Vorstellung der Universität
Łódź, Polen

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GrafikStudium in EnglischFernstudium
Multimedia and Visual CommunicationStudium in EnglischFernstudium
PolitikwissenschaftStudium in Englisch
Language StudiesStudium in EnglischFernstudium
Business LinguisticsStudium in EnglischFernstudium
MangementStudium in EnglischFernstudium
HotelmanagementStudium in EnglischFernstudium
Healthcare Systems ManagementStudium in EnglischFernstudium
The Innovative Management for Business DevelopmentStudium in EnglischFernstudium
GrafikStudium in Polnisch
Grafika 3d i Game ArtStudium in Polnisch
Komunikacja wizualna i multimediaStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo energetyczneStudium in Polnisch
Obronność państwaStudium in Polnisch
Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarz - twórca mediów interaktywnychStudium in Polnisch
Dziennikarz prasy, radia i telewizjiStudium in Polnisch
Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Kreatywny producent i menedżer kulturyStudium in Polnisch
Produkcja i realizacja muzykiStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Innovative management for business developmentStudium in Polnisch
Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacjiStudium in Polnisch
Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacjiStudium in Polnisch
Zarządzanie projektami i procesamiStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządczaStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanseStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
CoachingStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalneStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna i zdrowiaStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Administracja i zarządzanie w sferze publicznejStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Architektura informacji i redakcjaStudium in Polnisch
Reklama i komunikacja kreatywnaStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia kreatywnego rozwojuStudium in Polnisch
Psychologia w biznesieStudium in Polnisch
Psychologia zdrowia i jakości życiaStudium in Polnisch
TanzStudium in Polnisch
Pedagogika tańcaStudium in Polnisch
Tancerz-choreografStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Marketing i organizacja usług turystycznychStudium in Polnisch
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)Studium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
ArbeitsrechtStudium in Polnisch
SteuerberatungStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Broker innowacjiStudium in Polnisch
E-administracjaStudium in Polnisch
Procedury sądowo-administracyjneStudium in Polnisch
FilologiaStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in EnglischFernstudium
Computer Graphic and Multimedia TechniquesStudium in EnglischFernstudium
ICT NetworksStudium in EnglischFernstudium
ProgrammingStudium in EnglischFernstudium
InformatikStudium in Polnisch
Grafika komputerowa i multimedialnaStudium in Polnisch
Technologie programowaniaStudium in Polnisch
WerkstoffwissenschaftenStudium in Polnisch
Inżynieria dentystyczno-implantologicznaStudium in Polnisch
Mechanika i budowa maszynStudium in Polnisch
MechatronikStudium in Polnisch
Konstrukcja maszynStudium in Polnisch
Technologia maszynStudium in Polnisch
TransportStudium in Polnisch
LandverkehrStudium in Polnisch
Logistyka w transporcieStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PolitikwissenschaftStudium in EnglischFernstudium
Internationale BeziehungenStudium in EnglischFernstudium
Politics and Management in International EnvironmentStudium in EnglischFernstudium
Language StudiesStudium in EnglischFernstudium
Business LinguisticsStudium in EnglischFernstudium
GrafikStudium in Polnisch
Grafika artystycznaStudium in Polnisch
Projektowanie graficzne i fotografiaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
CoachingStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiemStudium in Polnisch
Gerontologia społeczna z językiem obcymStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społecznąStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z terapiąStudium in Polnisch
Pedagogika tańca i choreografiaStudium in Polnisch
Terapia pedagogiczna z elementami logopediiStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Administracja i zarządzanie w sferze publicznejStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Architektura informacji i e-marketingStudium in Polnisch
Media firmowe i komunikacja kreatywnaStudium in Polnisch
WerkstoffwissenschaftenStudium in Polnisch
Inżynieria dentystyczno-implantologicznaStudium in Polnisch
FilologiaStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Lingwistyka w biznesieStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
CywilistycznaStudium in Polnisch
Gospodarczo-finansowaStudium in Polnisch
KarnistycznaStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Diätetik Studium in PolnischFernstudium
Ergotherapie Studium in Polnisch
Erziehungsaufsicht Studium in PolnischFernstudium
Kunsttherapie Studium in Polnisch
Logistik Studium in PolnischFernstudium
Management im Gesundheitswesen Studium in PolnischFernstudium
Steuerberatung Studium in PolnischFernstudium
Unternehmertum Studium in PolnischFernstudium
Administracja i zarządzanie publiczne Studium in PolnischFernstudium
Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia Studium in Polnisch
Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach Studium in Polnisch
Akademia IT Pro Studium in Polnisch
Akademia Sieci i Baz Danych Studium in Polnisch
Akademia Sieci Komputerowych Studium in Polnisch
Akademia Trenerów Biznesu Studium in Polnisch
Analityka rynku finansowego Studium in PolnischFernstudium
Audyt śledczy Studium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe Studium in PolnischFernstudium
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową Studium in PolnischFernstudium
Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania Studium in PolnischFernstudium
Chemia w szkole Studium in PolnischFernstudium
Choreoterapia w edukacji Studium in Polnisch
Coaching Studium in Polnisch
Coaching w modelu kreatywnym Studium in Polnisch
Compliance w organizacji Studium in PolnischFernstudium
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej Studium in Polnisch
Dietetyka genetyczna Studium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i personalne Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa Studium in PolnischFernstudium
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in PolnischFernstudium
E-marketing Studium in PolnischFernstudium
Edukacja dla bezpieczeństwa Studium in PolnischFernstudium
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej Studium in Polnisch
Edukacja techniczna Studium in Polnisch
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma Studium in PolnischFernstudium
Filozofia dialogu. Sztuka życia. Studium in PolnischFernstudium
Filozofia w szkole z elementami metody projektów Studium in PolnischFernstudium
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej Studium in PolnischFernstudium
Fizyka w szkole Studium in PolnischFernstudium
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia Studium in PolnischFernstudium
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej Studium in Polnisch
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier Studium in Polnisch
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Studium in PolnischFernstudium
Informatyka z elementami e-learningu Studium in PolnischFernstudium
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studium in PolnischFernstudium
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori Studium in Polnisch
Kadry i płace w firmie Studium in Polnisch
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD Studium in PolnischFernstudium
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach Studium in Polnisch
Kontroler finansowy Studium in PolnischFernstudium
Kreatywny menedżer kultury Studium in PolnischFernstudium
Lean Management Studium in Polnisch
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli) Studium in Polnisch
Logistyka i spedycja dla nauczycieli Studium in PolnischFernstudium
Logopedia Studium in Polnisch
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Studium in PolnischFernstudium
Matematyka w szkole ponadpodstawowej Studium in PolnischFernstudium
Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego Studium in Polnisch
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle Studium in Polnisch
Mediacje społeczne i rodzinne Studium in Polnisch
Menedżer HR Studium in Polnisch
Menedżer Operacyjny usług sprzątających Studium in Polnisch
Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji Studium in Polnisch
Nauczanie etyki Studium in PolnischFernstudium
Neurologopedia ogólna i dziecięca Studium in PolnischFernstudium
Nowe media i dziennikarstwo internetowe Studium in PolnischFernstudium
Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika Studium in PolnischFernstudium
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki Studium in Polnisch
Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori) Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki Studium in PolnischFernstudium
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studium in PolnischFernstudium
Prawo medyczne z elementami bioetyki Studium in PolnischFernstudium
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych Studium in PolnischFernstudium
Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne Studium in PolnischFernstudium
Psychologia sportu Studium in PolnischFernstudium
Psychologia w biznesie Studium in PolnischFernstudium
Rachunkowości i podatki Studium in Polnisch
Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa Studium in Polnisch
Socjoterapia Studium in Polnisch
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera Studium in PolnischFernstudium
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii Studium in Polnisch
Transport-Logistyka-Spedycja Studium in Polnisch
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego Studium in Polnisch
Turystyka i rekreacja ruchowa Studium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwie Studium in PolnischFernstudium
Windykacja należności Studium in PolnischFernstudium
Wychowanie do życia w rodzinie Studium in PolnischFernstudium
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera Studium in Polnisch
Zarządzanie jakością Studium in Polnisch
Zarządzanie kulturą Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie oświatą Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie projektami informatycznymi Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI Studium in Polnisch
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie ryzykiem w organizacji Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie sprzedażą Studium in Polnisch
Zarządzanie sprzedażą w hotelarstwie Studium in Polnisch
Zarządzanie talentami Studium in Polnisch
Zarządzanie transportem Studium in Polnisch
Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in PolnischFernstudium
Zielarstwo i fitoterapia Studium in Polnisch
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Geisteswissenschaften
Wydział Artystyczny
Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu

Andere Bildungszentren
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w JaśleJassel (Jasło)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w SieradzuSieradz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w ŚwidnicySchweidnitz (Świdnica)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w TrzcianceSchönlanke (Trzcianka)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w WarszawieWarschau (Warszawa)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWladzislaw, Loslau (Wodzisław Śląski)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w GrudziądzuGraudenz (Grudziądz)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w WieluniuWieluń

Webseite www der Universität: www.ahe.lodz.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy