Vorstellung der Universität
Posen (Poznań), Polen

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Typ der Universität: Wirtschaft
Status der Universität: nicht staatliche

Promotionmehr »
Ökonomie Studium in Polnisch

MBAmehr »
Executive MBA Studium in Polnisch
MBA Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Bankgeschäft Studium in Polnisch
Bibliothekswissenschaft Studium in Polnisch
Durchführung eines Projektes Studium in Polnisch
Finanzanalyse Studium in Polnisch
Rechnungswesen Studium in Polnisch
Steuerwissenschaften Studium in Polnisch
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja Studium in Polnisch
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji Studium in Polnisch
Akademia sprzedawcy Studium in Polnisch
Akademia trenera Studium in Polnisch
Analityk biznesowy Studium in Polnisch
Aplikacje internetowe i mobilne Studium in Polnisch
Aplikacje internetowe i mobilne (online + warsztaty) Studium in PolnischFernstudium
Aplikacje internetowe i mobilne online Studium in PolnischFernstudium
Audyt podatkowy i finansowy Studium in Polnisch
BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi Studium in Polnisch
Biznes w internecie Studium in Polnisch
Coaching - specjalizacja: life coaching, coaching menedżerski Studium in Polnisch
Controlling Studium in Polnisch
Doradca bankowy klienta biznesowego Studium in Polnisch
Doradztwo personalne z elementami coachingu Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i edukacyjne Studium in Polnisch
Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z Autyzmem i zespołem Aspergera Studium in Polnisch
Etyka dla nauczycieli Studium in Polnisch
HR biznes partner Studium in Polnisch
Innowacyjna diagnostyka w dietoterapii i medycynie spersonalizowanej Studium in Polnisch
Innowacyjne zarządzanie marką Studium in Polnisch
Innowacyjny e-marketing Studium in Polnisch
Inspektor Ochrony Danych Studium in Polnisch
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Studium in Polnisch
Lean management Studium in Polnisch
Lean w usługach Studium in Polnisch
Lean, six sigma - optymalizacja procesów Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Matematyka i informatyka – nauczanie drugiego przedmiotu Studium in Polnisch
Menedżer BHP Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
Negocjacje i mediacje Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studium in Polnisch
Podatki dla prawników i menedżerów podatkowych Studium in Polnisch
Podyplomowe studium dla doktorantów Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne Studium in Polnisch
Przywództwo edukacyjne Studium in Polnisch
Psychodietetyka Studium in Polnisch
Psychologia zarządzania Studium in Polnisch
Rachunkowość i finanse korporacyjne Studium in Polnisch
SAP - zintegrowane systemy informatyczne Studium in Polnisch
Strategie sprzedaży Studium in Polnisch
Studia Menedżerskie Studium in Polnisch
Studia menedżerskie - skuteczność i efektywność w biznesie Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna i socjoterapia Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii Studium in Polnisch
Testowanie oprogramowania Studium in Polnisch
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Studium in Polnisch
Wycena nieruchomości Studium in Polnisch
Zakupy w biznesie Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości Studium in Polnisch
Zarządzanie jakością Studium in Polnisch
Zarządzanie opieką senioralną Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami IT Studium in Polnisch
Zarządzanie projektem PM'a Studium in Polnisch
Zarządzanie punktami handlowo-usługowymi Studium in Polnisch
Zarządzanie sprzedażą w bankach spółdzielczych i instytucjach finansowych Studium in Polnisch
Zarządzanie w podmiotach leczniczych Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: kadry i płace Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: menedżer HR Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Studium in Polnisch
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z pedagogiką Montessori Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Finansów i Bankowości

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuDanzig (Gdańsk)
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdingen (Gdynia)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieStettin (Szczecin)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieKönigshütte (Chorzów)
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuThorn (Toruń)
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w BydgoszczyBromberg (Bydgoszcz)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuBreslau (Wrocław)
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOppeln (Opole)

Webseite www der Universität: www.wsb.pl/poznan/

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten