Vorstellung der Universität
Krakau (Kraków), Polen

Päpstliche Universität Johannes Paul II. in Krakau

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GeschichteStudium in Polnisch
Europa WschodniaStudium in Polnisch
Historia chrześcijaństwaStudium in Polnisch
Historia doktryn politycznych i prawnychStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
E-dziennikarstwoStudium in Polnisch
Realizacja radiowo-telewizyjnaStudium in Polnisch
Reklama, branding, public relationsStudium in Polnisch
KirchenmusikStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapiąStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie,Studium in Polnisch
Praca socjalna z osobami starszymiStudium in Polnisch
Praca socjalna z rodziną i dzieckiemStudium in Polnisch
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudium in Polnisch
Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanieStudium in Polnisch
Analityka sieci – big data, SEO, performance marketingStudium in Polnisch
Digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanieStudium in Polnisch
Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, designStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
ErgotherapieStudium in Polnisch
Mediacje rodzinneStudium in Polnisch
Ochrona dóbr kulturyStudium in Polnisch
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowymStudium in Polnisch
Turystyka historycznaStudium in Polnisch
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Kanonisches RechtStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia duchowości i formacjiStudium in Polnisch
Psychologia edukacji i coachinguStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudium in Polnisch
Psychologia w biznesie i reklamieStudium in Polnisch
TheologieStudium in Polnisch
Teologia kapłańskaStudium in Polnisch
Teologia katechetyczno-pastoralna/ teologia systematycznaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GeschichteStudium in Polnisch
Europa WschodniaStudium in Polnisch
Historia chrześcijaństwaStudium in Polnisch
Historia doktryn politycznych i prawnychStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Digital media – analiza i zarządzanieStudium in Polnisch
E-content dziennikarskiStudium in Polnisch
Produkcja radiowo-telewizyjnaStudium in Polnisch
KirchenmusikStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Resocjalizacja połączona z socjoterapiąStudium in Polnisch
TanatopedagogikaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Englisch
Coaching i doradztwo filozoficzneStudium in Polnisch
Etyka stosowanaStudium in Polnisch
Filozofia a chrześcijaństwoStudium in Polnisch
Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesnyStudium in Polnisch
Filozofia systematycznaStudium in Polnisch
Filozofia w nauceStudium in Polnisch
Filozofia z elementami psychologiiStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Kuratela społecznaStudium in Polnisch
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwieStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Badanie rynku i opinii publicznejStudium in Polnisch
Organizacja i analiza przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudium in Polnisch
ArchiwistykaStudium in Polnisch
Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudium in Polnisch
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, PRStudium in Polnisch
PublicrelationsStudium in Polnisch
Projektowanie promocyjneStudium in Polnisch
Reklama i brandingStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
Interwencja kryzysowaStudium in Polnisch
Poradnictwo rodzinneStudium in Polnisch
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowymStudium in Polnisch
Kultury AzjiStudium in Polnisch
Turystyka historycznaStudium in Polnisch
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Geschichte Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch
Nauki teologiczne Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Podyplomowe Studia Duszpasterstwo Rodzin Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Edukacja Medialna/Media Relations Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media/Creative Social Media Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w Kulturach Świata" Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia z Archiwistyki, Zarządzania Dokumentacją i Bibliotekoznawstwa Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia z Bioetyki Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Philosophie
Theologische Fakultät
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego

Andere Bildungszentren
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnau (Tarnów)

Webseite www der Universität: www.upjp2.edu.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy