Lublin, Polen

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Typ der Universität: Wirtschaft
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Internationale BeziehungenStudium in Englisch
Real EstateStudium in Englisch
SoziologieStudium in Englisch
Finace and AccountingStudium in Englisch
Journalism and Social MediaStudium in Englisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Finanse i bankowośćStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Biznes międzynarodowy i współpraca transgranicznaStudium in Polnisch
Zarządzanie procesami migracyjnymiStudium in Polnisch
JournalismusStudium in Polnisch
Psychologia w massmediachStudium in Polnisch
Public relations i marketing medialnyStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnejStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Zarządzanie firmąStudium in Polnisch
Zarządzanie HRStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Asystent rodzinyStudium in Polnisch
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznychStudium in Polnisch
System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnejStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
Marketing, reklama i social mediaStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja biznesu zagranicznegoStudium in Polnisch
E-administracjaStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ArchitekturStudium in Englisch
InformatikStudium in Englisch
InnenarchitekturStudium in Englisch
TransportStudium in Englisch
ArchitekturStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Bazy danychStudium in Polnisch
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledczaStudium in Polnisch
Grafika komputerowa i projektowanie gierStudium in Polnisch
Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznychStudium in Polnisch
Systemy informatyczne w łańcuchu dostawStudium in Polnisch
Technologie mobilneStudium in Polnisch
Technologie webowe i internet rzeczyStudium in Polnisch
InnenarchitekturStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
RewitalizacjaStudium in Polnisch
Wycena nieruchomościStudium in Polnisch
TransportStudium in Polnisch
Eksploatacja dronówStudium in Polnisch
Systemy informatyczne w łańcuchu dostawStudium in Polnisch
Transport, spedycja i logistykaStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Real EstateStudium in Englisch
SoziologieStudium in Englisch
InformatikStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
E-biznes i nowoczesne formy marketinguStudium in Polnisch
Inwestycje na rynku finansowymStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Badania społeczne i rynkoweStudium in Polnisch
Coaching grupowy i zespołowyStudium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Diätetik Studium in Polnisch
Innenarchitektur Studium in Polnisch
Steuerwissenschaften Studium in Polnisch
Administrowanie sieciami komputerowymi Studium in Polnisch
Behawiorystyka zwierząt Studium in Polnisch
Certyfikowany kierownik zarządzania projektami Studium in Polnisch
Informatyka śledcza Studium in Polnisch
Kadry i płace w prawie i praktyce Studium in Polnisch
Kształcenie zdalne w edukacji Studium in Polnisch
Menedżer administracji publicznej Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie Centrum Usług Społecznych Studium in Polnisch
Profesjonalny coaching Studium in Polnisch
Projektowanie ogrodów Studium in Polnisch
Rachunkowość budżetowa Studium in Polnisch
Rachunkowość i finanse Studium in Polnisch
Systemy baz danych Studium in Polnisch
Transport - spedycja - logistyka Studium in Polnisch
Trener biznesu Studium in Polnisch
Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami Studium in Polnisch
Wycena nieruchomości Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studium in Polnisch
Zarządzanie i marketing w rolnictwie Studium in Polnisch
Zarządzanie ochroną zdrowia Studium in Polnisch
Zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in Polnisch
Żywność funkcjonalna i żywność ekologiczna Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Technische Wissenschaften
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWladzislaw, Loslau (Wodzisław Śląski)
Webseite www der Universität:
wspa.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy