Vorstellung der Universität
Łódź, Polen

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GrafikStudium in EnglischFernstudium
3D Graphics and Game ArtStudium in EnglischFernstudium
Multimedia and Visual CommunicationStudium in EnglischFernstudium
Language StudiesStudium in EnglischFernstudium
Business LinguisticsStudium in EnglischFernstudium
MangementStudium in EnglischFernstudium
HotelmanagementStudium in EnglischFernstudium
Healthcare Systems ManagementStudium in EnglischFernstudium
Innovative Management for Business DevelopmentStudium in EnglischFernstudium
GrafikStudium in Polnisch
Grafika 3d i Game ArtStudium in Polnisch
Grafika AR i VR - studia bezpłatneStudium in Polnisch
Komunikacja wizualna i multimediaStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mieniaStudium in Polnisch
Obronność państwa i służby munduroweStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarz - twórca mediów interaktywnychStudium in Polnisch
Dziennikarz prasy, radia i telewizjiStudium in Polnisch
Media firmowe i komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Kreatywny producent i menedżer kulturyStudium in Polnisch
Produkcja i realizacja muzykiStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Innovative management for business developmentStudium in Polnisch
Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacjiStudium in Polnisch
Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacjiStudium in Polnisch
Zarządzanie projektami i procesamiStudium in Polnisch
Zarządzanie STARTUPEM w gospodarce wiedzy - studia bezpłatneStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
BankgeschäftStudium in Polnisch
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządczaStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanseStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
CoachingStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalneStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna i zdrowiaStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
E-politykaStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Architektura informacji i redakcjaStudium in Polnisch
Komunikacja i social mediaStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia kreatywnego rozwojuStudium in Polnisch
Psychologia w biznesieStudium in Polnisch
Psychologia zdrowia i jakości życiaStudium in Polnisch
TanzStudium in Polnisch
Pedagogika tańcaStudium in Polnisch
Tancerz-choreografStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Marketing i organizacja usług turystycznychStudium in Polnisch
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)Studium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
SteuerberatungStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ściganiaStudium in Polnisch
Broker innowacjiStudium in Polnisch
E-administracjaStudium in Polnisch
Prawo pracy w Polsce i UEStudium in Polnisch
Procedury sądowo-administracyjneStudium in Polnisch
FilologiaStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Anglistyka z językiem japońskim kulturowo-biznesowa - studia bezpłatneStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in EnglischFernstudium
Computer Graphic and Multimedia TechniquesStudium in EnglischFernstudium
ICT NetworksStudium in EnglischFernstudium
Programming TechnologiesStudium in EnglischFernstudium
InformatikStudium in Polnisch
Grafika komputerowa i multimedialnaStudium in Polnisch
Sieci teleinformatyczne - bezpłatneStudium in Polnisch
Technologie programowaniaStudium in Polnisch
Mechanika i budowa maszynStudium in Polnisch
MechatronikStudium in Polnisch
Konstrukcja maszynStudium in Polnisch
Technologia maszynStudium in Polnisch
TransportStudium in Polnisch
LandverkehrStudium in Polnisch
Logistyka w transporcieStudium in Polnisch
Systemy produktowo-usługowe w transporcieStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
MedizinrechtStudium in Polnisch
StrafrechtStudium in Polnisch
ZivilrechtStudium in Polnisch
Prawo dowodoweStudium in Polnisch
Prawo gospodarczo-finansoweStudium in Polnisch
Prawo w biznesieStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PolitikwissenschaftStudium in EnglischFernstudium
Internationale BeziehungenStudium in EnglischFernstudium
Politics and Management in International EnvironmentStudium in EnglischFernstudium
Language StudiesStudium in EnglischFernstudium
Business LinguisticsStudium in EnglischFernstudium
GrafikStudium in Polnisch
Grafika artystycznaStudium in Polnisch
Projektowanie graficzne i fotografiaStudium in Polnisch
Sztuka kreatywnaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
CoachingStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiemStudium in Polnisch
Gerontologia społeczna z językiem obcymStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społecznąStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z terapiąStudium in Polnisch
Pedagogika tańca i choreografiaStudium in Polnisch
Terapia pedagogiczna z elementami logopediiStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Administracja i zarządzanie w sferze publicznejStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
E-politykaStudium in Polnisch
Psychologia politykiStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Architektura informacji i e-marketingStudium in Polnisch
Kreowanie wizerunku i social mediaStudium in Polnisch
FilologiaStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Diätetik Studium in PolnischFernstudium
Ergotherapie Studium in Polnisch
Erziehungsaufsicht Studium in PolnischFernstudium
Kunsttherapie Studium in Polnisch
Logistik Studium in PolnischFernstudium
Management im Gesundheitswesen Studium in PolnischFernstudium
Steuerberatung Studium in PolnischFernstudium
Administracja i zarządzanie publiczne Studium in PolnischFernstudium
Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach Studium in Polnisch
Akademia Trenerów Biznesu Studium in Polnisch
Analityka rynku finansowego Studium in PolnischFernstudium
Audyt śledczy Studium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe Studium in PolnischFernstudium
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową (poza systemem oświaty) Studium in PolnischFernstudium
Choreoterapia w edukacji Studium in Polnisch
Coaching Studium in Polnisch
Coaching w modelu kreatywnym Studium in Polnisch
Compliance w organizacji Studium in PolnischFernstudium
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa Studium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa (studia przygotowujące nauczycieli - doradców zawodowych) Studium in PolnischFernstudium
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in PolnischFernstudium
E-marketing Studium in Polnisch
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma Studium in PolnischFernstudium
Filozofia dialogu. Sztuka życia. Studium in PolnischFernstudium
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej Studium in PolnischFernstudium
Gerontologia społeczna z elementami arteterapii Studium in Polnisch
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier Studium in Polnisch
Język rosyjski w biznesie Studium in Polnisch
Kadry i płace w firmie Studium in Polnisch
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach Studium in Polnisch
Kontroler finansowy Studium in PolnischFernstudium
Kreatywny menedżer kultury Studium in PolnischFernstudium
Lean Management Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle Studium in Polnisch
Mediacje społeczne i rodzinne Studium in Polnisch
Muzyka - rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji Studium in Polnisch
Neurologopedia ogólna i dziecięca Studium in PolnischFernstudium
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Studium in Polnisch
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki Studium in Polnisch
Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori) Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki Studium in PolnischFernstudium
Prawo medyczne z elementami bioetyki Studium in PolnischFernstudium
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych Studium in PolnischFernstudium
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne Studium in PolnischFernstudium
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) Studium in Polnisch
Psychologia sportu Studium in PolnischFernstudium
Psychologia w biznesie Studium in PolnischFernstudium
Rachunkowości i podatki Studium in Polnisch
Rozwiązywanie i profilaktyka konfliktów w szkole i przedszkolu w oparciu o ideę Porozumienia bez Przemocy Studium in Polnisch
Socjoterapia Studium in Polnisch
Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera Studium in PolnischFernstudium
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii Studium in Polnisch
Transport-Logistyka-Spedycja Studium in Polnisch
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego Studium in Polnisch
Turystyka regionalna - marketing i promocja regionów i miast Studium in PolnischFernstudium
Windykacja należności Studium in PolnischFernstudium
Wychowanie do życia w rodzinie Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera Studium in Polnisch
Zarządzanie kulturą Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie oświatą Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie projektami informatycznymi Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI Studium in Polnisch
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie ryzykiem w organizacji Studia Podyplomowe On-line Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie sprzedażą w hotelarstwie Studium in Polnisch
Zarządzanie talentami Studium in Polnisch
Zarządzanie transportem Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in PolnischFernstudium
Zielarstwo i fitoterapia Studium in Polnisch
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Geisteswissenschaften
Fakultät für Rechtswissenschaften und Verwaltung
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Management
Wydział Artystyczny
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Techniki i Informatyki

Andere Bildungszentren
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w JaśleJassel (Jasło)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w SieradzuSieradz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w ŚwidnicySchweidnitz (Świdnica)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w TrzcianceSchönlanke (Trzcianka)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w WarszawieWarschau (Warszawa)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWladzislaw, Loslau (Wodzisław Śląski)

Webseite www der Universität: www.ahe.lodz.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy