Vorstellung der Universität
Danzig (Gdańsk), Polen

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Öffentliche SicherheitStudium in Polnisch
AntyterroryzmStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzmStudium in Polnisch
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudium in Polnisch
Kryminalistyka z detektywistykąStudium in Polnisch
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudium in Polnisch
Specjalność policyjnaStudium in Polnisch
Specjalność wojskowaStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
ErgotherapieStudium in Polnisch
Animacja kultury z arteterapiąStudium in Polnisch
Animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoringStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Pedagogika małego dzieckaStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapiaStudium in Polnisch
Pedagogika pracy z BHPStudium in Polnisch
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszejStudium in Polnisch
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudium in Polnisch
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarnaStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Klinische PsychologieStudium in Polnisch
NeuropsychologiaStudium in Polnisch
Psychologia emocjiStudium in Polnisch
Psychologia kryminalistyczno – śledczaStudium in Polnisch
Psychologia służb mundurowychStudium in Polnisch
Psychologia sytuacji kryzysowychStudium in Polnisch
Psychologia w biznesie i zarządzaniuStudium in Polnisch
Sicherheit der MeereStudium in Polnisch
Beförderung auf dem SeewegStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskichStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo turystyki morskiejStudium in Polnisch
BHP na statkach i obiektach morskichStudium in Polnisch
Morska Straż GranicznaStudium in Polnisch
Morskie bezpieczeństwo ekologiczneStudium in Polnisch
Ochrona i obrona statków i obiektów morskichStudium in Polnisch
Terroryzm morskiStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem morskimStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe na morzuStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo zdrowotneStudium in Polnisch
ErgotherapieStudium in Polnisch
GesundheitspsychologieStudium in Polnisch
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudium in Polnisch
BioterroryzmStudium in Polnisch
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaStudium in Polnisch
Gospodarowanie odpadami i OZEStudium in Polnisch
Komunikacja i opieka nad osobą starsząStudium in Polnisch
Psychodietetyka – trener personalnyStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywnościStudium in Polnisch
Zarządzanie w instytucjach służby zdrowiaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Öffentliche SicherheitStudium in Polnisch
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistykąStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo militarneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskichStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHPStudium in Polnisch
Kryminalistyka śledczaStudium in Polnisch
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowychStudium in Polnisch
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudium in Polnisch
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemStudium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Ergotherapie Studium in Polnisch
Agent celny Studium in Polnisch
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Studium in Polnisch
Autokreacja i budowanie wizerunku Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Studium in Polnisch
Coaching i doradztwo zawodowe Studium in Polnisch
CYBERBEZPIECZEŃSTWO Studium in Polnisch
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Studium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa Studium in Polnisch
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Studium in Polnisch
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU Studium in Polnisch
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Studium in Polnisch
Hortiterapia Studium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studium in Polnisch
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Studium in Polnisch
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studium in Polnisch
Logopedia z komunikacją alternatywną Studium in Polnisch
Mediacje i negocjacje Studium in Polnisch
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Studium in Polnisch
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Studium in Polnisch
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE Studium in Polnisch
Menadżer BHP z metodyką Studium in Polnisch
Menadżer czasu wolnego i kultury Studium in Polnisch
Menadżer turystyki zdrowotnej Studium in Polnisch
MIGRACJE I UCHODŹSTWO Studium in Polnisch
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Studium in Polnisch
Negocjacje kryzysowe i policyjne Studium in Polnisch
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA Studium in Polnisch
Obrona terytorialna Studium in Polnisch
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studium in Polnisch
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ Studium in Polnisch
PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI Studium in Polnisch
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Studium in Polnisch
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Studium in Polnisch
Psychologia przywództwa w praktyce Studium in Polnisch
PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA Studium in Polnisch
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Studium in Polnisch
Turystyka uzdrowiskowa i spa Studium in Polnisch
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studium in Polnisch
Zarządzanie BHP Studium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Studium in Polnisch
Zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in Polnisch
ZOOPSYCHOLOGIA Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuLötzen (Giżycko)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuBad Königsdorf-Jastrzemb (Jastrzębie-Zdrój)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Köslin (Koszalin)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGleiwitz (Gliwice)

Webseite www der Universität: www.wsb.net.pl, rekrutacja.wsb.net.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy