Košice, Slovakei

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Šrobárova 2
041 80 Košice
Telefón: +421(0)55 / 234 1100

Bachelor
Studium
BiologieStudium in Slovakisch
ChemieStudium in Slovakisch
GeschichtswissenschaftStudium in Slovakisch
MathematikStudium in Slovakisch
PhilosophieStudium in Slovakisch
Politische WissenschaftStudium in Slovakisch
PsychologieStudium in Slovakisch
SozialarbeitStudium in Slovakisch
Aplikovaná etikaStudium in Slovakisch
Aplikovaná informatikaStudium in Slovakisch
Britské a americké štúdiáStudium in Slovakisch
Ekonomická a finančná matematikaStudium in Slovakisch
Environmentálna chémiaStudium in Slovakisch
Európska verejná správaStudium in Slovakisch
FyzikaStudium in Slovakisch
FyzioterapiaStudium in Slovakisch
GeografiaStudium in Slovakisch
InformatikaStudium in Slovakisch
Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenýmiStudium in Slovakisch
Masmediálne štúdiáStudium in Slovakisch
OšetrovateľstvoStudium in Slovakisch
PrávoStudium in Slovakisch
Rodové štúdiá a kultúraStudium in Slovakisch
šport a rekreáciaStudium in Slovakisch
Verejná správaStudium in Slovakisch
Verejné zdravotníctvoStudium in Slovakisch
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populáciíStudium in Slovakisch

Master
Studium
Analytische ChemieStudium in Slovakisch
BiochemieStudium in Slovakisch
GeschichtswissenschaftStudium in Slovakisch
MathematikStudium in Slovakisch
PhilosophieStudium in Slovakisch
Politische WissenschaftStudium in Slovakisch
PsychologieStudium in Slovakisch
SozialarbeitStudium in Slovakisch
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomikuStudium in Slovakisch
Anorganická chémiaStudium in Slovakisch
BiofyzikaStudium in Slovakisch
Botanika a fyziológia rastlínStudium in Slovakisch
Britské a americké štúdiáStudium in Slovakisch
Ekonomická a finančná matematikaStudium in Slovakisch
FyzikaStudium in Slovakisch
Fyzika kondenzovaných látokStudium in Slovakisch
FyzioterapiaStudium in Slovakisch
Genetika a molekulárna cytológiaStudium in Slovakisch
GeografiaStudium in Slovakisch
Informatická matematikaStudium in Slovakisch
InformatikaStudium in Slovakisch
Jadrová a subjadrová fyzikaStudium in Slovakisch
Manažérska matematikaStudium in Slovakisch
Masmediálne štúdiáStudium in Slovakisch
Organická chémiaStudium in Slovakisch
PrávoStudium in Slovakisch
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo biológieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo chémieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo etickej výchovyStudium in Slovakisch
Učiteľstvo fyzikyStudium in Slovakisch
Učiteľstvo geografieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo histórieStudium in Slovakisch
Učiteľstvo informatikyStudium in Slovakisch
Učiteľstvo latinského jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo matematikyStudium in Slovakisch
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo predmetu psychológiaStudium in Slovakisch
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúryStudium in Slovakisch
Učiteľstvo výchovy k občianstvuStudium in Slovakisch
Verejná správaStudium in Slovakisch
Verejné zdravotníctvoStudium in Slovakisch
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populáciíStudium in Slovakisch
Zoológia a fyziológia živočíchovStudium in Slovakisch

Promotionmehr »
Allgemeinmedizin Studium in Slovakisch
Zahnmedizin Studium in Slovakisch

Fakultätenmehr »
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Webseite www der Universität:
www.upjs.sk

Karte

Privacy Policy