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuBromberg (Bydgoszcz)

Webseite www der Universität:
www.umk.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy