Olomouc, Tschechien

Univerzita Palackého v Olomouci

Typ der Universität: university type
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Angewandte ChemieStudium in Tschechisch
Angewandte InformatikStudium in Tschechisch
Angewandte MathematikStudium in Tschechisch
Angewandte PhysikStudium in Tschechisch
ArchäologieStudium in Tschechisch
BiochemieStudium in Tschechisch
BioinformatikStudium in Tschechisch
BiologieStudium in Tschechisch
BiophysikStudium in Tschechisch
ChemieStudium in Tschechisch
Deutsche PhilologieStudium in Tschechisch
Englische PhilologieStudium in Tschechisch
FilmwissenschaftStudium in Tschechisch
GeographieStudium in Tschechisch
GeschichtswissenschaftStudium in Tschechisch
HebammeStudium in Tschechisch
Historische WissenschaftenStudium in Tschechisch
Informatik und DatenverarbeitungStudium in Tschechisch
InformationstechnologieStudium in Tschechisch
JournalismusStudium in Tschechisch
KrankenpflegeStudium in Tschechisch
LeibeserziehungStudium in Tschechisch
MathematikStudium in Tschechisch
MusikologieStudium in Tschechisch
NanotechnikStudium in Tschechisch
Niederländische PhilologieStudium in Tschechisch
OptometrieStudium in Tschechisch
Philologie, russischeStudium in Tschechisch
PhilosophieStudium in Tschechisch
PhysikStudium in Tschechisch
PhysiotherapieStudium in Tschechisch
Politische WissenschaftStudium in Tschechisch
Polnische PhilologieStudium in Tschechisch
Portugiesische PhilologieStudium in Tschechisch
PsychologieStudium in Tschechisch
RegionalgeografieStudium in Tschechisch
ReligionswissenschaftenStudium in Tschechisch
SonderpädagogikStudium in Tschechisch
SozialarbeitStudium in Tschechisch
SozialpädagogikStudium in Tschechisch
SoziologieStudium in Tschechisch
Spanische PhilologieStudium in Tschechisch
TheologieStudium in Tschechisch
AndragogikaStudium in Tschechisch
Andragogika v profilaci na personální managementStudium in Tschechisch
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiStudium in Tschechisch
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překladStudium in Tschechisch
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektorStudium in Tschechisch
Aplikovaná ekonomická studiaStudium in Tschechisch
Aplikovaná statistikaStudium in Tschechisch
Aplikovaná tělesná výchovaStudium in Tschechisch
Aplikované pohybové aktivityStudium in Tschechisch
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základStudium in Tschechisch
ArchivnictvíStudium in Tschechisch
Bioanorganická chemieStudium in Tschechisch
Biologie a ekologieStudium in Tschechisch
Biologie a environmentální výchovaStudium in Tschechisch
Biologie a environmentální výchova pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Biologie pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Biologie v ochraně životního prostředíStudium in Tschechisch
Bioorganická chemieStudium in Tschechisch
Bioorganická chemie a chemická biologieStudium in Tschechisch
Biotechnologie a genové inženýrstvíStudium in Tschechisch
Česká filologieStudium in Tschechisch
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcíchStudium in Tschechisch
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Charitativní a sociální práceStudium in Tschechisch
Chemie - analytik specialistaStudium in Tschechisch
Chemie pro víceoborové studiumStudium in Tschechisch
Chemie pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Čínská filologieStudium in Tschechisch
Dějiny výtvarných uměníStudium in Tschechisch
Deskriptivní geometrieStudium in Tschechisch
Deskriptivní geometrie pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Digitální a přístrojová optikaStudium in Tschechisch
Diskrétní matematikaStudium in Tschechisch
Divadelní studiaStudium in Tschechisch
Divadelní vědaStudium in Tschechisch
EkochemieStudium in Tschechisch
Ekologie a ochrana životního prostředíStudium in Tschechisch
Ekonomicko-manažerská studiaStudium in Tschechisch
Environmentální geologieStudium in Tschechisch
Environmentální rizika a klimatická změnaStudium in Tschechisch
Environmentální studia a udržitelný rozvojStudium in Tschechisch
Environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
ErgoterapieStudium in Tschechisch
Etika a kultura v mediální komunikaciStudium in Tschechisch
Evropská studia a diplomacieStudium in Tschechisch
Experimentální biologieStudium in Tschechisch
Filmová vědaStudium in Tschechisch
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studiaStudium in Tschechisch
Francouzská filologieStudium in Tschechisch
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomiiStudium in Tschechisch
Fyzika pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Geografie pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Geoinformatika a geografieStudium in Tschechisch
Geoinformatika a kartografieStudium in Tschechisch
Geologie a ochrana životního prostředíStudium in Tschechisch
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Historie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Humanitní studiaStudium in Tschechisch
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruchStudium in Tschechisch
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Informační výchova se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Informatika pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Italská filologieStudium in Tschechisch
Japonská filologieStudium in Tschechisch
Japonština pro hospodářskou praxiStudium in Tschechisch
Judaistika. Židovská a izraelská studiaStudium in Tschechisch
Korejština pro hospodářskou praxiStudium in Tschechisch
Kulturní antropologieStudium in Tschechisch
Latinská filologieStudium in Tschechisch
Lingvistika a Digital HumanitiesStudium in Tschechisch
Management v chemiiStudium in Tschechisch
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictvíStudium in Tschechisch
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictvíStudium in Tschechisch
Matematika a její aplikaceStudium in Tschechisch
Matematika pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictvíStudium in Tschechisch
Mezinárodní rozvojová a environmentální studiaStudium in Tschechisch
Mezinárodní rozvojová studiaStudium in Tschechisch
Mezinárodní sociální a humanitární práceStudium in Tschechisch
Mezinárodní vztahy a bezpečnostStudium in Tschechisch
Migrační studiaStudium in Tschechisch
Molekulární a buněčná biologieStudium in Tschechisch
Molekulární biofyzikaStudium in Tschechisch
Náboženství se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetikaStudium in Tschechisch
Nanomateriálová chemieStudium in Tschechisch
Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiStudium in Tschechisch
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladStudium in Tschechisch
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextuStudium in Tschechisch
Nizozemština pro hospodářskou praxiStudium in Tschechisch
Obecná fyzika a matematická fyzikaStudium in Tschechisch
Obecná lingvistika a teorie komunikaceStudium in Tschechisch
Ochrana a podpora zdravíStudium in Tschechisch
Ochrana a tvorba životního prostředíStudium in Tschechisch
Ochrana obyvatelstvaStudium in Tschechisch
Optika a optoelektronikaStudium in Tschechisch
Pedagogické asistentstvíStudium in Tschechisch
Pedagogika - sociální práceStudium in Tschechisch
Pedagogika - veřejná správaStudium in Tschechisch
Pedagogika volného času se zaměřením na sportStudium in Tschechisch
Pediatrické ošetřovatelstvíStudium in Tschechisch
Počítačová fyzikaStudium in Tschechisch
Politická komunikace a politický marketingStudium in Tschechisch
Politologie a evropská studiaStudium in Tschechisch
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyStudium in Tschechisch
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastStudium in Tschechisch
Porodní asistenceStudium in Tschechisch
Praktická nizozemská filologieStudium in Tschechisch
Právo ve veřejné správěStudium in Tschechisch
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Přírodopis se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Přístrojová a počítačová fyzikaStudium in Tschechisch
Přístrojová fyzikaStudium in Tschechisch
Přístrojová optikaStudium in Tschechisch
Radiologická asistenceStudium in Tschechisch
Radiologický asistentStudium in Tschechisch
RekreologieStudium in Tschechisch
Rekreologie - pedagogika volného časuStudium in Tschechisch
Řízení vzdělávacích institucíStudium in Tschechisch
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyStudium in Tschechisch
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastStudium in Tschechisch
Školský managementStudium in Tschechisch
Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Sociální a humanitární práceStudium in Tschechisch
Sociální práce s dětmi a mládežíStudium in Tschechisch
Speciálně pedagogická andragogikaStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika - andragogikaStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika - dramaterapieStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika - intervenceStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika - ortokomunikaceStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika - vychovatelstvíStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika předškolního věkuStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školyStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníkyStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika raného věkuStudium in Tschechisch
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Sportovní specialista - duální kariéra vrcholových sportovcůStudium in Tschechisch
Systematická biologie a ekologieStudium in Tschechisch
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Tělesná výchova a sportStudium in Tschechisch
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemiStudium in Tschechisch
Tělesná výchova pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstvaStudium in Tschechisch
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogikuStudium in Tschechisch
Televizní a rozhlasová studiaStudium in Tschechisch
Teologická studiaStudium in Tschechisch
Teologické naukyStudium in Tschechisch
Teologie a spiritualita zasvěceného životaStudium in Tschechisch
Teorie a dějiny dramatických uměníStudium in Tschechisch
Teorie a dějiny výtvarných uměníStudium in Tschechisch
Trenérství a sportStudium in Tschechisch
Trenérství a sport - pedagogika volného časuStudium in Tschechisch
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuStudium in Tschechisch
Učitelství pro mateřské školyStudium in Tschechisch
Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogikaStudium in Tschechisch
Ukrajinská filologieStudium in Tschechisch
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastStudium in Tschechisch
Uměnovědná studiaStudium in Tschechisch
Vietnamská filologieStudium in Tschechisch
Všeobecná sestraStudium in Tschechisch
Všeobecné ošetřovatelstvíStudium in Tschechisch
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
VychovatelstvíStudium in Tschechisch
Vychovatelství a speciální pedagogikaStudium in Tschechisch
Výpočetní technikaStudium in Tschechisch
Vyšší justiční úředníkStudium in Tschechisch
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Základy technických věd a informačních technologií pro vzděláváníStudium in Tschechisch
Zdravotnické záchranářstvíStudium in Tschechisch
Zdravotnický záchranářStudium in Tschechisch
Deutsche PhilologieStudium in Deutsch
Englische PhilologieStudium in Englisch
GesundheitspädagogikStudium in Englisch
MusikStudium in Englisch
PhysiotherapieStudium in Englisch
SonderpädagogikStudium in Englisch
Chinese PhilologyStudium in Englisch
Czech for ForeignersStudium in Englisch
English Language for EducationStudium in Englisch
English Language in EducationStudium in Englisch
Geoinformatics and CartographyStudium in Englisch
Humanities and Social StudiesStudium in Englisch
International Law, War and PeaceStudium in Englisch
Jewish and Israeli StudiesStudium in Englisch
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationStudium in Englisch
Mathematics in EducationStudium in Englisch
Music Culture in EducationStudium in Englisch
Petroleum EngineeringStudium in Englisch
Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher TrainingStudium in Englisch
Special Needs Education - After-school EducationStudium in Englisch
Special Needs Education - AndragogyStudium in Englisch
Special Needs Education - Drama TherapyStudium in Englisch
Special Needs Education - InterventionStudium in Englisch
Speciaľnaja pedagogika - andragogikaStudium in Russisch
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaStudium in Russisch
Speciaľnaja pedagogika - intervencijaStudium in Russisch
Speciaľnaja pedagogika - vaspitátěľnaja rabótaStudium in Russisch
Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta - pedagogika dlja djetskih sadovStudium in Russisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
AllgemeinmedizinStudium in Tschechisch
PsychologieStudium in Tschechisch
RechtswissenschaftStudium in Tschechisch
ZahnmedizinStudium in Tschechisch
Katolická teologieStudium in Tschechisch
Křesťanská výchovaStudium in Tschechisch
LogopedieStudium in Tschechisch
Matematika a její aplikaceStudium in Tschechisch
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školyStudium in Tschechisch
Učitelství hudební výchovy pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základní školyStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základní školStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaStudium in Tschechisch
AllgemeinmedizinStudium in Englisch
ZahnmedizinStudium in Englisch
Primary School Teacher Training in Special Needs EducationStudium in Englisch
Speech and Language TherapyStudium in Englisch
Théologie catholiqueStudium in Französisch

Master
Studium
Analytische ChemieStudium in Tschechisch
Angewandte InformatikStudium in Tschechisch
Angewandte MathematikStudium in Tschechisch
Angewandte PhysikStudium in Tschechisch
ArchäologieStudium in Tschechisch
BiochemieStudium in Tschechisch
BioinformatikStudium in Tschechisch
BiophysikStudium in Tschechisch
BotanikStudium in Tschechisch
Deutsche PhilologieStudium in Tschechisch
Englische PhilologieStudium in Tschechisch
FilmwissenschaftStudium in Tschechisch
GeoinformatikStudium in Tschechisch
GeschichtswissenschaftStudium in Tschechisch
Historische WissenschaftenStudium in Tschechisch
HydrobiologieStudium in Tschechisch
Informatik und DatenverarbeitungStudium in Tschechisch
LeibeserziehungStudium in Tschechisch
MaterialchemieStudium in Tschechisch
MusikologieStudium in Tschechisch
NanotechnikStudium in Tschechisch
Niederländische PhilologieStudium in Tschechisch
OptometrieStudium in Tschechisch
Philologie, russischeStudium in Tschechisch
PhilosophieStudium in Tschechisch
PhysiotherapieStudium in Tschechisch
Politische WissenschaftStudium in Tschechisch
Polnische PhilologieStudium in Tschechisch
Portugiesische PhilologieStudium in Tschechisch
PsychologieStudium in Tschechisch
RegionalgeografieStudium in Tschechisch
ReligionswissenschaftenStudium in Tschechisch
SonderpädagogikStudium in Tschechisch
SozialarbeitStudium in Tschechisch
SozialpädagogikStudium in Tschechisch
SoziologieStudium in Tschechisch
Spanische PhilologieStudium in Tschechisch
UmweltchemieStudium in Tschechisch
ZoologieStudium in Tschechisch
AndragogikaStudium in Tschechisch
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překladStudium in Tschechisch
Anorganická a bioanorganická chemieStudium in Tschechisch
Anorganická chemieStudium in Tschechisch
Aplikace matematiky v ekonomiiStudium in Tschechisch
Aplikovaná ekonomická studiaStudium in Tschechisch
Aplikovaná fyzioterapieStudium in Tschechisch
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práciStudium in Tschechisch
Aplikovaná tělesná výchovaStudium in Tschechisch
Aplikované pohybové aktivityStudium in Tschechisch
Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogiceStudium in Tschechisch
Asijská studiaStudium in Tschechisch
Bioanorganická chemieStudium in Tschechisch
Bioorganická chemieStudium in Tschechisch
Bioorganická chemie a chemická biologieStudium in Tschechisch
Biotechnologie a genové inženýrstvíStudium in Tschechisch
Česká filologieStudium in Tschechisch
Charitativní a sociální práceStudium in Tschechisch
Čínská filologieStudium in Tschechisch
Dějiny výtvarných uměníStudium in Tschechisch
Digitální a přístrojová optikaStudium in Tschechisch
Diskrétní matematikaStudium in Tschechisch
Divadelní studiaStudium in Tschechisch
Divadelní vědaStudium in Tschechisch
Ediční a nakladatelská praxeStudium in Tschechisch
Edukace v kultuřeStudium in Tschechisch
Ekologie a ochrana životního prostředíStudium in Tschechisch
Environmentální geologieStudium in Tschechisch
Evropská studia a mezinárodní vztahyStudium in Tschechisch
Evropská studia se zaměřením na evropské právoStudium in Tschechisch
Evropská unieStudium in Tschechisch
Experimentální biologieStudium in Tschechisch
Experimentální biologie rostlinStudium in Tschechisch
Filmová vědaStudium in Tschechisch
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studiaStudium in Tschechisch
Francouzská filologieStudium in Tschechisch
FytopatologieStudium in Tschechisch
Fyzikální chemieStudium in Tschechisch
Fyziologie rostlinStudium in Tschechisch
Geografie a regionální rozvojStudium in Tschechisch
Geoinformatika a kartografieStudium in Tschechisch
Historie - Starší dějinyStudium in Tschechisch
Intenzivní péče v porodní asistenciStudium in Tschechisch
Italská filologieStudium in Tschechisch
Italština a italská kulturaStudium in Tschechisch
Japonská filologieStudium in Tschechisch
Judaistika. Dějiny a kultura ŽidůStudium in Tschechisch
KatechetikaStudium in Tschechisch
Komunikační studiaStudium in Tschechisch
Kulturální studiaStudium in Tschechisch
Kulturní antropologieStudium in Tschechisch
Latinská filologieStudium in Tschechisch
Management vědyStudium in Tschechisch
Management zdravotnictvíStudium in Tschechisch
Matematické a počítačové modelováníStudium in Tschechisch
Matematika a její aplikaceStudium in Tschechisch
Mediální studiaStudium in Tschechisch
Mezinárodní humanitární a sociální práceStudium in Tschechisch
Mezinárodní rozvojová a environmentální studiaStudium in Tschechisch
Mezinárodní rozvojová studiaStudium in Tschechisch
Molekulární a buněčná biologieStudium in Tschechisch
Molekulární biofyzikaStudium in Tschechisch
Muzejní a galerijní pedagogikaStudium in Tschechisch
MuzikoterapieStudium in Tschechisch
Nanomateriálová chemieStudium in Tschechisch
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladStudium in Tschechisch
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazykStudium in Tschechisch
Obecná fyzika a matematická fyzikaStudium in Tschechisch
Obecná lingvistikaStudium in Tschechisch
Obecná lingvistika a teorie komunikaceStudium in Tschechisch
Ochrana a tvorba krajinyStudium in Tschechisch
Ochrana a tvorba životního prostředíStudium in Tschechisch
Odborná francouzština pro hospodářskou praxiStudium in Tschechisch
Odborná ruština pro hospodářskou praxiStudium in Tschechisch
Optika a optoelektronikaStudium in Tschechisch
Organická chemieStudium in Tschechisch
Organizace a řízení ve zdravotnictvíStudium in Tschechisch
Ošetřovatelská péče v interních oborechStudium in Tschechisch
Pedagogika - sociální práceStudium in Tschechisch
Pedagogika - veřejná správaStudium in Tschechisch
Politická analýza a strategieStudium in Tschechisch
Politologie a evropská studiaStudium in Tschechisch
Polština pro překladateleStudium in Tschechisch
Předškolní pedagogikaStudium in Tschechisch
RekreologieStudium in Tschechisch
Řízení volnočasových aktivitStudium in Tschechisch
Ruština pro překladateleStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika - dramaterapieStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika - poradenstvíStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudium in Tschechisch
Spirituální a křesťanská formace dospělýchStudium in Tschechisch
Tělesná výchova a sportStudium in Tschechisch
Tělesná výchova a sport - RekreologieStudium in Tschechisch
Televizní a rozhlasová studiaStudium in Tschechisch
Teologická studiaStudium in Tschechisch
Teologické naukyStudium in Tschechisch
Teorie a dějiny dramatických uměníStudium in Tschechisch
Teorie a dějiny výtvarných uměníStudium in Tschechisch
Trenérství a management sportuStudium in Tschechisch
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství anglického jazyka pro základní školyStudium in Tschechisch
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství biologie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠStudium in Tschechisch
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství chemie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. Stupeň ZŠStudium in Tschechisch
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství fyziky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství geografie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základní školStudium in Tschechisch
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školyStudium in Tschechisch
Učitelství informatiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství náboženství pro základní školyStudium in Tschechisch
Učitelství náboženství pro ZŠStudium in Tschechisch
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství německého jazyka pro základní školyStudium in Tschechisch
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyStudium in Tschechisch
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyStudium in Tschechisch
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠStudium in Tschechisch
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školyStudium in Tschechisch
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠStudium in Tschechisch
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠStudium in Tschechisch
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstvaStudium in Tschechisch
Učitelství tělesné výchovy pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ se specializacemiStudium in Tschechisch
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogikuStudium in Tschechisch
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠStudium in Tschechisch
Učitelství výpočetní techniky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství výtvarné výchovy pro 2.stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠStudium in Tschechisch
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyStudium in Tschechisch
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Ukrajinská filologieStudium in Tschechisch
Veřejné zdravotnictvíStudium in Tschechisch
Vládnutí a demokracieStudium in Tschechisch
War and Peace StudiesStudium in Tschechisch
Zobrazovací technologie v radiodiagnosticeStudium in Tschechisch
Deutsche PhilologieStudium in Deutsch
Angewandte MathematikStudium in Englisch
BiochemieStudium in Englisch
Biologie der PflanzenStudium in Englisch
Englische PhilologieStudium in Englisch
Jüdische StudienStudium in Englisch
NanotechnologieStudium in Englisch
ÖkologieStudium in Englisch
Adapted Physical ActivityStudium in Englisch
Biotechnology and Genetic EngineeringStudium in Englisch
Development Studies and ForesightStudium in Englisch
EurocultureStudium in Englisch
European Studies and International RelationsStudium in Englisch
Foresight for Environment and DevelopmentStudium in Englisch
Geoinformatics and CartographyStudium in Englisch
Global Development PolicyStudium in Englisch
International and European LawStudium in Englisch
International Development StudiesStudium in Englisch
Leisure Time Activities Counselling and ManagementStudium in Englisch
Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental EducationStudium in Englisch
Lower Secondary School Teacher Training in English LanguageStudium in Englisch
Lower Secondary School Teacher Training in Health EducationStudium in Englisch
Lower Secondary School Teacher Training in MathematicsStudium in Englisch
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationStudium in Englisch
Material ChemistryStudium in Englisch
Nanomaterial chemistryStudium in Englisch
Physical Activity and Active LivingStudium in Englisch
Pre-primary EducationStudium in Englisch
Research and Development in Educational StudiesStudium in Englisch
Special Needs CounsellingStudium in Englisch
Special Needs Education - CounsellingStudium in Englisch
Special Needs Education - Drama TherapyStudium in Englisch
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music EducationStudium in Englisch
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational EducationStudium in Englisch
Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual ArtsStudium in Englisch
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaStudium in Russisch
Speciaľnaja pedagogika - kansuľtirovanijeStudium in Russisch

Promotionmehr »
Analytische Chemie Studium in Tschechisch
Angewandte Mathematik Studium in Tschechisch
Angewandte Physik Studium in Tschechisch
Bildungspsychologie Studium in Tschechisch
Biochemie Studium in Tschechisch
Biophysik Studium in Tschechisch
Botanik Studium in Tschechisch
Bürgerliches Recht Studium in Tschechisch
Chirurgie Studium in Tschechisch
Europäisches und Internationales Recht Studium in Tschechisch
Germanistische Literaturwissenschaft Studium in Tschechisch
Historische Wissenschaften Studium in Tschechisch
Informatik und Datenverarbeitung Studium in Tschechisch
Klinische Psychologie Studium in Tschechisch
Krankenpflege Studium in Tschechisch
Medizinische Biologie Studium in Tschechisch
Nanotechnik Studium in Tschechisch
Neurologie Studium in Tschechisch
Neurowissenschaften Studium in Tschechisch
Niederländische Philologie Studium in Tschechisch
Ökologie Studium in Tschechisch
Pädagogik Studium in Tschechisch
Pädiatrie Studium in Tschechisch
Philosophie Studium in Tschechisch
Politische Wissenschaft Studium in Tschechisch
Praktische Theologie Studium in Tschechisch
Psychiatrie Studium in Tschechisch
Regionalgeografie Studium in Tschechisch
Religionswissenschaften Studium in Tschechisch
Sonderpädagogik Studium in Tschechisch
Sozialmedizin Studium in Tschechisch
Soziologie Studium in Tschechisch
Strafrecht Studium in Tschechisch
Toxikologie Studium in Tschechisch
Verfassungsrecht Studium in Tschechisch
Verwaltungsrecht Studium in Tschechisch
Zahnmedizin Studium in Tschechisch
Zoologie Studium in Tschechisch
Algebra a geometrie Studium in Tschechisch
Anatomie, histologie a embryologie Studium in Tschechisch
Andragogika Studium in Tschechisch
Anglická a americká literatura Studium in Tschechisch
Anglický jazyk Studium in Tschechisch
Anorganická chemie Studium in Tschechisch
Asijská studia Studium in Tschechisch
Biblická teologie Studium in Tschechisch
Bioinformatika a výpočetní biologie Studium in Tschechisch
Česká literatura Studium in Tschechisch
České dějiny Studium in Tschechisch
Český jazyk Studium in Tschechisch
Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání Studium in Tschechisch
Cultural Anthropology Studium in Tschechisch
Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy Studium in Tschechisch
Didaktika chemie Studium in Tschechisch
Didaktika fyziky Studium in Tschechisch
Didaktika informatiky Studium in Tschechisch
Didaktika informatiky a digitálních technologií Studium in Tschechisch
Didaktika literatury Studium in Tschechisch
Didaktika matematiky Studium in Tschechisch
Ekonomicko-manažerská studia Studium in Tschechisch
Environmentální a rozvojová studia Studium in Tschechisch
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena Studium in Tschechisch
Experimentální biologie Studium in Tschechisch
Fyzikální chemie Studium in Tschechisch
Fyziologie a patologická fyziologie Studium in Tschechisch
Geoinformatika a kartografie Studium in Tschechisch
Geologické vědy Studium in Tschechisch
Gynekologie a porodnictví Studium in Tschechisch
Hudební teorie a pedagogika Studium in Tschechisch
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Studium in Tschechisch
Imunofarmakoterapie Studium in Tschechisch
Jazyky a kultura Číny a Japonska Studium in Tschechisch
Katolická teologie Studium in Tschechisch
Kinantropologie Studium in Tschechisch
Klinická a pedagogická psychologie Studium in Tschechisch
Křesťanské myšlení Studium in Tschechisch
Kulturní antropologie Studium in Tschechisch
Lékařská biofyzika Studium in Tschechisch
Lékařská chemie a biochemie Studium in Tschechisch
Lékařská chemie a klinická biochemie Studium in Tschechisch
Lékařská farmakologie Studium in Tschechisch
Lékařská genetika Studium in Tschechisch
Lékařská imunologie Studium in Tschechisch
Lékařská mikrobiologie Studium in Tschechisch
Lingvistika a Digital Humanities Studium in Tschechisch
Matematická analýza Studium in Tschechisch
Matematická gramotnost ve vzdělávání Studium in Tschechisch
Mediální a kulturální studia Studium in Tschechisch
Mezinárodní rozvojová studia Studium in Tschechisch
Migrační studia Studium in Tschechisch
Molekulární a buněčná biologie Studium in Tschechisch
Nanomateriálová chemie Studium in Tschechisch
Německý jazyk Studium in Tschechisch
Obecná fyzika a matematická fyzika Studium in Tschechisch
Obecná jazykověda a teorie komunikace Studium in Tschechisch
Obecné dějiny Studium in Tschechisch
Onkologie Studium in Tschechisch
Optika a optoelektronika Studium in Tschechisch
Organická a bioorganická chemie Studium in Tschechisch
Organická chemie Studium in Tschechisch
Otorinolaryngologie Studium in Tschechisch
Patologická anatomie a soudní lékařství Studium in Tschechisch
Patologie a soudní lékařství Studium in Tschechisch
Psychologie práce, organizace a dopravy Studium in Tschechisch
Románské jazyky Studium in Tschechisch
Románské literatury Studium in Tschechisch
Ruská literatura Studium in Tschechisch
Ruský jazyk Studium in Tschechisch
Sociální a spirituální determinanty zdraví Studium in Tschechisch
Srovnávací slovanská filologie Studium in Tschechisch
Studia kulturních průmyslů Studium in Tschechisch
Systematická teologie a křesťanská filozofie Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy Studium in Tschechisch
Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize Studium in Tschechisch
Teorie a dějiny hudby Studium in Tschechisch
Teorie a dějiny hudebního umění Studium in Tschechisch
Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu Studium in Tschechisch
Teorie a dějiny výtvarných umění Studium in Tschechisch
Teorie literatury Studium in Tschechisch
Urologie Studium in Tschechisch
Vnitřní nemoci Studium in Tschechisch
Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby) Studium in Tschechisch
Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) Studium in Tschechisch
Zobrazovací metody Studium in Tschechisch
Analytische Chemie Studium in Englisch
Andragogik Studium in Englisch
Angewandte Mathematik Studium in Englisch
Angewandte Physik Studium in Englisch
Bildungspsychologie Studium in Englisch
Biochemie Studium in Englisch
Bioinformatik und computationale Biologie Studium in Englisch
Biophysik Studium in Englisch
Botanik Studium in Englisch
Chirurgie Studium in Englisch
Erwachsenenbildung Studium in Englisch
Erziehungswissenschaften Studium in Englisch
Europäisches und Internationales Recht Studium in Englisch
Geologische Wissenschaften Studium in Englisch
Geschichtswissenschaften Studium in Englisch
Informatik Studium in Englisch
Katholische Theologie Studium in Englisch
Klinische Psychologie Studium in Englisch
Medizinische Biologie Studium in Englisch
Nanotechnologie Studium in Englisch
Neurologie Studium in Englisch
Neurowissenschaften Studium in Englisch
Ökologie Studium in Englisch
Pädiatrie Studium in Englisch
Philosophie Studium in Englisch
Politikwissenschaft Studium in Englisch
Psychiatrie Studium in Englisch
Religionswissenschaften Studium in Englisch
Sonderpädagogik Studium in Englisch
Sozialmedizin Studium in Englisch
Soziologie Studium in Englisch
Zoologie Studium in Englisch
Algebra and Geometry Studium in Englisch
Anatomy, Histology and Embryology Studium in Englisch
Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production) Studium in Englisch
Christian Thought Studium in Englisch
Environmental and Development Studies Studium in Englisch
Experimental Biology Studium in Englisch
General Physics and Mathematical Physics Studium in Englisch
Geoinformatics and Cartography Studium in Englisch
Gynaecology and Obstetrics Studium in Englisch
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Studium in Englisch
Imaging Methods Studium in Englisch
Immunopharmacoterapy Studium in Englisch
Inorganic Chemistry Studium in Englisch
Internal Medicine Studium in Englisch
International and European Law Studium in Englisch
International Development Studies Studium in Englisch
Kinanthropology Studium in Englisch
Mathematical Analysis Studium in Englisch
Medical Biophysics Studium in Englisch
Medical Chemistry and Biochemistry Studium in Englisch
Medical Chemistry and Clinical Biochemistry Studium in Englisch
Medical Genetics Studium in Englisch
Medical Immunology Studium in Englisch
Medical Microbiology Studium in Englisch
Medical Pharmacology Studium in Englisch
Molecular and Cell Biology Studium in Englisch
Music Theory and Education Studium in Englisch
Nanomaterial chemistry Studium in Englisch
Oncology Studium in Englisch
Optics and Optoelectronics Studium in Englisch
Organic and Bioorganic Chemistry Studium in Englisch
Organic Chemistry Studium in Englisch
Otorhinolaryngology Studium in Englisch
Pathological Anatomy and Forensic Medicine Studium in Englisch
Pediatrics Studium in Englisch
Physical Chemistry Studium in Englisch
Physiology and Pathological Physiology Studium in Englisch
Social and Spiritual Determinants of Health Studium in Englisch
Stomatology Studium in Englisch
Urology Studium in Englisch
Work & Organizational Psychology and Traffic Psychology Studium in Englisch
Teologia sistematica e filosofia cristiana Studium in Italienisch
Speciálnaja pedagogika Studium in Russisch
Specijálnaja pedagogika Studium in Russisch
Webseite www der Universität:
www.upol.cz

Karte

Privacy Policy