Prag, Tschechien

Univerzita Karlova

Typ der Universität: university type
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Allgemeine LinguistikStudium in Tschechisch
Allgemeine MathematikStudium in Tschechisch
Angewandte PhysikStudium in Tschechisch
BiochemieStudium in Tschechisch
BioinformatikStudium in Tschechisch
BiologieStudium in Tschechisch
ChemieStudium in Tschechisch
DemografieStudium in Tschechisch
EthnologieStudium in Tschechisch
FilmwissenschaftStudium in Tschechisch
FinanzmathematikStudium in Tschechisch
Geographie, angewandteStudium in Tschechisch
GeologieStudium in Tschechisch
GeowissenschaftenStudium in Tschechisch
GermanistikStudium in Tschechisch
GeschichtswissenschaftStudium in Tschechisch
HebammeStudium in Tschechisch
Informatik und DatenverarbeitungStudium in Tschechisch
JournalismusStudium in Tschechisch
Jüdische StudienStudium in Tschechisch
PädagogikStudium in Tschechisch
PhilosophieStudium in Tschechisch
PhysikStudium in Tschechisch
PhysiotherapieStudium in Tschechisch
Politische WissenschaftStudium in Tschechisch
PsychologieStudium in Tschechisch
ReligionswissenschaftenStudium in Tschechisch
SonderpädagogikStudium in Tschechisch
SozialarbeitStudium in Tschechisch
SozialpädagogikStudium in Tschechisch
SoziologieStudium in Tschechisch
TibetologieStudium in Tschechisch
UmweltchemieStudium in Tschechisch
UmweltschutzStudium in Tschechisch
WirtschaftswissenschaftStudium in Tschechisch
AdiktologieStudium in Tschechisch
Andragogika a personální řízeníStudium in Tschechisch
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Angličtina pro mezikulturní komunikaciStudium in Tschechisch
Anglistika - amerikanistikaStudium in Tschechisch
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudium in Tschechisch
ArabistikaStudium in Tschechisch
Archeologie pravěku a středověkuStudium in Tschechisch
Archivnictví a pomocné vědy historickéStudium in Tschechisch
Asijská studiaStudium in Tschechisch
Biologie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Blízkovýchodní studiaStudium in Tschechisch
Bohemistika pro cizinceStudium in Tschechisch
Česko-německá studiaStudium in Tschechisch
Český jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Čeština pro cizinceStudium in Tschechisch
Čeština v komunikaci neslyšícíchStudium in Tschechisch
Chemie a fyzika materiálůStudium in Tschechisch
Chemie a fyzika speciálních materiálůStudium in Tschechisch
Chemie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Chemie v přírodních vědáchStudium in Tschechisch
Dánská studiaStudium in Tschechisch
Dějepis se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Dějiny a kultura islámských zemíStudium in Tschechisch
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověkuStudium in Tschechisch
Dějiny a kultura východního Středomoří ve středověkuStudium in Tschechisch
Dějiny antické civilizaceStudium in Tschechisch
Dějiny evropské kulturyStudium in Tschechisch
Dějiny křesťanského uměníStudium in Tschechisch
Dějiny uměníStudium in Tschechisch
Demografie s ekonomiíStudium in Tschechisch
Demografie se sociální geografiíStudium in Tschechisch
Demografie se sociologiíStudium in Tschechisch
Dentální hygienaStudium in Tschechisch
Dentální hygienistkaStudium in Tschechisch
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Divadelní vědaStudium in Tschechisch
Egypt a Přední východ ve starověkuStudium in Tschechisch
Ekologická a evoluční biologieStudium in Tschechisch
Ekonomie a financeStudium in Tschechisch
ErgoterapieStudium in Tschechisch
EstetikaStudium in Tschechisch
Etnologie a kulturní antropologieStudium in Tschechisch
Etnologie se specializací indonesistikaStudium in Tschechisch
Etnologie se specializací vietnamistikaStudium in Tschechisch
Evangelická teologieStudium in Tschechisch
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradiceStudium in Tschechisch
Finská studiaStudium in Tschechisch
FonetikaStudium in Tschechisch
Francouzská filologieStudium in Tschechisch
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Francouzština pro mezikulturní komunikaciStudium in Tschechisch
Fyzická geografie a geoinformatikaStudium in Tschechisch
Fyzika se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Fyzika zaměřená na vzděláváníStudium in Tschechisch
Geografie a kartografieStudium in Tschechisch
Geografie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Geologie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
GeotechnologieStudium in Tschechisch
Germánská a severoevropská studiaStudium in Tschechisch
HebraistikaStudium in Tschechisch
Hebraistika a židovská studiaStudium in Tschechisch
HispanistikaStudium in Tschechisch
Historie - evropská studiaStudium in Tschechisch
Historie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Hospodaření s přírodními zdrojiStudium in Tschechisch
Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Hudební vědaStudium in Tschechisch
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Husitská teologieStudium in Tschechisch
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíStudium in Tschechisch
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouStudium in Tschechisch
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudium in Tschechisch
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouStudium in Tschechisch
Hydrologie a hydrogeologieStudium in Tschechisch
Iberoamerická kulturaStudium in Tschechisch
IndologieStudium in Tschechisch
IndonesistikaStudium in Tschechisch
Informační studia a knihovnictvíStudium in Tschechisch
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Informatika se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
ÍránistikaStudium in Tschechisch
ItalianistikaStudium in Tschechisch
Japonská studiaStudium in Tschechisch
Jazyky a komunikace neslyšícíchStudium in Tschechisch
Jihovýchodoevropská studiaStudium in Tschechisch
Klasická archeologieStudium in Tschechisch
Klinická a toxikologická analýzaStudium in Tschechisch
Komunikační studiaStudium in Tschechisch
Kondiční trenérStudium in Tschechisch
KoreanistikaStudium in Tschechisch
KulturologieStudium in Tschechisch
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíStudium in Tschechisch
LatinaStudium in Tschechisch
Latinský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
LogikaStudium in Tschechisch
Management tělesné výchovy a sportuStudium in Tschechisch
Marketingová komunikace a public relationsStudium in Tschechisch
Matematické metody informační bezpečnostiStudium in Tschechisch
Matematické modelováníStudium in Tschechisch
Matematika pro informační technologieStudium in Tschechisch
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Matematika zaměřená na vzděláváníStudium in Tschechisch
Mediální studiaStudium in Tschechisch
Medicinální chemieStudium in Tschechisch
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - DeutschStudium in Tschechisch
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-DeutschStudium in Tschechisch
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtinaStudium in Tschechisch
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzštinaStudium in Tschechisch
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčinaStudium in Tschechisch
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruštinaStudium in Tschechisch
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělštinaStudium in Tschechisch
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočeníStudium in Tschechisch
Mezinárodní teritoriální studiaStudium in Tschechisch
Molekulární biologie a biochemie organismůStudium in Tschechisch
MongolistikaStudium in Tschechisch
Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Němčina pro mezikulturní komunikaciStudium in Tschechisch
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Nizozemský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Norská studiaStudium in Tschechisch
Novořecká filologieStudium in Tschechisch
NovořečtinaStudium in Tschechisch
Nutriční terapeutStudium in Tschechisch
Nutriční terapieStudium in Tschechisch
Obecná fyzikaStudium in Tschechisch
Obecná informatikaStudium in Tschechisch
Obecná lingvistikaStudium in Tschechisch
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Ortotik - protetikStudium in Tschechisch
Ortotik-protetikStudium in Tschechisch
Pastorační a sociální práceStudium in Tschechisch
Pediatrické ošetřovatelstvíStudium in Tschechisch
Politologie a mezinárodní vztahyStudium in Tschechisch
Politologie a veřejná politikaStudium in Tschechisch
Porodní asistenceStudium in Tschechisch
PortugalistikaStudium in Tschechisch
Povrchová a podzemní vodaStudium in Tschechisch
Praktická geobiologieStudium in Tschechisch
Pravěká a raně středověká archeologieStudium in Tschechisch
Pravoslavná teologieStudium in Tschechisch
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudium in Tschechisch
ProgramováníStudium in Tschechisch
Programování a softwarové systémyStudium in Tschechisch
Psychologie a speciální pedagogikaStudium in Tschechisch
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogikuStudium in Tschechisch
Řecká a latinská studiaStudium in Tschechisch
Řecká antická filologieStudium in Tschechisch
RomistikaStudium in Tschechisch
Ruský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Ruština pro mezikulturní komunikaciStudium in Tschechisch
Sbormistrovství chrámové hudbyStudium in Tschechisch
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Sborový zpěv se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
SinologieStudium in Tschechisch
Školský managementStudium in Tschechisch
Sociální a charitativní práceStudium in Tschechisch
Sociální geografie a geoinformatikaStudium in Tschechisch
Sociologicko-ekonomická studiaStudium in Tschechisch
Sociologie a sociální antropologieStudium in Tschechisch
Sociologie a sociální politikaStudium in Tschechisch
Softwarové a datové inženýrstvíStudium in Tschechisch
Soudobé dějinyStudium in Tschechisch
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Španělština pro mezikulturní komunikaciStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika/LogopedieStudium in Tschechisch
Správa počítačových systémůStudium in Tschechisch
Srovnávací jazykovědaStudium in Tschechisch
Starokatolická teologieStudium in Tschechisch
StarořečtinaStudium in Tschechisch
Středoevropská studiaStudium in Tschechisch
Studium humanitní vzdělanostiStudium in Tschechisch
Švédská studiaStudium in Tschechisch
Technická a informační výchova se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Tělesná výchova a sportStudium in Tschechisch
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudium in Tschechisch
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Teologické naukyStudium in Tschechisch
Teologie křesťanských tradicStudium in Tschechisch
Teritoriální studiaStudium in Tschechisch
TrenérStudium in Tschechisch
TurkologieStudium in Tschechisch
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuStudium in Tschechisch
Učitelství pro mateřské školyStudium in Tschechisch
Veřejná správa a spisová službaStudium in Tschechisch
Veřejné zdravotnictvíStudium in Tschechisch
Vojenská tělovýchovaStudium in Tschechisch
Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Všeobecná sestraStudium in Tschechisch
Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelstvíStudium in Tschechisch
Všeobecné ošetřovatelstvíStudium in Tschechisch
Východoevropská studiaStudium in Tschechisch
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
VychovatelstvíStudium in Tschechisch
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Zdravotní laborantStudium in Tschechisch
Česko-německá studiaStudium in Deutsch
Deutsch-Tschechische StudienStudium in Deutsch
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - DeutschStudium in Deutsch
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-DeutschStudium in Deutsch
Allgemeine MathematikStudium in Englisch
Angewandte PhysikStudium in Englisch
BiochemieStudium in Englisch
BioinformatikStudium in Englisch
BiologieStudium in Englisch
ChemieStudium in Englisch
ErdwissenschaftenStudium in Englisch
Evangelische TheologieStudium in Englisch
FinanzmathematikStudium in Englisch
GeologieStudium in Englisch
InformatikStudium in Englisch
PhysiotherapieStudium in Englisch
SozialwissenschaftenStudium in Englisch
UmweltchemieStudium in Englisch
UmweltschutzStudium in Englisch
Vergleichende SprachwissenschaftStudium in Englisch
Ancient Egypt and the Near EastStudium in Englisch
Applied GeobiologyStudium in Englisch
Chemistry and Physics of Special MaterialsStudium in Englisch
Chemistry Oriented at EducationStudium in Englisch
Choir Conducting Oriented at EducationStudium in Englisch
Clinical and Toxicological AnalysisStudium in Englisch
CoachStudium in Englisch
Demography and EconomicsStudium in Englisch
Demography and Social GeographyStudium in Englisch
Demography and SociologyStudium in Englisch
Ecological and Evolutionary BiologyStudium in Englisch
Economics and FinanceStudium in Englisch
English Language Oriented at EducationStudium in Englisch
Fitness CoachStudium in Englisch
General Computer ScienceStudium in Englisch
General PhysicsStudium in Englisch
Geography and CartographyStudium in Englisch
GeotechnologyStudium in Englisch
History and Area StudiesStudium in Englisch
Hydrology and hydrogeologyStudium in Englisch
Liberal Arts and HumanitiesStudium in Englisch
Management of Natural ResourcesStudium in Englisch
Mathematical Methods of Information SecurityStudium in Englisch
Mathematical ModellingStudium in Englisch
Mathematics for Information TechnologiesStudium in Englisch
Mathematics Oriented at EducationStudium in Englisch
Medicinal ChemistryStudium in Englisch
Molecular Biology and Biochemistry of OrganismsStudium in Englisch
Music Oriented at EducationStudium in Englisch
Musical Instrument Oriented at EducationStudium in Englisch
Physical Education and SportStudium in Englisch
Physics Directed Towards EducationStudium in Englisch
Politics, Philosophy and EconomicsStudium in Englisch
Programming and Software SystemsStudium in Englisch
Russian Language Oriented at EducationStudium in Englisch
Social Services Focused on Diaconia and Christian Social PracticeStudium in Englisch
Software and Data EngineeringStudium in Englisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
AllgemeinmedizinStudium in Tschechisch
BiologieStudium in Tschechisch
EthnologieStudium in Tschechisch
GeschichtswissenschaftStudium in Tschechisch
PädagogikStudium in Tschechisch
PharmazieStudium in Tschechisch
PhilosophieStudium in Tschechisch
Politische WissenschaftStudium in Tschechisch
PsychologieStudium in Tschechisch
RechtswissenschaftStudium in Tschechisch
ReligionswissenschaftenStudium in Tschechisch
SonderpädagogikStudium in Tschechisch
SozialarbeitStudium in Tschechisch
SoziologieStudium in Tschechisch
ZahnmedizinStudium in Tschechisch
Anglistika - amerikanistikaStudium in Tschechisch
ArabistikaStudium in Tschechisch
Archivnictví a pomocné vědy historickéStudium in Tschechisch
Český jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Čeština pro cizinceStudium in Tschechisch
Čeština v komunikaci neslyšícíchStudium in Tschechisch
DánštinaStudium in Tschechisch
Dějiny a kultura islámských zemíStudium in Tschechisch
Dějiny uměníStudium in Tschechisch
Divadelní vědaStudium in Tschechisch
EgyptologieStudium in Tschechisch
EstetikaStudium in Tschechisch
Evangelická teologieStudium in Tschechisch
Filmová vědaStudium in Tschechisch
FinštinaStudium in Tschechisch
FonetikaStudium in Tschechisch
FrancouzštinaStudium in Tschechisch
HebraistikaStudium in Tschechisch
Hudební vědaStudium in Tschechisch
Husitská teologieStudium in Tschechisch
Husitská teologie - psychosociální studiaStudium in Tschechisch
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíStudium in Tschechisch
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouStudium in Tschechisch
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouStudium in Tschechisch
Indologie se specializací bengálština, hindština, sánskrt, tamilštinaStudium in Tschechisch
ItalštinaStudium in Tschechisch
Katolická teologieStudium in Tschechisch
Klasická archeologieStudium in Tschechisch
KomparatistikaStudium in Tschechisch
KoreanistikaStudium in Tschechisch
KulturologieStudium in Tschechisch
LatinaStudium in Tschechisch
Lingvistika a fonetikaStudium in Tschechisch
LogikaStudium in Tschechisch
MaďarštinaStudium in Tschechisch
MongolistikaStudium in Tschechisch
NěmčinaStudium in Tschechisch
NizozemštinaStudium in Tschechisch
NorštinaStudium in Tschechisch
Pedagogika předškolního věkuStudium in Tschechisch
PortugalštinaStudium in Tschechisch
Právo a právní vědaStudium in Tschechisch
Pravoslavná teologieStudium in Tschechisch
Překladatelství a tlumočnictví - angličtinaStudium in Tschechisch
Překladatelství a tlumočnictví - francouzštinaStudium in Tschechisch
Překladatelství a tlumočnictví - němčinaStudium in Tschechisch
Překladatelství a tlumočnictví - ruštinaStudium in Tschechisch
Překladatelství a tlumočnictví - španělštinaStudium in Tschechisch
Psychologie a speciální pedagogikaStudium in Tschechisch
ŘečtinaStudium in Tschechisch
RomistikaStudium in Tschechisch
RumunštinaStudium in Tschechisch
SinologieStudium in Tschechisch
Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistikaStudium in Tschechisch
SlovakistikaStudium in Tschechisch
ŠpanělštinaStudium in Tschechisch
Starokatolická teologieStudium in Tschechisch
ŠvédštinaStudium in Tschechisch
Učitelství na speciálních školáchStudium in Tschechisch
Učitelství náboženství, etiky a filozofieStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základní školyStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - chemieStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - tělesná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědStudium in Tschechisch
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyStudium in Tschechisch
Vojenská farmacieStudium in Tschechisch
Vojenské všeobecné lékařstvíStudium in Tschechisch
Vojenské zubní lékařstvíStudium in Tschechisch
Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistikaStudium in Tschechisch
AllgemeinmedizinStudium in Englisch
PharmazieStudium in Englisch
RechtswissenschaftStudium in Englisch
ZahnmedizinStudium in Englisch
Law and JurisprudenceStudium in Englisch
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingStudium in Englisch
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageStudium in Englisch
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicStudium in Englisch
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Russian LanguageStudium in Englisch

Master
Studium
Analytische ChemieStudium in Tschechisch
Angewandte EthikStudium in Tschechisch
BiochemieStudium in Tschechisch
BioinformatikStudium in Tschechisch
BotanikStudium in Tschechisch
DemografieStudium in Tschechisch
EthnologieStudium in Tschechisch
EuropastudienStudium in Tschechisch
EvolutionsbiologieStudium in Tschechisch
FilmwissenschaftStudium in Tschechisch
GeologieStudium in Tschechisch
GeophysikStudium in Tschechisch
GermanistikStudium in Tschechisch
GeschichtswissenschaftStudium in Tschechisch
GeschlechterstudienStudium in Tschechisch
ImmunologieStudium in Tschechisch
Internationale BeziehungenStudium in Tschechisch
JournalismusStudium in Tschechisch
Jüdische StudienStudium in Tschechisch
Jüdische StudienStudium in Tschechisch
Meteorologie und KlimatologieStudium in Tschechisch
MikrobiologieStudium in Tschechisch
NuklearchemieStudium in Tschechisch
ÖkologieStudium in Tschechisch
PädagogikStudium in Tschechisch
ParasitologieStudium in Tschechisch
PhilosophieStudium in Tschechisch
Physik, TheoretischeStudium in Tschechisch
PhysiotherapieStudium in Tschechisch
Politische WissenschaftStudium in Tschechisch
PsychologieStudium in Tschechisch
ReligionswissenschaftenStudium in Tschechisch
SoftwaresystemeStudium in Tschechisch
SonderpädagogikStudium in Tschechisch
SozialarbeitStudium in Tschechisch
SozialpädagogikStudium in Tschechisch
SoziologieStudium in Tschechisch
TibetologieStudium in Tschechisch
UmweltchemieStudium in Tschechisch
UmweltschutzStudium in Tschechisch
WirtschaftswissenschaftStudium in Tschechisch
ZoologieStudium in Tschechisch
AdiktologieStudium in Tschechisch
Americká studiaStudium in Tschechisch
Anatomie a fyziologie rostlinStudium in Tschechisch
Andragogika a management vzděláváníStudium in Tschechisch
Andragogika a personální řízeníStudium in Tschechisch
Anglický jazykStudium in Tschechisch
Anglistika - amerikanistikaStudium in Tschechisch
Anglofonní literatury a kulturyStudium in Tschechisch
Anorganická chemieStudium in Tschechisch
Antropologická studiaStudium in Tschechisch
Antropologie a genetika člověkaStudium in Tschechisch
Aplikovaná fyzioterapieStudium in Tschechisch
Aplikovaná geologieStudium in Tschechisch
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudium in Tschechisch
Aplikované sportovní vědyStudium in Tschechisch
ArabistikaStudium in Tschechisch
Archeologie pravěku a středověkuStudium in Tschechisch
Archivnictví a pomocné vědy historickéStudium in Tschechisch
Asijská studiaStudium in Tschechisch
Astronomie a astrofyzikaStudium in Tschechisch
Balkánská, euroasijská a středoevropská studiaStudium in Tschechisch
Bezpečnostní studiaStudium in Tschechisch
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíStudium in Tschechisch
Biofyzika a chemická fyzikaStudium in Tschechisch
Biofyzikální chemieStudium in Tschechisch
Blízkovýchodní studiaStudium in Tschechisch
Bohemistika pro cizinceStudium in Tschechisch
Buněčná a vývojová biologieStudium in Tschechisch
Buněčná biologieStudium in Tschechisch
Částicová a jaderná fyzikaStudium in Tschechisch
Český jazykStudium in Tschechisch
Český jazyk - specializační studiumStudium in Tschechisch
Český jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Český jazyk-specializační studiumStudium in Tschechisch
Čeština pro cizinceStudium in Tschechisch
Čeština v komunikaci neslyšícíchStudium in Tschechisch
Chemie a fyzika materiálůStudium in Tschechisch
Chemie a fyzika speciálních materiálůStudium in Tschechisch
Dějiny a kultura islámských zemíStudium in Tschechisch
Dějiny antické civilizaceStudium in Tschechisch
Dějiny evropské kulturyStudium in Tschechisch
Dějiny křesťanského uměníStudium in Tschechisch
Dějiny moderní evropské kulturyStudium in Tschechisch
Dějiny uměníStudium in Tschechisch
Diskrétní modely a algoritmyStudium in Tschechisch
Divadelní vědaStudium in Tschechisch
Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictvíStudium in Tschechisch
Egypt a Přední východ ve starověkuStudium in Tschechisch
EgyptologieStudium in Tschechisch
Ekonomický výzkumStudium in Tschechisch
Ekonomie a financeStudium in Tschechisch
Elektronická kultura a sémiotikaStudium in Tschechisch
ErgoterapieStudium in Tschechisch
Ergoterapie pro dospěléStudium in Tschechisch
EstetikaStudium in Tschechisch
Etnologie a kulturní antropologieStudium in Tschechisch
Evangelická teologieStudium in Tschechisch
Evropské kulturní a duchovní dějinyStudium in Tschechisch
Experimentální biologie rostlinStudium in Tschechisch
Filosofie v kontextu humanitních vědStudium in Tschechisch
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradiceStudium in Tschechisch
Finanční a pojistná matematikaStudium in Tschechisch
Finská filologieStudium in Tschechisch
FonetikaStudium in Tschechisch
Francouzská filologieStudium in Tschechisch
Fyzická geografie a geoekologieStudium in Tschechisch
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologieStudium in Tschechisch
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálůStudium in Tschechisch
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředíStudium in Tschechisch
Fyzika povrchů a plazmatuStudium in Tschechisch
Fyzikální chemieStudium in Tschechisch
Fyziologie živočichůStudium in Tschechisch
Genetika, molekulární biologie a virologieStudium in Tschechisch
GeobiologieStudium in Tschechisch
Geofyzika a fyzika planetStudium in Tschechisch
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum ZeměStudium in Tschechisch
Germánská a severoevropská studiaStudium in Tschechisch
Globální migrační a rozvojová studiaStudium in Tschechisch
HebraistikaStudium in Tschechisch
Hebraistika a židovská studiaStudium in Tschechisch
HispanistikaStudium in Tschechisch
Historická sociologieStudium in Tschechisch
Historie - české dějiny v evropském kontextuStudium in Tschechisch
Historie - hospodářské a sociální dějinyStudium in Tschechisch
Historie - obecné dějinyStudium in Tschechisch
Hudební vědaStudium in Tschechisch
Husitská teologieStudium in Tschechisch
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudium in Tschechisch
Hydrologie a hydrogeologieStudium in Tschechisch
IberoamerikanistikaStudium in Tschechisch
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské AmerikyStudium in Tschechisch
IndologieStudium in Tschechisch
Informace, média a knižní kulturaStudium in Tschechisch
Informační studia a knihovnictvíStudium in Tschechisch
Informatika - Diskrétní modely a algoritmyStudium in Tschechisch
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistikaStudium in Tschechisch
Informatika - Softwarové a datové inženýrstvíStudium in Tschechisch
Informatika - Softwarové systémyStudium in Tschechisch
Informatika - Teoretická informatikaStudium in Tschechisch
Informatika - Umělá inteligenceStudium in Tschechisch
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových herStudium in Tschechisch
Intenzivní péčeStudium in Tschechisch
ItalianistikaStudium in Tschechisch
Jaderná a subjaderná fyzikaStudium in Tschechisch
Japonská studiaStudium in Tschechisch
Jihovýchodoevropská studiaStudium in Tschechisch
Kartografie a geoinformatikaStudium in Tschechisch
Klasická archeologieStudium in Tschechisch
Klinická a toxikologická analýzaStudium in Tschechisch
KlínopisStudium in Tschechisch
KomparatistikaStudium in Tschechisch
Komunitní krizová a pastorační práce - diakonikaStudium in Tschechisch
KoreanistikaStudium in Tschechisch
Krajina a společnostStudium in Tschechisch
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikaStudium in Tschechisch
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonikaStudium in Tschechisch
Landscape and SocietyStudium in Tschechisch
LatinaStudium in Tschechisch
Latinská medievistikaStudium in Tschechisch
Latinský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
LogikaStudium in Tschechisch
LogopedieStudium in Tschechisch
Lusobrazilská studiaStudium in Tschechisch
Makromolekulární chemieStudium in Tschechisch
Management tělesné výchovy a sportuStudium in Tschechisch
Management vzděláváníStudium in Tschechisch
Matematická analýzaStudium in Tschechisch
Matematická lingvistikaStudium in Tschechisch
Matematické a počítačové modelování ve fyziceStudium in Tschechisch
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a techniceStudium in Tschechisch
Matematické metody informační bezpečnostiStudium in Tschechisch
Matematické modelování ve fyzice a techniceStudium in Tschechisch
Matematické strukturyStudium in Tschechisch
Matematika pro informační technologieStudium in Tschechisch
Mediální studiaStudium in Tschechisch
Medicinální chemieStudium in Tschechisch
Mezinárodní teritoriální studiaStudium in Tschechisch
Modelování chemických vlastností nano- a biostrukturStudium in Tschechisch
MongolistikaStudium in Tschechisch
Německá a francouzská filozofieStudium in Tschechisch
Německá a rakouská studiaStudium in Tschechisch
Německá a středoevropská studiaStudium in Tschechisch
Nizozemský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Novořecká filologieStudium in Tschechisch
Numerická a výpočtová matematikaStudium in Tschechisch
Nutriční specialistaStudium in Tschechisch
Obecná antropologie - integrální studium člověkaStudium in Tschechisch
Obecná lingvistikaStudium in Tschechisch
Odborný pracovník v laboratorních metodáchStudium in Tschechisch
Optika a optoelektronikaStudium in Tschechisch
Orální historie - soudobé dějinyStudium in Tschechisch
Organická chemieStudium in Tschechisch
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčiStudium in Tschechisch
Pedagogika předškolního věkuStudium in Tschechisch
Počítačová grafika a vývoj počítačových herStudium in Tschechisch
Politická a regionální geografieStudium in Tschechisch
Politické teorieStudium in Tschechisch
Politické teorie a současné dějinyStudium in Tschechisch
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrieStudium in Tschechisch
Pravěká a raně středověká archeologieStudium in Tschechisch
Pravoslavná teologieStudium in Tschechisch
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudium in Tschechisch
PřekladatelstvíStudium in Tschechisch
Překladatelství: čeština - angličtinaStudium in Tschechisch
Překladatelství: čeština - francouzštinaStudium in Tschechisch
Překladatelství: čeština - němčinaStudium in Tschechisch
Překladatelství: čeština - ruštinaStudium in Tschechisch
Překladatelství: čeština - španělštinaStudium in Tschechisch
ProtistologieStudium in Tschechisch
Řecká a latinská studiaStudium in Tschechisch
Řecká antická filologieStudium in Tschechisch
Regionální a politická geografieStudium in Tschechisch
Reprodukční a vývojová biologieStudium in Tschechisch
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchStudium in Tschechisch
RomistikaStudium in Tschechisch
Ruská a východoevropská studiaStudium in Tschechisch
Ruský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
SinologieStudium in Tschechisch
SkandinavistikaStudium in Tschechisch
Sociální a charitativní práceStudium in Tschechisch
Sociální a kulturní ekologieStudium in Tschechisch
Sociální epidemiologieStudium in Tschechisch
Sociální geografie a regionální rozvojStudium in Tschechisch
Softwarové a datové inženýrstvíStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školyStudium in Tschechisch
Srovnávací jazykovědaStudium in Tschechisch
Starokatolická teologieStudium in Tschechisch
StarořečtinaStudium in Tschechisch
Strategická komunikaceStudium in Tschechisch
Středoevropská komparativní studiaStudium in Tschechisch
Středoevropská studiaStudium in Tschechisch
Studia nových médiíStudium in Tschechisch
Studia občanské společnostiStudium in Tschechisch
Studia občanského sektoruStudium in Tschechisch
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiženýchStudium in Tschechisch
Tělesná výchova a sportStudium in Tschechisch
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudium in Tschechisch
TEMA - evropské společnosti: identita a vývojStudium in Tschechisch
TEMA+ Evropské společnosti: kulturní dědictví a vývojStudium in Tschechisch
Teologické naukyStudium in Tschechisch
Teologie - spiritualita - etikaStudium in Tschechisch
Teologie křesťanských tradic - ekumenikaStudium in Tschechisch
Teoretická a evoluční biologieStudium in Tschechisch
Teoretická informatikaStudium in Tschechisch
Teoreticko-výzkumná psychologieStudium in Tschechisch
Teritoriální studiaStudium in Tschechisch
TlumočnictvíStudium in Tschechisch
Tlumočnictví: čeština - angličtinaStudium in Tschechisch
Tlumočnictví: čeština - francouzštinaStudium in Tschechisch
Tlumočnictví: čeština - němčinaStudium in Tschechisch
Tlumočnictví: čeština - ruštinaStudium in Tschechisch
Tlumočnictví: čeština - španělštinaStudium in Tschechisch
Transatlantická studiaStudium in Tschechisch
TurkologieStudium in Tschechisch
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství biologie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství češtiny jako cizího jazykaStudium in Tschechisch
Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství chemie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství deskriptivní geometrieStudium in Tschechisch
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství fyzikyStudium in Tschechisch
Učitelství fyziky - matematiky pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství fyziky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikouStudium in Tschechisch
Učitelství geografie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství geologie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství historie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství hry na nástrojStudium in Tschechisch
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství informatikyStudium in Tschechisch
Učitelství informatiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikouStudium in Tschechisch
Učitelství latinského jazyka a literaruty pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství matematikyStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikouStudium in Tschechisch
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství náboženství, etiky a filozofieStudium in Tschechisch
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství pedagogikyStudium in Tschechisch
Učitelství pedagogiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstvaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství ruského jazyka pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství sborového zpěvuStudium in Tschechisch
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školyStudium in Tschechisch
Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství tělesné výchovy pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemieStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie(dvouoborové)Studium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologieStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogikaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdravíStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědStudium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd(dvouoborové)Studium in Tschechisch
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školyStudium in Tschechisch
Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudium in Tschechisch
Umělá inteligenceStudium in Tschechisch
Veřejná a sociální politikaStudium in Tschechisch
Veřejná správa a spisová službaStudium in Tschechisch
Vojenská tělovýchovaStudium in Tschechisch
Východoevropská studiaStudium in Tschechisch
Výživa dospělých a dětíStudium in Tschechisch
Západoevropská studiaStudium in Tschechisch
Deutsche Sprache und Literatur in MitteleuropaStudium in Deutsch
Deutsche und französische PhilosophieStudium in Deutsch
Deutsche und französische Philosophie in EuropaStudium in Deutsch
Deutsche und mitteleuropäische StudienStudium in Deutsch
Analytische ChemieStudium in Englisch
BiochemieStudium in Englisch
BioinformatikStudium in Englisch
BotanikStudium in Englisch
DemographieStudium in Englisch
English Language und LinguisticsStudium in Englisch
EuropastudienStudium in Englisch
Evangelische TheologieStudium in Englisch
GeologieStudium in Englisch
GeophysikStudium in Englisch
GeschlechterforschungStudium in Englisch
ImmunologieStudium in Englisch
Internationale BeziehungenStudium in Englisch
Meteorologie und KlimatologieStudium in Englisch
MikrobiologieStudium in Englisch
ÖkologieStudium in Englisch
ParasitologieStudium in Englisch
Physik, TheoretischeStudium in Englisch
PhysiotherapieStudium in Englisch
SoftwaresystemeStudium in Englisch
SonderpädagogikStudium in Englisch
TibetologieStudium in Englisch
UmweltchemieStudium in Englisch
UmweltschutzStudium in Englisch
ZoologieStudium in Englisch
AddictologyStudium in Englisch
Ancient Egypt and the Near EastStudium in Englisch
Anglophone Literatures and CulturesStudium in Englisch
Animal PhysiologyStudium in Englisch
Anthropology and Human GeneticsStudium in Englisch
Applied GeologyStudium in Englisch
Applied PhysiotherapyStudium in Englisch
Applied Sport ScienceStudium in Englisch
Artificial IntelligenceStudium in Englisch
Arts in Sports Ethics and IntegrityStudium in Englisch
Astronomy and AstrophysicsStudium in Englisch
Atmospheric Physics, Meteorology and ClimatologyStudium in Englisch
Balkan, Eurasian and Central European StudiesStudium in Englisch
Biophysical ChemistryStudium in Englisch
Biophysics and Chemical PhysicsStudium in Englisch
Cell BiologyStudium in Englisch
Cellular and Developmental BiologyStudium in Englisch
Central European Comparative StudiesStudium in Englisch
Chemistry and Physics of Special MaterialsStudium in Englisch
Civil Sector StudiesStudium in Englisch
Clinical and Toxicological AnalysisStudium in Englisch
Computational LinguisticsStudium in Englisch
Computational MathematicsStudium in Englisch
Computer Graphics and Game DevelopmentStudium in Englisch
Computer Science - Artificial IntelligenceStudium in Englisch
Computer Science - Discrete Models and AlgorithmsStudium in Englisch
Computer Science - Language Technologies and Computational LinguisticsStudium in Englisch
Computer Science - Software and Data EngineeringStudium in Englisch
Computer Science - Software SystemsStudium in Englisch
Computer Science - Theoretical Computer ScienceStudium in Englisch
Computer Science - Visual Computing and Game DevelopmentStudium in Englisch
Corporate Strategy and Finance in EuropeStudium in Englisch
Diaconia and Christian Social PracticeStudium in Englisch
Discrete Models and AlgorithmsStudium in Englisch
Economics and FinanceStudium in Englisch
European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master ProgrammeStudium in Englisch
Experimental Plant BiologyStudium in Englisch
Finance and Data AnalyticsStudium in Englisch
Financial and Insurance MathematicsStudium in Englisch
General AnthropologyStudium in Englisch
Genetics, Molecular Biology and VirologyStudium in Englisch
Genetics, Molekular Biology and VirologyStudium in Englisch
Geoinformatics, Cartography and Remote SensingStudium in Englisch
Geophysics and Planetary ScienceStudium in Englisch
Geopolitical StudiesStudium in Englisch
German and Central European StudiesStudium in Englisch
Global Migration and Development StudiesStudium in Englisch
Hebrew and Jewish StudiesStudium in Englisch
Historical SociologyStudium in Englisch
History - General HistoryStudium in Englisch
Hydrology and hydrogeologyStudium in Englisch
Inorganic ChemistryStudium in Englisch
International Economic and Political StudiesStudium in Englisch
International Master in Security, Intelligence and Strategic StudiesStudium in Englisch
International Masters in Economy, State and SocietyStudium in Englisch
International Security StudiesStudium in Englisch
Journalism, Media and GlobalisationStudium in Englisch
Landscape and SocietyStudium in Englisch
LogicStudium in Englisch
Macromolecular ChemistryStudium in Englisch
Management and Supervision in Social and Health Care OrganizationsStudium in Englisch
Master in Area StudiesStudium in Englisch
Master in Economic ResearchStudium in Englisch
Mathematical AnalysisStudium in Englisch
Mathematical and Computational Modelling in PhysicsStudium in Englisch
Mathematical and Computer Modelling in PhysicsStudium in Englisch
Mathematical Methods of Information SecurityStudium in Englisch
Mathematical Modelling in Physics and TechnologyStudium in Englisch
Mathematical StructuresStudium in Englisch
Mathematics for Information TechnologiesStudium in Englisch
Media and Area studiesStudium in Englisch
Medicinal ChemistryStudium in Englisch
Modeling of Chemical Properties of Nano- and BiostructuresStudium in Englisch
Nuclear and Subnuclear PhysicsStudium in Englisch
Numerical and Computational MathematicsStudium in Englisch
Optics and OptoelectronicsStudium in Englisch
Oral History - Comtemporary HistoryStudium in Englisch
Oral History - Contemporary HistoryStudium in Englisch
Organic ChemistryStudium in Englisch
Parasitology and Infection BiologyStudium in Englisch
Particle and Nuclear PhysicsStudium in Englisch
Pharmaceutical SciencesStudium in Englisch
Physical ChemistryStudium in Englisch
Physical Education and SportStudium in Englisch
Physical Geography and GeoecologyStudium in Englisch
Physics of Condensed Matter and MaterialsStudium in Englisch
Physics of Surfaces and Ionized MediaStudium in Englisch
Plant Anatomy and PhysiologyStudium in Englisch
Political and Regional GeographyStudium in Englisch
Probability, Mathematical Statistics and EconometricsStudium in Englisch
Probability, Mathematical Statistics and EconometryStudium in Englisch
ProtistologyStudium in Englisch
Public and Social PolicyStudium in Englisch
Public and Social Policy StudiesStudium in Englisch
Social Geography and Regional DevelopmentStudium in Englisch
Society, Communication and MediaStudium in Englisch
Sociology in European ContextStudium in Englisch
Sociology of Contemporary SocietiesStudium in Englisch
Software and Data EngineeringStudium in Englisch
Special and Inclusive EducationStudium in Englisch
Special Education NeedsStudium in Englisch
Sports Ethics and IntegrityStudium in Englisch
Surface and Plasma PhysicsStudium in Englisch
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développementStudium in Englisch
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développementStudium in Englisch
Theoretical and Evolutionary BiologyStudium in Englisch
Theoretical and Research PsychologyStudium in Englisch
Theoretical Computer ScienceStudium in Englisch
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary SchoolsStudium in Englisch
Training Teachers of Computer ScienceStudium in Englisch
Training Teachers of Descriptive GeometryStudium in Englisch
Training Teachers of Education at Higher Secondary Schools and CollegesStudium in Englisch
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingStudium in Englisch
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageStudium in Englisch
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MathematicsStudium in Englisch
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicStudium in Englisch
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical InstrumentStudium in Englisch
Training Teachers of MathematicsStudium in Englisch
Training Teachers of PhysicsStudium in Englisch
Transatlantic StudiesStudium in Englisch
L´histoire - L´histoire généraleStudium in Französisch
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)Studium in Französisch
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développementStudium in Französisch
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développementStudium in Französisch
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Analytische Chemie Studium in Tschechisch
Angewandte Ethik Studium in Tschechisch
Anthropologie Studium in Tschechisch
Bildungspsychologie Studium in Tschechisch
Biochemie Studium in Tschechisch
Bioethik Studium in Tschechisch
Biomedizinische Informatik Studium in Tschechisch
Botanik Studium in Tschechisch
Chirurgie Studium in Tschechisch
Demografie Studium in Tschechisch
Entwicklungsbiologie Studium in Tschechisch
Ethnologie Studium in Tschechisch
Geologie Studium in Tschechisch
Geophysik Studium in Tschechisch
Gerontologie Studium in Tschechisch
Handelsrecht Studium in Tschechisch
Immunologie Studium in Tschechisch
Informationswissenschaft Studium in Tschechisch
Internationale Beziehungen Studium in Tschechisch
Internationales Recht Studium in Tschechisch
Jüdische Studien Studium in Tschechisch
Jüdische Studien Studium in Tschechisch
Kernphysik Studium in Tschechisch
Klinische Psychologie Studium in Tschechisch
Kunsterziehung Studium in Tschechisch
Medien- und Kommunikationswissenschaft Studium in Tschechisch
Medizinische Biologie Studium in Tschechisch
Meteorologie und Klimatologie Studium in Tschechisch
Mikrobiologie Studium in Tschechisch
Neurologie Studium in Tschechisch
Neurowissenschaften Studium in Tschechisch
Ökologie Studium in Tschechisch
Pädagogik Studium in Tschechisch
Pädiatrie Studium in Tschechisch
Parasitologie Studium in Tschechisch
Pharmazeutische Chemie Studium in Tschechisch
Philosophie Studium in Tschechisch
Politische Wissenschaft Studium in Tschechisch
Präventionsmedizin Studium in Tschechisch
Psychiatrie Studium in Tschechisch
Religionswissenschaften Studium in Tschechisch
Softwaresysteme Studium in Tschechisch
Sonderpädagogik Studium in Tschechisch
Sozialarbeit Studium in Tschechisch
Sozialmedizin Studium in Tschechisch
Soziologie Studium in Tschechisch
Translatologie Studium in Tschechisch
Umweltrecht Studium in Tschechisch
Wirtschaftswissenschaft Studium in Tschechisch
Zahnmedizin Studium in Tschechisch
Zoologie Studium in Tschechisch
Adiktologie Studium in Tschechisch
Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví Studium in Tschechisch
Algebra, teorie čísel a matematická logika Studium in Tschechisch
Anatomie a fyziologie rostlin Studium in Tschechisch
Anatomie, histologie a embryologie Studium in Tschechisch
Andragogika Studium in Tschechisch
Anglická a americká literatura Studium in Tschechisch
Anglický jazyk Studium in Tschechisch
Anglický jazyk a literatura s didaktikou Studium in Tschechisch
Anglofonní literatury a kultury Studium in Tschechisch
Anorganická chemie Studium in Tschechisch
Antropologie a genetika člověka Studium in Tschechisch
Aplikovaná a krajinná ekologie Studium in Tschechisch
Aplikovaná geologie Studium in Tschechisch
Aplikovaná geologie se zaměřeními Studium in Tschechisch
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka Studium in Tschechisch
Archeologie pravěku a středověku Studium in Tschechisch
Biblická teologie Studium in Tschechisch
Bioanalytická chemie Studium in Tschechisch
Bioanalytické metody Studium in Tschechisch
Biochemie a patobiochemie Studium in Tschechisch
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika Studium in Tschechisch
Biologie a patologie buňky Studium in Tschechisch
Biomechanika Studium in Tschechisch
Bioorganická chemie Studium in Tschechisch
Blízkovýchodní studia Studium in Tschechisch
Částicová a jaderná fyzika Studium in Tschechisch
České a československé dějiny Studium in Tschechisch
České dějiny Studium in Tschechisch
Český jazyk Studium in Tschechisch
Církevní a obecné dějiny Studium in Tschechisch
Dějiny a kultury Asie Studium in Tschechisch
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Studium in Tschechisch
Dějiny antické civilizace Studium in Tschechisch
Dějiny antického starověku Studium in Tschechisch
Dějiny české literatury a teorie literatury Studium in Tschechisch
Dějiny křesťanského umění Studium in Tschechisch
Dějiny lékařství Studium in Tschechisch
Dějiny výtvarného umění Studium in Tschechisch
Dermatovenerologie Studium in Tschechisch
Didaktika českého jazyka Studium in Tschechisch
Didaktika chemie Studium in Tschechisch
Didaktika dějepisu Studium in Tschechisch
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky Studium in Tschechisch
Didaktika geografie Studium in Tschechisch
Didaktika konkrétního jazyka Studium in Tschechisch
Didaktika matematiky Studium in Tschechisch
Didaktika výtvarné výchovy Studium in Tschechisch
Diskrétní modely a algoritmy Studium in Tschechisch
Divadelní věda Studium in Tschechisch
Egyptologie Studium in Tschechisch
Ekonomie a Ekonometrie Studium in Tschechisch
Ekonomie a finance Studium in Tschechisch
Environmentální studia Studium in Tschechisch
Environmentální vědy Studium in Tschechisch
Estetika Studium in Tschechisch
Etnologie a kulturní antropologie Studium in Tschechisch
Evropské právo Studium in Tschechisch
Experimentální biologie rostlin Studium in Tschechisch
Experimentální chirurgie Studium in Tschechisch
Farmaceutická analýza Studium in Tschechisch
Farmaceutická technologie Studium in Tschechisch
Farmakognosie Studium in Tschechisch
Farmakognosie a nutraceutika Studium in Tschechisch
Farmakognozie a toxikologie přírodních látek Studium in Tschechisch
Farmakologie a toxikologie Studium in Tschechisch
Filmová věda Studium in Tschechisch
Filozofie a dějiny přírodních věd Studium in Tschechisch
Filozofie náboženství Studium in Tschechisch
Filozofie výchovy a vzdělávání Studium in Tschechisch
Finanční právo a finanční věda Studium in Tschechisch
Fonetika Studium in Tschechisch
Fyzická geografie a geoekologie Studium in Tschechisch
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie Studium in Tschechisch
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Studium in Tschechisch
Fyzika nanostruktur Studium in Tschechisch
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů Studium in Tschechisch
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí Studium in Tschechisch
Fyzika povrchů a rozhraní Studium in Tschechisch
Fyzika Země a planet Studium in Tschechisch
Fyzikální chemie Studium in Tschechisch
Fyziologie a patofyziologie člověka Studium in Tschechisch
Fyziologie a patologická fyziologie Studium in Tschechisch
Fyziologie živočichů Studium in Tschechisch
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Studium in Tschechisch
Geologie se zaměřeními Studium in Tschechisch
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury Studium in Tschechisch
Geometrie, topologie, a globální analýza Studium in Tschechisch
Germanoslavistika Studium in Tschechisch
Germánské a severské jazyky a literatury Studium in Tschechisch
Germánské jazyky Studium in Tschechisch
Germánské jazyky a literatury Studium in Tschechisch
Germánské literatury Studium in Tschechisch
Gynekologie a porodnictví Studium in Tschechisch
Historická a systematická teologie Studium in Tschechisch
Historická sociologie Studium in Tschechisch
Historická teologie a teologie náboženství Studium in Tschechisch
Historie - obecné dějiny Studium in Tschechisch
Historie ve veřejném prostoru Studium in Tschechisch
Hudební teorie a pedagogika Studium in Tschechisch
Hudební věda Studium in Tschechisch
Husitská teologie Studium in Tschechisch
Hygiena a preventivní lékařství Studium in Tschechisch
Hygiena, preventivní lékařství Studium in Tschechisch
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Studium in Tschechisch
Iberoamerikanistika Studium in Tschechisch
Informatika - Softwarové systémy Studium in Tschechisch
Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace Studium in Tschechisch
Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry Studium in Tschechisch
Integrální studium člověka - Obecná antropologie Studium in Tschechisch
Jazyky zemí Asie a Afriky Studium in Tschechisch
Kardiovaskulární vědy Studium in Tschechisch
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Studium in Tschechisch
Katolická teologie Studium in Tschechisch
Kinantropologie Studium in Tschechisch
Kineziologie a rehabilitace Studium in Tschechisch
Klasická archeologie Studium in Tschechisch
Klasická filologie Studium in Tschechisch
Klinická a sociální farmacie Studium in Tschechisch
Klinická biochemie Studium in Tschechisch
Klinická farmacie Studium in Tschechisch
Klinická onkologie a radioterapie Studium in Tschechisch
Klinická psychologie a psychologie zdraví Studium in Tschechisch
Korpusová a teoretická lingvistika Studium in Tschechisch
Kulturologie Studium in Tschechisch
Kvantová optika a optoelektronika Studium in Tschechisch
Latinská medievistika a novolatinská studia Studium in Tschechisch
Lékařská biofyzika Studium in Tschechisch
Lékařská biologie a genetika Studium in Tschechisch
Lékařská chemie a biochemie Studium in Tschechisch
Lékařská farmakologie Studium in Tschechisch
Lékařská imunologie Studium in Tschechisch
Lékařská mikrobiologie Studium in Tschechisch
Lékařská psychologie a psychopatologie Studium in Tschechisch
Logika Studium in Tschechisch
Makromolekulární chemie Studium in Tschechisch
Matematická analýza Studium in Tschechisch
Matematická lingvistika Studium in Tschechisch
Matematické a počítačové modelování Studium in Tschechisch
Mediální studia Studium in Tschechisch
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Studium in Tschechisch
Mezinárodní teritoriální studia Studium in Tschechisch
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Studium in Tschechisch
Moderní dějiny Studium in Tschechisch
Moderní hospodářské a sociální dějiny Studium in Tschechisch
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Studium in Tschechisch
Německá a francouzská filozofie Studium in Tschechisch
Německý jazyk a literatura s didaktikou Studium in Tschechisch
Neurologie a psychiatrie Studium in Tschechisch
Numerická a výpočtová matematika Studium in Tschechisch
Nutriční a metabolické vědy Studium in Tschechisch
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) Studium in Tschechisch
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Studium in Tschechisch
Obecná antropologie Studium in Tschechisch
Obecná geografie Studium in Tschechisch
Obecná lingvistika Studium in Tschechisch
Obecná psychologie Studium in Tschechisch
Obecné otázky geografie Studium in Tschechisch
Obecné otázky matematiky a informatiky Studium in Tschechisch
Oční lékařství Studium in Tschechisch
Onkologie Studium in Tschechisch
Organická chemie Studium in Tschechisch
Ortopedie Studium in Tschechisch
Otorinolaryngologie Studium in Tschechisch
Patobiochemie a xenobiochemie Studium in Tschechisch
Patologie Studium in Tschechisch
Pedagogická a školní psychologie Studium in Tschechisch
Počítačová grafika a analýza obrazu Studium in Tschechisch
Pomocné vědy historické Studium in Tschechisch
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Studium in Tschechisch
Praktická a ekumenická teologie a teologická etika Studium in Tschechisch
Pravděpodobnost a matematická statistika Studium in Tschechisch
Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika Studium in Tschechisch
Pravěká a středověká archeologie Studium in Tschechisch
Právní dějiny a římské právo Studium in Tschechisch
Preventivní medicína a epidemiologie Studium in Tschechisch
Psychologie práce a organizace Studium in Tschechisch
Radiologie Studium in Tschechisch
Regionální a politická geografie Studium in Tschechisch
Románské jazyky Studium in Tschechisch
Románské literatury Studium in Tschechisch
Sémiotika a filozofie komunikace Studium in Tschechisch
Slovanské filologie Studium in Tschechisch
Slovanské literatury Studium in Tschechisch
Sociální ekologie Studium in Tschechisch
Sociální geografie a regionální rozvoj Studium in Tschechisch
Sociální psychologie Studium in Tschechisch
Sociální psychologie a psychologie práce Studium in Tschechisch
Soudobé evropské dějiny Studium in Tschechisch
Soudobé evropské kulturní dějiny Studium in Tschechisch
Správní právo a správní věda Studium in Tschechisch
Studia dlouhověkosti Studium in Tschechisch
Studia občanského sektoru Studium in Tschechisch
Subjaderná fyzika Studium in Tschechisch
Systematická a praktická teologie Studium in Tschechisch
Teoretická a evoluční biologie Studium in Tschechisch
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika Studium in Tschechisch
Teoretická informatika Studium in Tschechisch
Teoretická informatika a umělá inteligence Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Evropské právo Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Občanské právo Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Obchodní právo Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Právní dějiny a římské právo Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Právo životního prostředí Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Správní právo a správní věda Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Teorie, filozofie a sociologie práva Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Trestní právo, kriminologie a kriminalistika Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda Studium in Tschechisch
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Studium in Tschechisch
Teorie, filozofie a sociologie práva Studium in Tschechisch
Toxikologie přírodních látek Studium in Tschechisch
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika Studium in Tschechisch
Učitelství - Didaktika dějepisu Studium in Tschechisch
Ústavní právo a státověda Studium in Tschechisch
Vědecko-technické výpočty Studium in Tschechisch
Veřejná a sociální politika Studium in Tschechisch
Veřejné zdravotnictví Studium in Tschechisch
Vnitřní nemoci Studium in Tschechisch
Vývojová a buněčná biologie Studium in Tschechisch
Vzdělávání v biologii Studium in Tschechisch
Vzdělávání v chemii Studium in Tschechisch
Xenobiochemie a patobiochemie Studium in Tschechisch
Zobrazovací metody v lékařství Studium in Tschechisch
Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách Studium in Tschechisch
Bibelwissenschaft Studium in Deutsch
Deutsch und Slawistik Studium in Deutsch
Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik Studium in Deutsch
Deutsche und französische Philosophie Studium in Deutsch
Europäische Kulturzeitgeschichte Studium in Deutsch
Germanische und skandinavische Sprachen und Literaturen Studium in Deutsch
Geschichte der tschechischen Literatur und der Literaturtheorie Studium in Deutsch
Historische und Systematische Theologie Studium in Deutsch
Hussitische Theologie Studium in Deutsch
Kirchen und Allgemeine Geschichte Studium in Deutsch
Moderne europäische Geschichte Studium in Deutsch
Musikwissenschaft Studium in Deutsch
Philosophie Studium in Deutsch
Philosophie der Religion Studium in Deutsch
Praktische und Ökumenische Theologie und theologische Ethik Studium in Deutsch
Sonderpädagogik Studium in Deutsch
Aegyptologie Studium in Englisch
Allgemeine Linguistik Studium in Englisch
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Studium in Englisch
Alte Geschichte Studium in Englisch
Analytische Chemie Studium in Englisch
Angewandte Ethik Studium in Englisch
Anthropologie Studium in Englisch
Ästhetik Studium in Englisch
Augenoptik Studium in Englisch
Bibelwissenschaft Studium in Englisch
Bildungspsychologie Studium in Englisch
Bioanalytische Chemie Studium in Englisch
Biochemie Studium in Englisch
Biomedizinische Informatik Studium in Englisch
Botanik Studium in Englisch
Chirurgie Studium in Englisch
Demographie Studium in Englisch
Erziehungswissenschaften Studium in Englisch
Filmwissenschaft Studium in Englisch
Geologie Studium in Englisch
Geophysik Studium in Englisch
Gerontologie Studium in Englisch
Geschichte der Neuzeit Studium in Englisch
Immunologie Studium in Englisch
Informationswissenschaften Studium in Englisch
Internationale Beziehungen Studium in Englisch
Internationales Recht Studium in Englisch
Jüdische Studien Studium in Englisch
Kernphysik Studium in Englisch
Klassische Archäologie Studium in Englisch
Klassische Philologie Studium in Englisch
Kunsterziehung Studium in Englisch
Medien- und Kommunikationswissenschaft Studium in Englisch
Medizinische Biologie Studium in Englisch
Meteorologie und Klimatologie Studium in Englisch
Mikrobiologie Studium in Englisch
Musikologie Studium in Englisch
Nahoststudien Studium in Englisch
Neurologie Studium in Englisch
Neurowissenschaften Studium in Englisch
Ökologie Studium in Englisch
Pädiatrie Studium in Englisch
Parasitologie Studium in Englisch
Pharmazeutische Chemie Studium in Englisch
Philosophie Studium in Englisch
Phonetik Studium in Englisch
Politikwissenschaft Studium in Englisch
Präventionsmedizin Studium in Englisch
Psychiatrie Studium in Englisch
Religionsphilosophie Studium in Englisch
Religionswissenschaften Studium in Englisch
Softwaresysteme Studium in Englisch
Sonderpädagogik Studium in Englisch
Sozialarbeit Studium in Englisch
Sozialmedizin Studium in Englisch
Soziologie Studium in Englisch
Systematisch-Praktische Theologie Studium in Englisch
Theaterwissenschaft Studium in Englisch
Translationswissenschaft Studium in Englisch
Umweltrecht Studium in Englisch
Umweltwissenschaften Studium in Englisch
Umweltwissenschaften Studium in Englisch
Wirtschaft Studium in Englisch
Wirtschaftsrecht Studium in Englisch
Zahnmedizin Studium in Englisch
Zoologie Studium in Englisch
Addiction: Specialization in Health Care Studium in Englisch
Addictology Studium in Englisch
Administrative Law and Administrative Science Studium in Englisch
Algebra, Number Theory and Mathematical Logic Studium in Englisch
Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic Studium in Englisch
Anatomy, Histology and Embryology Studium in Englisch
Anglophone Literatures and Cultures Studium in Englisch
Animal Physiology Studium in Englisch
Anthropology and Human Genetics Studium in Englisch
Applied Geology Studium in Englisch
Applied Linguistics for Language Teaching Studium in Englisch
Archaeology of Prehistory and Middle Ages Studium in Englisch
Area Studies Studium in Englisch
Asian History and Culture Studium in Englisch
Atmospheric physics, meteorology and climatology Studium in Englisch
Auxiliary Historical Sciences Studium in Englisch
Biblical Theology Studium in Englisch
Bioanalytical methods Studium in Englisch
Biochemistry and Pathobiochemistry Studium in Englisch
Bioethics Studium in Englisch
Biomechanics Studium in Englisch
Bioorganic Chemistry Studium in Englisch
Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics Studium in Englisch
Cardiovascular Science Studium in Englisch
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing Studium in Englisch
Cell Biology and Pathology Studium in Englisch
Church and General History Studium in Englisch
Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) Studium in Englisch
Civil Sector Studies Studium in Englisch
Clinical and Health Psychology Studium in Englisch
Clinical and Social Pharmacy Studium in Englisch
Clinical Biochemistry Studium in Englisch
Clinical Oncology and Radiotherapy Studium in Englisch
Clinical Pharmacy Studium in Englisch
Computational linguistics Studium in Englisch
Computational mathematics Studium in Englisch
Computer Graphics and Image Analysis Studium in Englisch
Computer Science - Software Systems Studium in Englisch
Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization Studium in Englisch
Computer Science - Visual computing and computer games Studium in Englisch
Constitutional Law and Politics Studium in Englisch
Contemporary European Cultural History Studium in Englisch
Contemporary European History Studium in Englisch
Corpus and Theoretical Linguistics Studium in Englisch
Criminal Law, Criminology and Criminalistics Studium in Englisch
Czech and Czechoslovak History Studium in Englisch
Czech History Studium in Englisch
Czech Language Studium in Englisch
Dermatology Studium in Englisch
Dermatovenerology Studium in Englisch
Developmental and Cell Biology Studium in Englisch
Didactics of Art Education Studium in Englisch
Didactics of Chemistry Studium in Englisch
Didactics of Geography Studium in Englisch
Didactics of Mathematics Studium in Englisch
Discrete Models and Algorithms Studium in Englisch
Economics and Econometrics Studium in Englisch
Economics and Finance Studium in Englisch
Educational and School Psychology Studium in Englisch
Employment Law and Social Security Law Studium in Englisch
English and American Literature Studium in Englisch
English Language Studium in Englisch
English Language and Literature in a Didactic Perspective Studium in Englisch
Ethnology and Cultural Anthropology Studium in Englisch
European Joint Doctorate Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges (EJD MOVES) Studium in Englisch
European Law Studium in Englisch
Experimental Plant Biology Studium in Englisch
Experimental Surgery Studium in Englisch
Financial Law and Financial Science Studium in Englisch
Financial Law and Politics Studium in Englisch
General Anthropology Studium in Englisch
General Antropology Studium in Englisch
General Geography Studium in Englisch
General Issues in Geography Studium in Englisch
General Questions of Mathematics and Computer Science Studium in Englisch
General Questions of Mathematics and Information Science Studium in Englisch
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing Studium in Englisch
Geometry, topology, and global analysis Studium in Englisch
Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures Studium in Englisch
Germanic and Nordic Languages and Literatures Studium in Englisch
Gynaecology and Obstetrics Studium in Englisch
Historical and Systematic Theology Studium in Englisch
Historical Sociology Studium in Englisch
Historical Theology and Theology of Religions Studium in Englisch
History of Ancient Civilization Studium in Englisch
History of Christian Art Studium in Englisch
History of Czech Literature and Literary Theory Studium in Englisch
History of Law and Roman Law Studium in Englisch
History of Medicine Studium in Englisch
History of Visual Arts Studium in Englisch
History/General History Studium in Englisch
Human Physiology and Pathophysiology Studium in Englisch
Hussite Theology Studium in Englisch
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Studium in Englisch
Hygiene and Preventive Medicine Studium in Englisch
Hygiene, Preventive Medicine Studium in Englisch
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Studium in Englisch
Ibero-American Studies Studium in Englisch
Imaging Methods in Medicine Studium in Englisch
Inorganic Chemistry Studium in Englisch
Internal Medicine Studium in Englisch
Katolická teologie Studium in Englisch
Kinanthropology Studium in Englisch
Kinesiology and Rehabilitation Studium in Englisch
Languages of Asia and Africa Studium in Englisch
Lékařská mikrobiologie Studium in Englisch
Logic Studium in Englisch
Longevity Studies Studium in Englisch
Macromolecular chemistry Studium in Englisch
Mathematical Analysis Studium in Englisch
Mathematical and computer modeling Studium in Englisch
Mathematical and Computer Modelling Studium in Englisch
Mathematical Linguistics Studium in Englisch
Mathematics Education Studium in Englisch
Medical Biology and Genetics Studium in Englisch
Medical Biophysics Studium in Englisch
Medical Chemistry and Biochemistry Studium in Englisch
Medical Immunology Studium in Englisch
Medical Microbiology Studium in Englisch
Medical Pharmacology Studium in Englisch
Medical Psychology and Psychopathology Studium in Englisch
Medieval and Neo-Latin Studies Studium in Englisch
Mikrobiology Studium in Englisch
Modeling of Chemical Properties of Nano-and Biostructures Studium in Englisch
Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures Studium in Englisch
Modern Economic and Social History Studium in Englisch
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology Studium in Englisch
Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Studium in Englisch
Music Theory and Education Studium in Englisch
Musical Theory and Education Studium in Englisch
Neurology and Psychiatry Studium in Englisch
Nutritional and Metabolic Sciences Studium in Englisch
Oncology Studium in Englisch
Organic Chemistry Studium in Englisch
Orthopaedics Studium in Englisch
Otorhinolaryngology Studium in Englisch
Particle and Nuclear Physics Studium in Englisch
Pathobiochemistry and Xenobiochemistry Studium in Englisch
Pathological Anatomy Studium in Englisch
Pathology Studium in Englisch
Pediatrics Studium in Englisch
Pharmaceutical Analysis Studium in Englisch
Pharmaceutical Technology Studium in Englisch
Pharmacognosy Studium in Englisch
Pharmacognosy and Nutraceuticals Studium in Englisch
Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds Studium in Englisch
Pharmacology and Toxicology Studium in Englisch
Philosophy and History of Science Studium in Englisch
Philosophy of Education Studium in Englisch
Physical Chemistry Studium in Englisch
Physical Geography and Geoecology Studium in Englisch
Physics Education and General Problems of Physics Studium in Englisch
Physics of Condensed Matter and Materials Research Studium in Englisch
Physics of Nanostructures Studium in Englisch
Physics of nanostructures and nanomaterials Studium in Englisch
Physics of Plasma and Ionized Media Studium in Englisch
Physics of Plasmas and Ionized Media Studium in Englisch
Physics of Surfaces and Interfaces Studium in Englisch
Physics of the Earth and Planets Studium in Englisch
Physiology and Pathological Physiology Studium in Englisch
Plant Anatomy and Physiology Studium in Englisch
Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics Studium in Englisch
Preventive Medicine and Epidemiology Studium in Englisch
Private International Law and International Trade Law Studium in Englisch
Probability and Mathematical Statistics Studium in Englisch
Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics Studium in Englisch
Public and Social Policy Studium in Englisch
Public History Studium in Englisch
Quantum Optics and Optoelectronics Studium in Englisch
Radiology Studium in Englisch
Regional and Political Geography Studium in Englisch
Romance Languages Studium in Englisch
Romance Literatures Studium in Englisch
Scientific and Technical Calculations Studium in Englisch
Semiotics and Philosophy of Communication Studium in Englisch
Slavic Literature Studies Studium in Englisch
Social Ecology Studium in Englisch
Social Geography and Regional Development Studium in Englisch
Social Psychology and Psychology of Work Studium in Englisch
Subnuclear Physics Studium in Englisch
Teaching - History Education Studium in Englisch
Text and Event in Early Modern Europe Studium in Englisch
Theoretical and Evolutionary Biology Studium in Englisch
Theoretical Computer Science Studium in Englisch
Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence Studium in Englisch
Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context Studium in Englisch
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics Studium in Englisch
Theory, Philosophy and Sociology of Law Studium in Englisch
Toxicology of Natural Products Studium in Englisch
Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Studium in Englisch
Philosophies allemande et française Studium in Französisch
Phonétique Studium in Französisch
Sémiotique et Philosophie de la communication Studium in Französisch
Traductologie Studium in Französisch
Katolická teologie Studium in Italienisch
Teologia cattolica Studium in Italienisch
Germanoslavistika Studium in Russisch
Slavjanskije filologii Studium in Russisch
Slavjanskije litěratury Studium in Russisch

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Věda a výzkum tvoří významnou součást činnosti Univerzity Karlovy, jejíž prioritou je dále rozvíjet prestižní postavení tzv. vědecké univerzity. Na UK působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bezmála půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem.

Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o to, promítat výsledky výzkumu a vývoje do vzdělávací činnosti a zapojení co nejvyššího počtu vědeckých pracovníků a studentů do českých i zahraničních projektů v největší možné míře. Důkazem úspěšnosti politiky Univerzity Karlovy v oblasti vědy a výzkumu jsou i žebříčky vědecké úspěšnosti univerzity jako celku, které ukazují i srovnání se zahraničními prestižními ústavy. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), za všechny další významné a úspěšné vědecké týmy lze uvést alespoň tým Českého egyptologického ústavu.


Na univerzitě bylo uvedeno v život nové rozdělování institucionálních prostředků v rámci univerzity do praxe. K tomuto účelu byly vytvořeny projekty UNCE a programy PRVOUK. Tyto programy mají navázat na již skončené programy „Výzkumných záměrů“ a „Výzkumných center“ a tím zajistit efektivní využití prostředků a lidských zdrojů k vytvoření dalších excelentních výsledků.

V hodnocení The Times Higher Education World University Rankings 2011–2012 se UK umístila jako jediná z českých vysokých škol mezi prvními pěti sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. místě.


Academic Ranking of World Universities, tzv. šanghajský žebříček, který každoročně srovnává více než 1000 nejlepších světových univerzit, vybraných z více než 17 000 univerzit z celého světa, opakovaně zařadil UK v minulých letech do třetí stovky univerzit, čímž se opětovně začlenila mezi 2 % nejlepších světových univerzit a 100 nejlepších univerzit evropských

Webseite www der Universität:
www.cuni.cz

Karte

Privacy Policy