Plzeň, Tschechien

Západočeská univerzita v Plzni

Typ der Universität: university type
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ArchäologieStudium in Tschechisch
ArchitekturStudium in Tschechisch
BildhauereiStudium in Tschechisch
ChordirigierenStudium in Tschechisch
ElektrotechnikStudium in Tschechisch
GeomatikStudium in Tschechisch
GestaltungStudium in Tschechisch
HebammeStudium in Tschechisch
Informatik und DatenverarbeitungStudium in Tschechisch
InformationsmanagementStudium in Tschechisch
InformationssystemeStudium in Tschechisch
Mechanische IndustrieStudium in Tschechisch
Mechanische IndustrieStudium in Tschechisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Tschechisch
PhilosophieStudium in Tschechisch
PhysiotherapieStudium in Tschechisch
Politische WissenschaftStudium in Tschechisch
RaumplanungStudium in Tschechisch
SoziologieStudium in Tschechisch
Aplikovaná a inženýrská fyzikaStudium in Tschechisch
Aplikovaná elektrotechnikaStudium in Tschechisch
Asistent ochrany a podpory veřejného zdravíStudium in Tschechisch
Blízkovýchodní studiaStudium in Tschechisch
České dějinyStudium in Tschechisch
Cizí jazyky pro komerční praxiStudium in Tschechisch
Design kovu a šperkuStudium in Tschechisch
Ekonomická a regionální geografieStudium in Tschechisch
Elektronika a telekomunikaceStudium in Tschechisch
Elektrotechnika a energetikaStudium in Tschechisch
ErgoterapieStudium in Tschechisch
Fashion designStudium in Tschechisch
Finanční informatika a statistikaStudium in Tschechisch
HumanistikaStudium in Tschechisch
Ilustrace a grafikaStudium in Tschechisch
Inteligentní komunikace člověk-strojStudium in Tschechisch
Komerční elektrotechnikaStudium in Tschechisch
Kybernetika a řídicí technikaStudium in Tschechisch
Management obchodních činnostíStudium in Tschechisch
Matematické výpočty a modelováníStudium in Tschechisch
Matematika a finanční studiaStudium in Tschechisch
Matematika a její aplikaceStudium in Tschechisch
Matematika a managementStudium in Tschechisch
Mezinárodní vztahy - britská a americká studiaStudium in Tschechisch
Mezinárodní vztahy - teritoriální studiaStudium in Tschechisch
Mezinárodní vztahy a východoevropská studiaStudium in Tschechisch
Multimediální designStudium in Tschechisch
Obecné dějinyStudium in Tschechisch
Ortotik - protetikStudium in Tschechisch
Počítačové modelováníStudium in Tschechisch
Počítačové řízení strojů a procesůStudium in Tschechisch
Podniková ekonomika a managementStudium in Tschechisch
Radiologický asistentStudium in Tschechisch
Sociální a kulturní antropologieStudium in Tschechisch
Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaciStudium in Tschechisch
Systémy projektového řízeníStudium in Tschechisch
Technická ekologieStudium in Tschechisch
Veřejná ekonomikaStudium in Tschechisch
Všeobecná sestraStudium in Tschechisch
Výpočetní technikaStudium in Tschechisch
Výpočty a designStudium in Tschechisch
Zdravotní laborantStudium in Tschechisch
Zdravotnický záchranářStudium in Tschechisch
ZpěvStudium in Tschechisch
Illustration und GrafikStudium in Deutsch
GeomatikStudium in Englisch
InformatikStudium in Englisch
Informatik-IngenieurwesenStudium in Englisch
IngenieurwesenStudium in Englisch
Mechanische IndustrieStudium in Englisch
UmweltingenieurwissenschaftenStudium in Englisch
Applied and Engineering PhysicsStudium in Englisch
Applied Electrical EngineeringStudium in Englisch
Commercial Electrical EngineeringStudium in Englisch
Cybernetics and Control EngineeringStudium in Englisch
Electrical and Power EngineeringStudium in Englisch
Electronics and TelecommunicationsStudium in Englisch
Financial Informatics and StatisticsStudium in Englisch
Mathematics and its ApplicationsStudium in Englisch
Mathematics and ManagementStudium in Englisch
Mathematics for Business StudiesStudium in Englisch
Scientific Computing and ModellingStudium in Englisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
RechtswissenschaftStudium in Tschechisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Angewandte InformatikStudium in Tschechisch
Angewandte MechanikStudium in Tschechisch
ArchäologieStudium in Tschechisch
ArchitekturStudium in Tschechisch
BildhauereiStudium in Tschechisch
Datenverarbeitung in der MedizinStudium in Tschechisch
GeomatikStudium in Tschechisch
GestaltungStudium in Tschechisch
InformationsmanagementStudium in Tschechisch
InformationssystemeStudium in Tschechisch
Internationale BeziehungenStudium in Tschechisch
MathematikStudium in Tschechisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Tschechisch
Politische WissenschaftStudium in Tschechisch
SoftwaretechnikStudium in Tschechisch
SoziologieStudium in Tschechisch
Analytická filozofie a filozofie vědyStudium in Tschechisch
Antropologie populací minulostiStudium in Tschechisch
Aplikovaná elektrotechnikaStudium in Tschechisch
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrstvíStudium in Tschechisch
Blízkovýchodní studiaStudium in Tschechisch
Číslicové systémyStudium in Tschechisch
Design kovu a šperkuStudium in Tschechisch
Diagnostika a design v elektrických zařízeníchStudium in Tschechisch
Distribuované systémy a počítačové sítěStudium in Tschechisch
Dopravní a manipulační technikaStudium in Tschechisch
Dopravní elektroinženýrství a autoelektronikaStudium in Tschechisch
Dynamika konstrukcí a mechatronikaStudium in Tschechisch
ElektroenergetikaStudium in Tschechisch
Elektronika a aplikovaná informatikaStudium in Tschechisch
Evropská kulturní studiaStudium in Tschechisch
Fashion designStudium in Tschechisch
Finanční informatika a statistikaStudium in Tschechisch
Ilustrace a grafický designStudium in Tschechisch
Inteligentní počítačové systémyStudium in Tschechisch
Intermediální tvorbaStudium in Tschechisch
Jaderná elektroenergetikaStudium in Tschechisch
Komerční elektrotechnikaStudium in Tschechisch
Konstrukce zdravotnické technikyStudium in Tschechisch
Kybernetika a řídicí technikaStudium in Tschechisch
Matematické inženýrstvíStudium in Tschechisch
Matematika a managementStudium in Tschechisch
Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgieStudium in Tschechisch
Moderní dějinyStudium in Tschechisch
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborechStudium in Tschechisch
Počítačová grafikaStudium in Tschechisch
Počítačová grafika a výpočetní systémyStudium in Tschechisch
Počítačové systémy a sítěStudium in Tschechisch
Podniková ekonomika a managementStudium in Tschechisch
Průmyslová elektronika a elektromechanikaStudium in Tschechisch
Průmyslové inženýrství a managementStudium in Tschechisch
Řídicí a rozhodovací systémyStudium in Tschechisch
Sociální a kulturní antropologieStudium in Tschechisch
Stavba energetických strojů a zařízeníStudium in Tschechisch
Stavba jaderně energetických zařízeníStudium in Tschechisch
Stavba výrobních strojů a zařízeníStudium in Tschechisch
Strojírenská technologie - technologie obráběníStudium in Tschechisch
Systémy projektového řízeníStudium in Tschechisch
Technická ekologieStudium in Tschechisch
Telekomunikační a multimediální systémyStudium in Tschechisch
Teorie a filozofie komunikaceStudium in Tschechisch
Učitelství francouzštiny pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství základů společenských věd pro střední školyStudium in Tschechisch
Výpočty a designStudium in Tschechisch
Angewandte MechanikStudium in Englisch
MathematikStudium in Englisch
MedizininformatikStudium in Englisch
SoftwaretechnikStudium in Englisch
UmweltingenieurwissenschaftenStudium in Englisch
Applied Electrical EngineeringStudium in Englisch
Applied InformaticsStudium in Englisch
Applied Physics and Physical EngineeringStudium in Englisch
Commercial Electrical EngineeringStudium in Englisch
Computations and DesignStudium in Englisch
Computer Engineering and NetworksStudium in Englisch
Computer GraphicsStudium in Englisch
Design of Manufacturing Machines and EquipmentStudium in Englisch
Design of Power Machines and EquipmentStudium in Englisch
Dynamics of Structures and MechatronicsStudium in Englisch
Electrical Power EngineeringStudium in Englisch
Electronics and Applied InformaticsStudium in Englisch
Financial Informatics and StatisticsStudium in Englisch
Industrial Electronics and Electromechanical EngineeringStudium in Englisch
Industrial Engineering and ManagementStudium in Englisch
Material Engineering and Engineering MetallurgyStudium in Englisch
Mathematics and ManagementStudium in Englisch
Medical Technique DesignStudium in Englisch
Nuclear Power Equipment DesignStudium in Englisch
Technology of Metal CuttingStudium in Englisch
Telecommunications and Multimedia SystemsStudium in Englisch
Transport Vehicles and Handling MachineryStudium in Englisch

Promotionmehr »
Archäologie Studium in Tschechisch
Geomatik Studium in Tschechisch
Historische Wissenschaften Studium in Tschechisch
Ingenieurinformatik Studium in Tschechisch
Mathematik Studium in Tschechisch
Mechanische Industrie Studium in Tschechisch
Politische Wissenschaft Studium in Tschechisch
Wirtschaft und Management Studium in Tschechisch
Aplikované vědy a informatika Studium in Tschechisch
Elektrotechnika a informatika Studium in Tschechisch
Humanitní studia Studium in Tschechisch
Specializace v pedagogice Studium in Tschechisch
Teoretické právní vědy Studium in Tschechisch
Archäologie Studium in Englisch
Geomatik Studium in Englisch
Historische Wissenschaften Studium in Englisch
Mathematik Studium in Englisch
Mechanische Industrie Studium in Englisch
Politikwissenschaft Studium in Englisch
Wirtschaft und Management Studium in Englisch
Applied Sciences and Computer Engineering Studium in Englisch
Computer Science and Engineering Studium in Englisch
Electrical Engineering and Informatics Studium in Englisch
Humanities Studies Studium in Englisch

Fakultätenmehr »
Fakulta aplikovaných věd
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Fakulta ekonomická
Fakulta elektrotechnická
Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta strojní
Fakulta zdravotnických studií
Webseite www der Universität: www.zcu.cz

Karte

Privacy Policy