Bratislava, Slovakei

Univerzita Komenského v Bratislave

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Šafárikovo námestie č. 6
818 06 Bratislava, Slovakia
(02) 529 21 594

Bachelor
Studium
ManažmentStudium in Deutsch
Stredoeurópske štúdiáStudium in Englisch
ManažmentStudium in Französisch
Editorstvo a vydavateľská praxStudium in Ungarisch
ArchäologieStudium in Slovakisch
BiologieStudium in Slovakisch
ChemieStudium in Slovakisch
EthnologieStudium in Slovakisch
GeologieStudium in Slovakisch
GeschichtswissenschaftStudium in Slovakisch
LeibeserziehungStudium in Slovakisch
ManagementStudium in Slovakisch
MathematikStudium in Slovakisch
PhilosophieStudium in Slovakisch
Politische WissenschaftStudium in Slovakisch
PsychologieStudium in Slovakisch
SozialarbeitStudium in Slovakisch
SoziologieStudium in Slovakisch
AndragogikaStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúra – fínsky jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Aplikovaná ekonómiaStudium in Slovakisch
Aplikovaná informatikaStudium in Slovakisch
ArchívnictvoStudium in Slovakisch
BiogeológiaStudium in Slovakisch
Biomedicínska fyzikaStudium in Slovakisch
Bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Bulharský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
čínsky jazyk a medzikultúrna komunikáciaStudium in Slovakisch
Dejiny umeniaStudium in Slovakisch
Deskriptívna geometriaStudium in Slovakisch
Ekonomická a finančná matematikaStudium in Slovakisch
EnvironmentalistikaStudium in Slovakisch
EstetikaStudium in Slovakisch
Európske štúdiáStudium in Slovakisch
Fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Fínsky jazyk a kultúra- slovenský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Francúzsky jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Francúzsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
FyzikaStudium in Slovakisch
GeografiaStudium in Slovakisch
Geológia vo využívaní krajinyStudium in Slovakisch
Holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Holandský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Informačné štúdiáStudium in Slovakisch
InformatikaStudium in Slovakisch
Katolícka teológiaStudium in Slovakisch
Klasické jazykyStudium in Slovakisch
KulturológiaStudium in Slovakisch
Liečebná pedagogikaStudium in Slovakisch
Literárna komunikácia a knižniceStudium in Slovakisch
Manažérska matematikaStudium in Slovakisch
Marketingová komunikáciaStudium in Slovakisch
Medzinárodný manažmentStudium in Slovakisch
Muzeológia a kultúrne dedičstvoStudium in Slovakisch
MuzikológiaStudium in Slovakisch
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiStudium in Slovakisch
Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzikaStudium in Slovakisch
PaleobiológiaStudium in Slovakisch
PedagogikaStudium in Slovakisch
Poistná matematikaStudium in Slovakisch
PrávoStudium in Slovakisch
ReligionistikaStudium in Slovakisch
Ruské a východoeurópske štúdiáStudium in Slovakisch
Slovenský jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Sociálna a pracovná psychológiaStudium in Slovakisch
Sociálna antropológiaStudium in Slovakisch
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvoStudium in Slovakisch
španielsky jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Špeciálna pedagogikaStudium in Slovakisch
Šport a zdravieStudium in Slovakisch
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyStudium in Slovakisch
Športový manažmentStudium in Slovakisch
TrénerstvoStudium in Slovakisch
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyStudium in Slovakisch
UčitelstvoStudium in Slovakisch
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a estetickej výchovyStudium in Slovakisch
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo estetickej výchovy a histórieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo estetickej výchovy a nemeckého jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo estetickej výchovy a slovenského jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo filozofie a histórieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo hudobného umeniaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo výtvarného umeniaStudium in Slovakisch
Zdravotnícke a diagnostické pomôckyStudium in Slovakisch
žurnalistikaStudium in Slovakisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
FarmáciaStudium in Englisch
AllgemeinmedizinStudium in Slovakisch
ZahnmedizinStudium in Slovakisch
FarmáciaStudium in Slovakisch

Master
Studium
ArchäologieStudium in Slovakisch
BiochemieStudium in Slovakisch
BiologieStudium in Slovakisch
BotanikStudium in Slovakisch
ChemieStudium in Slovakisch
EthnologieStudium in Slovakisch
GenetikStudium in Slovakisch
GeologieStudium in Slovakisch
GeschichtswissenschaftStudium in Slovakisch
LeibeserziehungStudium in Slovakisch
ManagementStudium in Slovakisch
MathematikStudium in Slovakisch
PhilosophieStudium in Slovakisch
Politische WissenschaftStudium in Slovakisch
PsychologieStudium in Slovakisch
SozialarbeitStudium in Slovakisch
SoziologieStudium in Slovakisch
ZoologieStudium in Slovakisch
Analytická a environmentálna chémiaStudium in Slovakisch
Anorganická chémiaStudium in Slovakisch
AntropológiaStudium in Slovakisch
Aplikovaná a environmentálna geofyzikaStudium in Slovakisch
Aplikovaná informatikaStudium in Slovakisch
ArchívnictvoStudium in Slovakisch
Astronómia a astrofyzikaStudium in Slovakisch
Biofyzika a chemická fyzikaStudium in Slovakisch
Biomedicínska fyzikaStudium in Slovakisch
BiotechnológieStudium in Slovakisch
Dejiny umeniaStudium in Slovakisch
Deskriptívna geometriaStudium in Slovakisch
Ekonomická a finančná matematikaStudium in Slovakisch
Environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energieStudium in Slovakisch
Environmentálna geochémiaStudium in Slovakisch
Environmentálny manažmentStudium in Slovakisch
EstetikaStudium in Slovakisch
Európske štúdiáStudium in Slovakisch
Fyzická geografia a geoinformatikaStudium in Slovakisch
FyzikaStudium in Slovakisch
Fyzika plazmyStudium in Slovakisch
Fyzika tuhých látokStudium in Slovakisch
Fyzika Zeme a planétStudium in Slovakisch
Fyzikálna chémiaStudium in Slovakisch
Fyziológia rastlínStudium in Slovakisch
Fyziológia živočíchov a etológiaStudium in Slovakisch
GeografiaStudium in Slovakisch
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráveStudium in Slovakisch
Informačné štúdiáStudium in Slovakisch
InformatikaStudium in Slovakisch
Inžinierska geológia a hydrogeológiaStudium in Slovakisch
Jadrová a subjadrová fyzikaStudium in Slovakisch
Jadrová chémia a rádioekológiaStudium in Slovakisch
Klasické jazykyStudium in Slovakisch
KulturológiaStudium in Slovakisch
Liečebná pedagogikaStudium in Slovakisch
Ložisková geológiaStudium in Slovakisch
Manažérska matematikaStudium in Slovakisch
Marketingová komunikáciaStudium in Slovakisch
Medzinárodný manažmentStudium in Slovakisch
Meteorológia a klimatológiaStudium in Slovakisch
MikrobiológiaStudium in Slovakisch
Mineralógia a petrológiaStudium in Slovakisch
Molekulárna biológiaStudium in Slovakisch
MuzikológiaStudium in Slovakisch
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiStudium in Slovakisch
Ochrana a využívanie krajinyStudium in Slovakisch
Ochrana a využívanie prírody a krajinyStudium in Slovakisch
Optika, lasery a optická spektroskopiaStudium in Slovakisch
Organická a bioorganická chémiaStudium in Slovakisch
PaleontológiaStudium in Slovakisch
PedagogikaStudium in Slovakisch
PedológiaStudium in Slovakisch
Počítačová grafika a geometriaStudium in Slovakisch
Pravdepodobnosť a matematická štatistikaStudium in Slovakisch
PrávoStudium in Slovakisch
Prekladateľstvo a tlmočníctvoStudium in Slovakisch
Regionálna geografia, rozvoj regiónova európska integráciaStudium in Slovakisch
ReligionistikaStudium in Slovakisch
Románske jazyky a kultúryStudium in Slovakisch
Ruské a východoeurópske štúdiáStudium in Slovakisch
Slovenský jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Sociálna a pracovná psychológiaStudium in Slovakisch
Sociálna antropológiaStudium in Slovakisch
Špeciálna pedagogikaStudium in Slovakisch
Šport a zdravieStudium in Slovakisch
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyStudium in Slovakisch
Športový manažmentStudium in Slovakisch
Teoretická a počítačová chémiaStudium in Slovakisch
Teoretická fyzikaStudium in Slovakisch
TrénerstvoStudium in Slovakisch
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyStudium in Slovakisch
Učiteľstvo akademických predmetovStudium in Slovakisch
Učiteľstvo hudobného umeniaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo výtvarného umeniaStudium in Slovakisch
Verejná politikaStudium in Slovakisch
VirológiaStudium in Slovakisch
Všeobecná ekológiaStudium in Slovakisch
Všeobecná geológia a tektonikaStudium in Slovakisch
Všetky študijné programy študijného odboruStudium in Slovakisch
žurnalistikaStudium in Slovakisch

Promotionmehr »
Archäologie Studium in Slovakisch
Verfassungsrecht Studium in Slovakisch
Verfassungsrecht Studium in Slovakisch
Verwaltungsrecht Studium in Slovakisch
Verwaltungsrecht Studium in Slovakisch
Dejiny filozofie Studium in Slovakisch
Etnológia a kultúrna antropológia Studium in Slovakisch
Literárna veda Studium in Slovakisch
Muzikológia Studium in Slovakisch
Obchodné a finančné právo Studium in Slovakisch
Obchodné a finančné právo Studium in Slovakisch
Slovenská literatúra Studium in Slovakisch
Slovenské dejiny Studium in Slovakisch
Slovenský jazyk Studium in Slovakisch
Systematická filozofia Studium in Slovakisch
Teória a dejiny štátu a práva Studium in Slovakisch
Teória a dejiny štátu a práva Studium in Slovakisch
Všeobecné dejiny Studium in Slovakisch
Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.
Webseite www der Universität:
www.uniba.sk

Karte

Privacy Policy