Vorstellung der Universität
Breslau (Wrocław), Polen

Uniwersytet Wrocławski

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BiotechnologieStudium in Englisch
ChemieStudium in Englisch
Wirtschaft und VerwaltungStudium in Englisch
ArchäologieStudium in Polnisch
AstronomieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
Biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudium in Polnisch
Chemia ogólnaStudium in Polnisch
Chemia środowiskaStudium in Polnisch
Informatyka chemicznaStudium in Polnisch
Ethnologie und KulturanthropologieStudium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyStudium in Polnisch
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
GeologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
AmerikanistikStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
Dokumentalistyka konserwatorskaStudium in Polnisch
RegionalistykaStudium in Polnisch
Specj. nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Global StudiesStudium in Englisch
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Służby zagraniczneStudium in Polnisch
Studia europejskieStudium in Polnisch
Studia niemieckieStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarstwo muzyczneStudium in Polnisch
Dziennikarstwo prasowe i onlineStudium in Polnisch
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneStudium in Polnisch
Dziennikarstwo sportoweStudium in Polnisch
Fotografia dziennikarska, reklamowa i artystycznaStudium in Polnisch
Twórcze pisanie (creative writing) – film–teatr–telewizjaStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Kultura filmowaStudium in Polnisch
Performatyka kulturyStudium in Polnisch
Rynek kultury - globalizacja, regionalność, lokalnośćStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Angewandte MathematikStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
Matematyka aktuarialno-finansowaStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Matematyka teoretycznaStudium in Polnisch
Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniachStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
MusikwissenschaftenStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Prawo w biznesieStudium in Polnisch
Rachunkowość i podatkiStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudium in Polnisch
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolnaStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudium in Polnisch
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudium in Polnisch
ResocjalizacjaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
EkonofizykaStudium in Polnisch
Fizyka doświadczalnaStudium in Polnisch
Fizyka komputerowaStudium in Polnisch
Fizyka teoretycznaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Comparative PoliticsStudium in Englisch
Global SecurityStudium in Englisch
Media and PoliticsStudium in Englisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
Media i dziennikarstwoStudium in Polnisch
Przywództwo polityczneStudium in Polnisch
Służby zagraniczneStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
TheaterwissenschaftStudium in Polnisch
VerlagswesenStudium in Polnisch
KomunikologiaStudium in Polnisch
Lingwistyka kulturowaStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Retoryka stosowanaStudium in Polnisch
Specj. nauczycielskaStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
MarktforschungStudium in Polnisch
Soziale KommunikationStudium in Polnisch
Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznegoStudium in Polnisch
Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnegoStudium in Polnisch
Społeczności lokalneStudium in Polnisch
TourismuswirtschaftStudium in Polnisch
UmweltmanagementStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
GebietskörperschaftStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Administracja europejskaStudium in Polnisch
Administracja sektora publicznegoStudium in Polnisch
Biologia człowiekaStudium in Polnisch
Chemia i toksykologia sądowaStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Dyplomacja europejskaStudium in Polnisch
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanieStudium in Polnisch
Gospodarowanie dziedzictwem kulturowymStudium in Polnisch
Turystyka historycznaStudium in Polnisch
FilologiaStudium in Polnisch
Classics and European IdentityStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
FranzösistikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
JudaistikStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
DalekowschodniaStudium in Polnisch
Filologia czeskaStudium in Polnisch
Filologia indyjska i kultura IndiiStudium in Polnisch
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorskaStudium in Polnisch
Filologia serbska i chorwackaStudium in Polnisch
Filologia ukraińskaStudium in Polnisch
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudium in Polnisch
NiderlandystykaStudium in Polnisch
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Indywidualne studia informatyczno-matematyczneStudium in Polnisch
Indywidualne studia międzyobszaroweStudium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
PublicrelationsStudium in Polnisch
BrandingStudium in Polnisch
Communication designStudium in Polnisch
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwoStudium in Polnisch
MilitarioznawstwoStudium in Polnisch
Animacja odtwórstwa historycznegoStudium in Polnisch
Popularyzacja wiedzy o militariachStudium in Polnisch
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudium in Polnisch
Socjologia ekonomicznaStudium in Polnisch
Socjologia grup dyspozycyjnychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w systemach logistycznychStudium in Polnisch
Zarządzanie projektami społecznymiStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Polnisch
Informatyka stosowana i systemy pomiaroweStudium in Polnisch
Inżynieria geologicznaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
European CulturesStudium in Englisch
LL.M. International and European LawStudium in Englisch
Public HistoryStudium in Englisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archeologia barbaricumStudium in Polnisch
Archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądowniczaStudium in Polnisch
Archeologia epoki brązuStudium in Polnisch
Archeologia epoki kamieniaStudium in Polnisch
Archeologia nowego świataStudium in Polnisch
Archeologia prowincji rzymskichStudium in Polnisch
Archeologia średniowieczaStudium in Polnisch
NumizmatykaStudium in Polnisch
AstronomieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
Biologia człowiekaStudium in Polnisch
Ekologia i różnorodność biologicznaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
BioinformatikStudium in Polnisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Polnisch
MolekularbiologieStudium in Polnisch
Biotechnologia peptydów i białekStudium in Polnisch
Mikrobiologia molekularnaStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analityka instrumentalnaStudium in Polnisch
Chemia - studia międzynarodoweStudium in Polnisch
Chemia fizycznaStudium in Polnisch
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Chemia nieorganiczna i katalizaStudium in Polnisch
Chemia organicznaStudium in Polnisch
Ethnologie und KulturanthropologieStudium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
EU Regional PolicyStudium in Englisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne UEStudium in Polnisch
Europejski samorząd terytorialnyStudium in Polnisch
Governance w ueStudium in Polnisch
UE w stosunkach międzynarodowychStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Tourismus und HospitalityStudium in Englisch
Analizy regionalne i lokalneStudium in Polnisch
GeoekologiaStudium in Polnisch
Geografia turystycznaStudium in Polnisch
Geoinformatyka i kartografiaStudium in Polnisch
Klimatologia i ochrona atmosferyStudium in Polnisch
Ochrona i zarządzenie jakością powietrza, wody, glebyStudium in Polnisch
GeologieStudium in Polnisch
Applied geoscienceStudium in Englisch
HydrogeologieStudium in Polnisch
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiStudium in Polnisch
Geologia poszukiwawczaStudium in Polnisch
Petrologia i mineralogia stosowanaStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
Dokumentalistyka konserwatorskaStudium in Polnisch
RegionalistykaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Inteligentne przetwarzanie danychStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Global StudiesStudium in Englisch
Dyplomacja publiczna i mediaStudium in Polnisch
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Studia niemieckieStudium in Polnisch
Studia regionalne i rozwojoweStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Współczesne służby dyplomatyczneStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Journalism and social communicationStudium in Englisch
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneStudium in Polnisch
Dziennikarstwo specjalistyczneStudium in Polnisch
Fotografia i filmStudium in Polnisch
Journalism and Social CommunicationStudium in Polnisch
Media relationsStudium in Polnisch
Produkcja medialnaStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Krytyka artystycznaStudium in Polnisch
Kultura i mediaStudium in Polnisch
Studia miejskieStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Angewandte MathematikStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
BiomatematykaStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Matematyka teoretycznaStudium in Polnisch
Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniachStudium in Polnisch
Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystykiStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
MusikwissenschaftenStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Master Managerial EconomicsStudium in Englisch
Analiza i zarządzanie w biznesieStudium in Polnisch
Ekonomia menadżerskaStudium in Polnisch
Prawo w biznesieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Animacja społeczno-kulturalnaStudium in Polnisch
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudium in Polnisch
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolnaStudium in Polnisch
Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionieStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudium in Polnisch
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudium in Polnisch
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryStudium in Polnisch
ResocjalizacjaStudium in Polnisch
Terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Master's study of theoretical physicsStudium in Englisch
Fizyka doświadczalnaStudium in Polnisch
Fizyka komputerowaStudium in Polnisch
Fizyka teoretycznaStudium in Polnisch
Specj. nauczycielskaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Englisch
Politische KommunikationStudium in Englisch
Central and East European StudiesStudium in Englisch
Democracy and development in europe and caucasusStudium in Englisch
Public PolicyStudium in Englisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
Media i dziennikarstwoStudium in Polnisch
Przywództwo polityczneStudium in Polnisch
Służby zagraniczneStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
FilmwissenschaftStudium in Polnisch
VerlagswesenStudium in Polnisch
Folklor, literatura popularna, literatura dziecięcaStudium in Polnisch
Krytyka literacka i artystycznaStudium in Polnisch
Lider i animator społecznyStudium in Polnisch
Lider i animator społecznyStudium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudium in Polnisch
Specj. nauczycielskieStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Intercultural MediationStudium in Englisch
Aktywizacja społecznaStudium in Polnisch
Komunikacja społeczna i badanie rynkuStudium in Polnisch
Stosowane badania społeczneStudium in Polnisch
UmweltmanagementStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Analityka środowiskowaStudium in Polnisch
Ocena oddziaływania na środowiskoStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administration in International OrganisationsStudium in Englisch
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudium in Polnisch
Administracja mienia publicznegoStudium in Polnisch
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaStudium in Polnisch
Administracja skarbowaStudium in Polnisch
Administracja usług publicznychStudium in Polnisch
Antropologia literatury, teatru i filmuStudium in Polnisch
Chemia i toksykologia sądowaStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Dyplomacja europejskaStudium in Polnisch
AußenpolitikStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Dyplomacja lokalna i regionalnaStudium in Polnisch
Kultura polityczna i mediaStudium in Polnisch
FilologiaStudium in Polnisch
Empirical and Theoretical LinguisticsStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
FranzösistikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
JudaistikStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
Filologia czeskaStudium in Polnisch
Filologia indyjska i kultura IndiiStudium in Polnisch
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorskaStudium in Polnisch
Filologia serbska i chorwackaStudium in Polnisch
Filologia ukraińskaStudium in Polnisch
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudium in Polnisch
NiderlandystykaStudium in Polnisch
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Historia w przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Indywidualne studia międzyobszaroweStudium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoStudium in Polnisch
Biblioteki cyfroweStudium in Polnisch
Biblioteki publiczne i szkolneStudium in Polnisch
Bibloteki w społeczeństwie wiedzyStudium in Polnisch
Praca w systemie komunikacji społecznejStudium in Polnisch
Interdyscyplinarne studia europejskieStudium in Polnisch
Europeizacja i regionalizacjaStudium in Polnisch
Pamięć kulturowa i tożsamośćStudium in Polnisch
Inżynieria geologicznaStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
KommunikationsmanagementStudium in Englisch
PublicrelationsStudium in Polnisch
BrandingStudium in Polnisch
Communication designStudium in Polnisch
Communication design (projektowanie komunikacji)Studium in Polnisch
Konsulting prawny i gospodarczyStudium in Polnisch
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudium in Polnisch
Socjologia grup dyspozycyjnychStudium in Polnisch
Badania i ewaluacja polityk publicznychStudium in Polnisch
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnegoStudium in Polnisch
Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Socjotechniki wpływu społecznegoStudium in Polnisch
Zarządzanie strukturami logistycznymiStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudium in Polnisch
Zarządzanie projektami społecznymiStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch

Promotionmehr »
PhD Programme in political science (Nauki o polityce) Studium in Englisch
PhD Programme in sociology (Socjologia) Studium in Englisch
Astronomie Studium in Polnisch
Biologie Studium in Polnisch
Chemie Studium in Polnisch
Geographie Studium in Polnisch
Geologie Studium in Polnisch
Informatik Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Molekularbiologie Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Physik Studium in Polnisch
Politikwissenschaften Studium in Polnisch
Psychologie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Filologia Studium in Polnisch
Nauki Historyczne Studium in Polnisch
Nauki o filozofii i socjologii Studium in Polnisch
Nauki o Kulturze Studium in Polnisch

Doppelabschlussmehr »
Università degli Studi di Sassari, Włochy, Sassari Studium in Englisch
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studium in Spanisch
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studium in Spanisch
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja, Cachan Studium in Französisch
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studium in Französisch
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studium in Französisch

Andere Programmemehr »
Erziehungsaufsicht Studium in Polnisch
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Steuerwissenschaften Studium in Polnisch
Umweltrecht Studium in Polnisch
Analityka i Diagnostyka Chemiczna Studium in Polnisch
Angielski język specjalistyczny Studium in Polnisch
Archeologia Sądowa Studium in Polnisch
Audyt wewnętrzny– trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne Studium in Polnisch
Biblioterapia Studium in Polnisch
Dziennikarstwo i Public Relations Studium in Polnisch
Dźwięk i audiosfera - studia podyplomowe » Studium in Polnisch
Egzekucja administracyjna Studium in Polnisch
Filozoficzno-Etyczne Studium in Polnisch
Geografia dla Nauczycieli Studium in Polnisch
Informacja naukowa i biliotekoznawstwo - I/PO dla bibliotekarzy Studium in Polnisch
Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – II/PN dla nauczycieli-bibliotekarzy Studium in Polnisch
Język czeski w administracji Studium in Polnisch
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego Studium in Polnisch
Kryminalistyka Studium in Polnisch
Kształcenie nauczycieli języków trzecich Studium in Polnisch
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego Studium in Polnisch
Legislacja Studium in Polnisch
Logopedia ogólna i kliniczna Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
Nauczanie Matematyki Studium in Polnisch
Neurologopedia kliniczna Studium in Polnisch
Ochrona Danych Osobowych Studium in Polnisch
Organizacja uzdrowisk i lecznictwo uzdrowiskowe Studium in Polnisch
Organizacje pozarządowe Studium in Polnisch
Prawo Gospodarcze i Handlowe Studium in Polnisch
Prawo Gospodarki Nieruchomościami Studium in Polnisch
Prawo Inwestycyjne Studium in Polnisch
Prawo Karne Gospodarcze Studium in Polnisch
Prawo karne skarbowe Studium in Polnisch
Prawo Karne Wykonawcze Studium in Polnisch
Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów Studium in Polnisch
Prawo medyczne i bioetyki Studium in Polnisch
Prawo Pracy i Prawo Socjalne Studium in Polnisch
Prawo zamówień publicznych Studium in Polnisch
Przekład (filologia angielska) Studium in Polnisch
Przygotowanie do zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
Psychogerontologia: asystent seniora Studium in Polnisch
Psychologia Zarządzania Studium in Polnisch
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Studium in Polnisch
Ubezpieczenia Gospodarcze Studium in Polnisch
Wiedza o Sztuce i Kulturze Studium in Polnisch
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna Studium in Polnisch
Wydawca produktów cyfrowych Studium in Polnisch
Zarządzania środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w biznesie Studium in Polnisch
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa Studium in Polnisch
Zarządzanie finansami – odpowiedzialność finansowa Studium in Polnisch
Zarządzanie jakością i ryzykiem w podmiotach leczniczych Studium in Polnisch
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym Studium in Polnisch
Zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami (project management) Studium in Polnisch
Zarządzanie rewitalizacją w jednostkach samorządu terytorialnego Studium in Polnisch
Zawód mediatora Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Chemie
Fakultät für Mathematik und Informatik
Philologische Fakultät
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Webseite www der Universität: uni.wroc.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy