Hradec Králové, Tschechien

Univerzita Hradec Králové

Typ der Universität: university type
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Angewandte InformatikStudium in Tschechisch
ArchäologieStudium in Tschechisch
ChemieStudium in Tschechisch
ChordirigierenStudium in Tschechisch
Historische WissenschaftenStudium in Tschechisch
InformationsmanagementStudium in Tschechisch
Politische WissenschaftStudium in Tschechisch
SonderpädagogikStudium in Tschechisch
SozialarbeitStudium in Tschechisch
SoziologieStudium in Tschechisch
Wirtschaft und ManagementStudium in Tschechisch
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Archivnictví - historieStudium in Tschechisch
Bezpečnost práce v nevýrobní sféřeStudium in Tschechisch
Biologie a ekologieStudium in Tschechisch
Biologie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Chemie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazykStudium in Tschechisch
Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazykStudium in Tschechisch
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazykStudium in Tschechisch
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazykStudium in Tschechisch
Digitální historické vědyStudium in Tschechisch
Etická výchova se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Filozofie a společenské vědyStudium in Tschechisch
Finanční a pojistná matematikaStudium in Tschechisch
Finanční managementStudium in Tschechisch
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Fyzika se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technikaStudium in Tschechisch
Grafická a intermediální tvorbaStudium in Tschechisch
Grafická tvorba - multimediaStudium in Tschechisch
Historie se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Informatika se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Jazyková a literární kulturaStudium in Tschechisch
Literární dokumentaristika a teorie čtenářstvíStudium in Tschechisch
Management cestovního ruchuStudium in Tschechisch
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Náboženská výchovaStudium in Tschechisch
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sportStudium in Tschechisch
Počítačová podpora v archivnictvíStudium in Tschechisch
Prezentace a ochrana kulturního dědictvíStudium in Tschechisch
Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Sbormistrovství chrámové hudbyStudium in Tschechisch
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Sociální a charitativní práceStudium in Tschechisch
Sociální komunikace v neziskovém sektoruStudium in Tschechisch
Sociální komunikace ve státní správěStudium in Tschechisch
Sociální patologie a prevenceStudium in Tschechisch
Sociální pedagogika se zaměřením na etopediiStudium in Tschechisch
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeníchStudium in Tschechisch
Sociální práce s osobami se sníženou soběstačnostíStudium in Tschechisch
Sociální práce ve veřejné správěStudium in Tschechisch
Sociologie obecná a empirickáStudium in Tschechisch
Sólový zpěv se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikaceStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika - intervenceStudium in Tschechisch
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Sportovní managementStudium in Tschechisch
Systematická biologie a ekologieStudium in Tschechisch
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Textilní designStudium in Tschechisch
Textilní tvorbaStudium in Tschechisch
Toxikologie a analýza škodlivinStudium in Tschechisch
Transkulturní komunikaceStudium in Tschechisch
Učitelství praktického vyučováníStudium in Tschechisch
Učitelství pro mateřské školyStudium in Tschechisch
Uměleckořemeslné textilní disciplínyStudium in Tschechisch
Výchovná práce ve speciálních zařízeníchStudium in Tschechisch
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
Základy techniky se zaměřením na vzděláváníStudium in Tschechisch
ChemieStudium in Englisch
ChordirigierenStudium in Englisch
PolitikwissenschaftStudium in Englisch
TextildesignStudium in Englisch
Transkulturelle KommunikationStudium in Englisch
WirtschaftsinformatikStudium in Englisch
Applied InformaticsStudium in Englisch
Biology and EcologyStudium in Englisch
Biology Focused on EducationStudium in Englisch
Chemistry Focused on EducationStudium in Englisch
Church Music Choir ConductingStudium in Englisch
Educational Work in Specialized InstitutionsStudium in Englisch
Financial and Insurance MathematicsStudium in Englisch
Graphic Arts and IntermediaStudium in Englisch
Informatics Focused on EducationStudium in Englisch
Matematics Focused on EducationStudium in Englisch
Multimedia Graphic DesignStudium in Englisch
Music Culture Focused on EducationStudium in Englisch
Physical-Technical Measurement and Computer TechnologyStudium in Englisch
Physical-Technical Measurements and Computer TechnologyStudium in Englisch
Physics Focused on EducationStudium in Englisch
Playing a Musical Instrument and Solo Singing Focused on EducationStudium in Englisch
Playing a Musical Instrument Focused on EducationStudium in Englisch
Social Pathology and PreventionStudium in Englisch
Solo Singing Focused on EducationStudium in Englisch
Systematic Biology and EcologyStudium in Englisch
Textile ProductionStudium in Englisch
Toxicology and Analysis of PollutantsStudium in Englisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
InformationsmanagementStudium in Tschechisch
SozialpädagogikStudium in Tschechisch
Sociální pedagogika se zaměřením na etopediiStudium in Tschechisch
Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sportStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazykStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - dramatická výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - francouzský jazykStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - hudební výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - německý jazykStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - ruský jazykStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - tělesná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - vlastivědná a přírodovědná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - výtvarná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologieStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemieStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepisStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská naukaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výchova k občanstvíStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy technikyStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - biologieStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - český jazykStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - chemieStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - dějepisStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - fyzikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - hra na nástrojStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - hudební výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - informatikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - matematikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - ruský jazykStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - sbormistrovstvíStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - sólový zpěvStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - základy společenských vědStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - základy technikyStudium in Tschechisch

Master
Studium
Angewandte InformatikStudium in Tschechisch
ArchäologieStudium in Tschechisch
ChemieStudium in Tschechisch
ChordirigierenStudium in Tschechisch
GeschichtswissenschaftStudium in Tschechisch
InformationsmanagementStudium in Tschechisch
PhilosophieStudium in Tschechisch
SozialarbeitStudium in Tschechisch
SozialpädagogikStudium in Tschechisch
Wirtschaft und ManagementStudium in Tschechisch
ArchivnictvíStudium in Tschechisch
Biologie a ekologieStudium in Tschechisch
Bioorganická chemie a toxikologie škodlivinStudium in Tschechisch
Datová vědaStudium in Tschechisch
Fyzikální měření a modelováníStudium in Tschechisch
Hra na nástroj a sólový zpět se zaměřením na učitelství základních uměleckých školStudium in Tschechisch
Pedagogika předškolního věkuStudium in Tschechisch
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebamiStudium in Tschechisch
Politologie - africká studiaStudium in Tschechisch
Politologie - latinskoamerická studiaStudium in Tschechisch
Pomocné vědy historické a archivnictvíStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika - logopedieStudium in Tschechisch
Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízeníStudium in Tschechisch
Systematická biologie a ekologieStudium in Tschechisch
Transkulturní komunikaceStudium in Tschechisch
Učitelství biologie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství chemie a biologie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství chemie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství fyziky a matematiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství fyziky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství informatiky a fyziky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství informatiky a matematiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky a chemie pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství matematiky pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních školStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologieStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemieStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepisStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská naukaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy technikyStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - český jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - chemieStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - dějepisStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - hudební výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - informatikaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literaturaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - sbormistrovstvíStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchovaStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - základy společenských vědStudium in Tschechisch
Učitelství pro střední školy - základy technikyStudium in Tschechisch
Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěvStudium in Tschechisch
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a střední školyStudium in Tschechisch
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠStudium in Tschechisch
ChemieStudium in Englisch
ChordirigierenStudium in Englisch
Frühkindliche BildungStudium in Englisch
PhilosophieStudium in Englisch
SozialarbeitStudium in Englisch
Wirtschaft und ManagementStudium in Englisch
WirtschaftsinformatikStudium in Englisch
Applied InformaticsStudium in Englisch
Biology and EcologyStudium in Englisch
Central European StudiesStudium in Englisch
Physical Measurements and ModellingStudium in Englisch
Playing a Musical Instrument and Solo Singing Focused on Teaching at Basic Artistic SchoolsStudium in Englisch
Social PedagogyStudium in Englisch
Systematic Biology and EcologyStudium in Englisch
Teaching at Basic Art Schools - Playing a Musical Instrument and Solo SingingStudium in Englisch
Teaching at Secondary Schools - Specialization in Music EducationStudium in Englisch
Teaching Biology in Secondary SchoolsStudium in Englisch
Teaching Chemistry in Secondary SchoolsStudium in Englisch
Teaching Mathematics in Secondary SchoolsStudium in Englisch
Teaching Physics in Secondary SchoolsStudium in Englisch

Promotionmehr »
Afrikanistik Studium in Tschechisch
Angewandte Informatik Studium in Tschechisch
Archäologie Studium in Tschechisch
Geschichtswissenschaft Studium in Tschechisch
Informations- und Wissensmanagement Studium in Tschechisch
Lateinamerikastudien Studium in Tschechisch
Philosophie Studium in Tschechisch
Politische Wissenschaft Studium in Tschechisch
Toxikologie Studium in Tschechisch
Aplikovaná biologie a ekologie Studium in Tschechisch
Archivnictví Studium in Tschechisch
Biologie a ekologie Studium in Tschechisch
České a československé dějiny Studium in Tschechisch
Didaktika chemie Studium in Tschechisch
Didaktika fyziky Studium in Tschechisch
Hudební teorie a pedagogika Studium in Tschechisch
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání Studium in Tschechisch
Systémové inženýrství a informatika Studium in Tschechisch
Teorie a dějiny české literatury Studium in Tschechisch
Teorie vzdělávání ve fyzice Studium in Tschechisch
Afrikanistik Studium in Englisch
Informations- und Wissensmanagement Studium in Englisch
Lateinamerikastudien Studium in Englisch
Philosophie Studium in Englisch
Politikwissenschaft Studium in Englisch
Applied Informatics Studium in Englisch
Biology and Ecology Studium in Englisch
Didactics of Chemistry Studium in Englisch
Didactics of Physics Studium in Englisch
System Engineering and Informatics Studium in Englisch
Webseite www der Universität:
www.uhk.cz
Privacy Policy