Rzeszów, Polen

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo ekonomiczneStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Kryminalistyka i kryminologiaStudium in Polnisch
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowiStudium in Polnisch
Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarneStudium in Polnisch
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznegoStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
FinanzgebarenStudium in Polnisch
UnternehmensführungStudium in Polnisch
Prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwemStudium in Polnisch
Rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllinguStudium in Polnisch
Zarządzanie eventoweStudium in Polnisch
Zarządzanie menedżerskieStudium in Polnisch
Zarządzanie w biznesieStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudium in Polnisch
Administracja celna i skarbowaStudium in Polnisch
Administrowanie firmąStudium in Polnisch
E-administracjaStudium in Polnisch
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacjaStudium in Polnisch
Zarządzanie transportem - spedycją – logistykąStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
RechtswissenschaftStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo ekonomiczneStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Kryminalistyka i kryminologiaStudium in Polnisch
Menedżer bezpieczeństwa - zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodoweStudium in Polnisch
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowiStudium in Polnisch
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznegoStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudium in Polnisch
Administracja celna i skarbowaStudium in Polnisch
Administrowanie firmąStudium in Polnisch
Ochrona informacjiStudium in Polnisch
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacjaStudium in Polnisch
Zarządzanie transportem - spedycją – logistykąStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Audyt wewnętrzny Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Coaching i mentoring Studium in Polnisch
Kadry i płace Studium in Polnisch
Marketing i obsługa klienta Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych Studium in Polnisch
Podatki i prawo podatkowe Studium in Polnisch
Pomoc społeczna i praca socjalna Studium in Polnisch
Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych Studium in Polnisch
Prawno-ekonomiczne aspekty biznesu Studium in Polnisch
Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie Studium in Polnisch
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi Studium in Polnisch
Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proceduralne Studium in Polnisch
Rachunkowość, finanse i system podatkowy Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu Studium in Polnisch
Zarządzanie kapitałem pracowniczym Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Kolegium Administracji
Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kolegium Prawa
Kolegium Zarządzania

Webseite www der Universität:
www.wspia.eu

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy