Vorstellung der Universität
Łódź, Polen

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)Studium in Polnisch
TranslatorykaStudium in Polnisch
Bevölkerungsmedizin und GesundheitswesenStudium in Polnisch
Specjalista ds. marketingu usług zdrowotnychStudium in Polnisch
Specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowiaStudium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
Administracja w UEStudium in Polnisch
Biznes i współpraca na rynku europejskimStudium in Polnisch
Media i komunikowanie w UEStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
FinanzgebarenStudium in Polnisch
Rachunkowość i analiza finansowaStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
MultimediaStudium in Polnisch
Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnychStudium in Polnisch
Grafika projektowaStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Administracja w UEStudium in Polnisch
Biznes i współpraca na rynku europejskimStudium in Polnisch
Media i komunikowanie w UEStudium in Polnisch
JapanologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
TranslatorykaStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarstwo i nowe mediaStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
Kosmetologia estetycznaStudium in Polnisch
Odnowa biologicznaStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Koordynator pojazdów autonomicznychStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
E-commerce i marketingStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse w zarządzaniuStudium in Polnisch
Zarządzanie logistyczneStudium in Polnisch
Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznymStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwaStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwoStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Andragogika z elementami gerontologiiStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalneStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo–wychowawczaStudium in Polnisch
Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchowąStudium in Polnisch
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalnąStudium in Polnisch
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Asystent osoby zależnejStudium in Polnisch
Asystent rodzinyStudium in Polnisch
Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinieStudium in Polnisch
Interwencja kryzysowaStudium in Polnisch
Mediator rodzinnyStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
SocjokryminologiaStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE)Studium in Polnisch
Regionalna gospodarka turystycznaStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja porządku publicznegoStudium in Polnisch
Prawna obsługa biznesuStudium in Polnisch
Prawo pracy i kadrStudium in Polnisch
Specjalność samorządowaStudium in Polnisch
Film i sztuki audiowizualneStudium in Polnisch
Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamoweStudium in Polnisch
Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowaStudium in Polnisch
Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowaStudium in Polnisch
Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowaStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Architektur und StadplanungStudium in Polnisch
Architektura z projektowaniem terenów zieleniStudium in Polnisch
Architektura z projektowaniem wnętrzStudium in Polnisch
Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenneStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Grafika komputerowa i aplikacje internetoweStudium in Polnisch
Sieci i systemy komputeroweStudium in Polnisch
Technologie programowaniaStudium in Polnisch
Geodezja i kartografiaStudium in Polnisch
Geodezja gospodarczaStudium in Polnisch
Kataster i gospodarka nieruchomościamiStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)Studium in Polnisch
TranslatorykaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Integracja systemów otwartychStudium in Polnisch
Systemy wizualizacji i zarządzania informacjąStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Administracja w UEStudium in Polnisch
Biznes i współpraca na rynku europejskimStudium in Polnisch
Media i komunikowanie w UEStudium in Polnisch
JapanologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
TranslatorykaStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
Kosmetologia medycznaStudium in Polnisch
Odnowa biologicznaStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Administracja i zarządzanie publiczneStudium in Polnisch
E-biznes & Professional CommunicationStudium in Polnisch
Logistyka w zarządzaniuStudium in Polnisch
Profil menedżerskiStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse w zarządzaniuStudium in Polnisch
Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowiaStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwaStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwoStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Andragogika z gerontologiąStudium in Polnisch
Diagnoza i terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe w szkoleStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo–wychowawczaStudium in Polnisch
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
PhysiotherapieStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PhysiotherapieStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
PsychogeriatriaStudium in Polnisch
Psychologia biznesuStudium in Polnisch
Psychologia doradztwa zawodowegoStudium in Polnisch
Psychologia sportuStudium in Polnisch
Psychologia zdrowia i klinicznaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudium in Polnisch
Edukacja specjalna i terapia autyzmuStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Informatik Studium in Polnisch
Management Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch

MBAmehr »
MBA in Healthcare Administration Studium in Englisch
MBA in Information Technology Studium in Englisch
MBA in Professional Communication Studium in Englisch

Doppelabschlussmehr »
Clark University

Andere Programmemehr »
Postgraduate Studies in English for Specific Purposes Studium in Englisch
Steuerrecht Studium in Polnisch
Administracja Rządowa i Samorządowa Studium in Polnisch
Asystent medyczny Studium in Polnisch
Audyt wewnętrzny Studium in Polnisch
Bankowość usługowa Studium in Polnisch
BIM - Modelowanie cyfrowe i zarządzanie cyklem życia budynków Studium in Polnisch
Coaching w zarządzaniu i biznesie Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe w edukacji-studia podyplomowe kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa- studia podyplomowe kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Informatyka w Edukacji Studium in Polnisch
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessorii Studium in Polnisch
Internet rzeczy Studium in Polnisch
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej Studium in Polnisch
Lean Leader Studium in Polnisch
Lean Management Studium in Polnisch
Mediacje i negocjacje Studium in Polnisch
Multimedialna grafika komputerowa w mediach Studium in Polnisch
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych Studium in Polnisch
Ochrona Interesu Finansowego Skarbu Państwa Studium in Polnisch
Optyk sprzedawca Studium in Polnisch
Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Studium in Polnisch
Organizacja pomocy społecznej Studium in Polnisch
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Studium in Polnisch
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe Studium in Polnisch
Prawo Obrotu Gospodarczego Studium in Polnisch
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych Studium in Polnisch
Prawo Spółek - aspekty polskie i europejskie Studium in Polnisch
Profesjonalny Menedżer Biznesu - IntroMBA po polsku Studium in Polnisch
Programowanie aplikacji (FRONTEND) Studium in Polnisch
Przygotowanie obronne w administracji Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne Studium in Polnisch
Psychologia transportu Studium in Polnisch
Psychologia uzależnień Studium in Polnisch
Public Relations w firmie Studium in Polnisch
Rachunkowość finansowa i podatkowa Studium in Polnisch
Rachunkowość finansowa i zarządcza Studium in Polnisch
Rachunkowość z elementami analizy finansowej Studium in Polnisch
RODO, Ochrona danych osobowych-audyt wewnętrzny Studium in Polnisch
Specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych Studium in Polnisch
Trener biznesowy Studium in Polnisch
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarzadzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi Studium in Polnisch
Zarzadzanie w lotnictwie cywilnym Studium in Polnisch
Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska-studia podyplomowe kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach Studium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe Studium in Polnisch
Zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami translatorskimi – lokalizacja, transkreacja oraz copywriting w ujęciu interkulturowym oraz marketingowym Studium in Polnisch
Zarządzanie transportem Studium in Polnisch
Zarządzanie w spółkach skarbu państwa Studium in Polnisch
Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych Studium in Polnisch
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo Studium in Polnisch
Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Betriebswirtschaft
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Andere Bildungszentren
Clark University ŁódźŁódź
Clark University WarszawaWarschau (Warszawa)
Polska Akademia OtwartaŁódź
Społeczna Akademia Nauk KrakówKrakau (Kraków)
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BełchatowieBełchatów
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BrodnicyBrodnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w GarwolinieGarwolin
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KielcachKielce
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KołobrzeguKolberg (Kołobrzeg)
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Ostrowie WielkopolskimOstrów Wielkopolski
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SieradzuSieradz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Skarżysku KamiennejSkarżysko-Kamienna
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SzczecinkuNeustettin (Szczecinek)
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w ŚwidnicySchweidnitz (Świdnica)
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w TarnobrzeguTarnobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej WoliZduńska Wola
Społeczna Akademia Nauk WarszawaWarschau (Warszawa)
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w LondynieLondon

Webseite www der Universität: lodz.san.edu.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy