Schwetz (Świecie), Polen

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu - filia w Świeciu

Typ der Universität: philologisch
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w turystyceStudium in PolnischFernstudium
NauczycielskaStudium in PolnischFernstudium
TłumaczeniowaStudium in PolnischFernstudium
ManagementStudium in PolnischFernstudium
Marketing i reklamaStudium in PolnischFernstudium
Rachunkowość i finanseStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie jakościąStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kapitałem ludzkimStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w logistyceStudium in PolnischFernstudium
RussistikStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w turystyceStudium in PolnischFernstudium
NauczycielskaStudium in PolnischFernstudium
TłumczeniowaStudium in PolnischFernstudium
Filologia niemieckaStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w turystyceStudium in PolnischFernstudium
NauczycielskaStudium in PolnischFernstudium
TłumczeniowaStudium in PolnischFernstudium

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BauindustrieStudium in PolnischFernstudium
Budownictwo pasywneStudium in PolnischFernstudium
Konstrukcje budowlaneStudium in PolnischFernstudium

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w turystyceStudium in PolnischFernstudium
NauczycielskaStudium in PolnischFernstudium
TłumaczeniowaStudium in PolnischFernstudium
RussistikStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w turystyceStudium in PolnischFernstudium
NauczycielskaStudium in PolnischFernstudium
TłumaczeniowaStudium in PolnischFernstudium
Filologia niemieckaStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Język obcy w turystyceStudium in PolnischFernstudium
NauczycielskaStudium in PolnischFernstudium
TłumaczeniowaStudium in PolnischFernstudium

Andere Programmemehr »
Coaching w edukacji Studium in Polnisch
Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Studium in Polnisch
Integracja sensoryczna Studium in Polnisch
Język angielski niemiecki rosyjski w biznesie Studium in Polnisch
Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnymi przedszkolnym Studium in Polnisch
Neurobiznes Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Pedagogiczne studia podyplomowe Studium in Polnisch
Przywództwo w organizacji Studium in Polnisch
Psychologia menedżerska Studium in Polnisch
Psychologiczne podejście do zarządzania mediami Studium in Polnisch
Trener profesjonalnych szkoleń Studium in Polnisch
Wycena nieruchomości Studium in Polnisch
Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja Studium in Polnisch
Zarządzanie finansami i rachunkowość Studium in Polnisch
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Studium in Polnisch
Zarządzanie potencjałem pracowniczym Studium in Polnisch
Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami dla liderów Studium in Polnisch
Zarządzanie w biznesie Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Philologische Fakultät

Webseite www der Universität:
ultswiecie.edu.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy