Łódź, Polen

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GrafikStudium in Englisch
3D Graphics and Game ArtStudium in Englisch
Multimedia and Visual CommunicationStudium in Englisch
PolitikwissenschaftStudium in Englisch
International Trade and Business on the European MarketStudium in Englisch
Real EstateStudium in Englisch
Prozess- und ProjektmanagementStudium in Englisch
Management of the Organization’s Social PotentialStudium in Englisch
GraphiscStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiStudium in Polnisch
Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
Poradnictwo żywienioweStudium in Polnisch
PsychodietetykaStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiStudium in Polnisch
Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Fotografia reklamowa i intermedialna w mediach i w InternecieStudium in Polnisch
Grafika 3d i Game ArtStudium in Polnisch
Grafika AR i VRStudium in Polnisch
Komunikacja wizualna i multimedialnaStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mieniaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostawStudium in Polnisch
Obronność państwaStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarz – twórca mediów interaktywnychStudium in Polnisch
Dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowychStudium in Polnisch
Media firmowe i komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Kreatywny producent i menedżer kulturyStudium in Polnisch
Produkcja i realizacja muzykiStudium in Polnisch
Realizacja obrazu internetowegoStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstwStudium in Polnisch
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacjiStudium in Polnisch
Zarządzanie projektami i procesamiStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
BankgeschäftStudium in Polnisch
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządczaStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse z windykacją należnościStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
CoachingStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalneStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaStudium in Polnisch
Resocjalizacja z prewencją zagrożeń społecznychStudium in Polnisch
PflegeStudium in PolnischFernstudium
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
E-polityka i PR w sferze publicznejStudium in Polnisch
Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskimStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Architektura informacji i redakcjaStudium in Polnisch
Zawód influencerStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia kreatywnego rozwojuStudium in Polnisch
Psychologia w biznesieStudium in Polnisch
Psychologia zdrowia i jakości życiaStudium in Polnisch
TanzStudium in Polnisch
Pedagogika tańcaStudium in Polnisch
Tancerz-choreografStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Marketing i organizacja usług turystycznychStudium in Polnisch
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)Studium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
SteuerberatungStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ściganiaStudium in Polnisch
Broker informacjiStudium in Polnisch
E-administracjaStudium in Polnisch
Prawo pracy w Polsce i UEStudium in Polnisch
Procedury sądowo-administracyjneStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Englisch
ICT NetworksStudium in Englisch
Programming TechnologiesStudium in Englisch
InformatikStudium in Polnisch
Grafika komputerowa i multimediaStudium in Polnisch
Sieci teleinformatyczneStudium in Polnisch
Technologie programowaniaStudium in Polnisch
Mechanika i budowa maszynStudium in Polnisch
MechatronikStudium in Polnisch
Konstrukcja maszynStudium in Polnisch
Technologia maszynStudium in Polnisch
TransportStudium in Polnisch
LandverkehrStudium in Polnisch
Logistyka w transporcieStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia w biznesieStudium in Polnisch
Psychologia zdrowia i jakości życiaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
MedizinrechtStudium in Polnisch
SteuerrechtStudium in Polnisch
CywilnaStudium in Polnisch
Gospodarczo-finansowaStudium in Polnisch
KarnaStudium in Polnisch
Prawo w biznesieStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PolitikwissenschaftStudium in Englisch
International Business and TradeStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiStudium in Polnisch
Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiStudium in Polnisch
Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Projektowanie graficzne i fotografiaStudium in Polnisch
Stymulowanie ewolucji artystyStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Bazy danych i systemy informatyczneStudium in Polnisch
Technologie siecioweStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo systemu podatkowegoStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Taktyka i analityka czynności dowodowychStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Management im GesundheitswesenStudium in Polnisch
E-biznes i nowoczesny marketingStudium in Polnisch
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrznyStudium in Polnisch
Zarządzanie logistyczneStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
CoachingStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-mentoringuStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społecznąStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z terapiąStudium in Polnisch
Pedagogika tańca i choreografiaStudium in Polnisch
Terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
Trener kreatywnościStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Administracja i zarządzanie w sferze publicznejStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
E-polityka i PR w sferze publicznejStudium in Polnisch
Międzynarodowy biznes i handelStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Architektura informacji i e-marketingStudium in Polnisch
Rzecznik prasowyStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Diätetik Studium in PolnischFernstudium
Ergotherapie Studium in Polnisch
Erziehungsaufsicht Studium in PolnischFernstudium
Kunsttherapie Studium in Polnisch
Logistik Studium in PolnischFernstudium
Management im Gesundheitswesen Studium in PolnischFernstudium
Steuerberatung Studium in PolnischFernstudium
Verwaltungsrecht Studium in Polnisch
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego Studium in PolnischFernstudium
Administracja i zarządzanie publiczne Studium in PolnischFernstudium
Administracja publiczna i e-administracja Studium in PolnischFernstudium
Administracja samorządowa Studium in PolnischFernstudium
Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach Studium in Polnisch
Akademia Trenerów Biznesu Studium in Polnisch
Analityka rynku finansowego Studium in PolnischFernstudium
Animacja czasu wolnego z elementami arteterapii Studium in Polnisch
Arteterapeuta, animator kultury i twórca rękodzieła artystycznego Studium in Polnisch
Arteterapia w edukacji i terapii Studium in Polnisch
Asystent rodziny Studium in Polnisch
Audyt śledczy Studium in Polnisch
Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacji Studium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i ochrona danych w podmiotach leczniczych Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe Studium in PolnischFernstudium
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową (poza systemem oświaty) Studium in PolnischFernstudium
Choreografia w specjalności taniec ludowy Studium in Polnisch
Choreoterapia w edukacji Studium in Polnisch
Coaching Studium in Polnisch
Coaching w modelu kreatywnym Studium in Polnisch
Compliance w organizacji Studium in Polnisch
Cyberbezpieczeństwo Studium in PolnischFernstudium
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne - poza systemem oświaty Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne (studia przygotowujące nauczycieli - doradców zawodowych) Studium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa - poza systemem oświaty Studium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa (studia przygotowujące nauczycieli - doradców zawodowych) Studium in Polnisch
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in PolnischFernstudium
E-marketing Studium in Polnisch
EEG - Biofeedback Studium in Polnisch
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma Studium in PolnischFernstudium
Filozofia dialogu. Sztuka życia Studium in PolnischFernstudium
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej Studium in PolnischFernstudium
Gerontologia społeczna z elementami arteterapii Studium in Polnisch
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier Studium in Polnisch
Integracja sensoryczna Studium in Polnisch
Język rosyjski w biznesie Studium in Polnisch
Kadry i płace w firmie Studium in Polnisch
Koder medyczny Studium in PolnischFernstudium
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach Studium in Polnisch
Kontroler finansowy Studium in Polnisch
Kosmetologia medyczna Studium in Polnisch
Kosmetologia ogólna i fryzjerstwo Studium in Polnisch
Kreatywny nauczyciel - podstawy twórczej edukacji Studium in Polnisch
Lean Management Studium in Polnisch
Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle Studium in Polnisch
Mediacje społeczne i rodzinne Studium in Polnisch
Menadżer ochrony środowiska Studium in Polnisch
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studium in Polnisch
Muzyka - rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji Studium in Polnisch
Myślenie projektowe Design Thinking z elementami neuromarketingu- w przygotowaniu Studium in Polnisch
Nauczanie programowania Studium in Polnisch
Nauczanie programowania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Neurologopedia ogólna i dziecięca Studium in PolnischFernstudium
Ochrona danych osobowych Studium in PolnischFernstudium
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Studium in Polnisch
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki Studium in Polnisch
Pedagogika kryminologiczno-sądowa Studium in Polnisch
Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori) Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki Studium in PolnischFernstudium
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną Studium in Polnisch
Podstawy Cyberbezpieczeństwa oraz ochrona przed cybeprzestępstwami Studium in Polnisch
Praktyczne testowanie oprogramowania Studium in Polnisch
Prawo medyczne z elementami bioetyki Studium in PolnischFernstudium
Prawo zamówień publicznych Studium in PolnischFernstudium
Programowanie i bazy danych Studium in Polnisch
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych Studium in PolnischFernstudium
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne Studium in PolnischFernstudium
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) Studium in Polnisch
Psychogerontologia z elementami teleopieki Studium in Polnisch
Psychologia sportu Studium in PolnischFernstudium
Psychologia w biznesie Studium in PolnischFernstudium
Psychoonkologia Studium in Polnisch
Psychoonkologia - W PRZYGOTOWANIU Studium in PolnischFernstudium
Rachunkowości i podatki Studium in Polnisch
Rozwiązywanie i profilaktyka konfliktów w szkole i przedszkolu w oparciu o ideę Porozumienia bez Przemocy Studium in Polnisch
Socjoterapia Studium in Polnisch
Studia scenopisarskie Studium in Polnisch
Sztuka – intermedialne działania wizualne Studium in Polnisch
Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera Studium in Polnisch
Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera - studia doskonalące Studium in PolnischFernstudium
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii Studium in Polnisch
Terapia w modelu podmiotowym Studium in Polnisch
Transport-Logistyka-Spedycja Studium in Polnisch
Trener kalokagatii – rozwój ciała, umysłu i duszy poprzez jogę i kreatywność Studium in Polnisch
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego Studium in Polnisch
Turystyka regionalna - marketing i promocja regionów i miast Studium in PolnischFernstudium
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studium in PolnischFernstudium
Windykacja należności Studium in PolnischFernstudium
Wychowanie do życia w rodzinie Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie i polityka publiczna Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera Studium in Polnisch
Zarządzanie kulturą Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie oświatą Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie projektami informatycznymi Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI Studium in Polnisch
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie ryzykiem w organizacji Studium in Polnisch
Zarządzanie sprzedażą w hotelarstwie Studium in Polnisch
Zarządzanie talentami Studium in Polnisch
Zarządzanie transportem Studium in Polnisch
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – menadżer JST Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in PolnischFernstudium
Zielarstwo i fitoterapia Studium in Polnisch
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Geisteswissenschaften
Fakultät für Rechtswissenschaften und Verwaltung
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Management
Wydział Artystyczny
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Techniki i Informatyki

Andere Bildungszentren
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w JaśleJassel (Jasło)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w SieradzuSieradz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w ŚwidnicySchweidnitz (Świdnica)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w TrzcianceSchönlanke (Trzcianka)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w WarszawieWarschau (Warszawa)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWladzislaw, Loslau (Wodzisław Śląski)

Webseite www der Universität:
www.ahe.lodz.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy