Nitra, Slovakei

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Typ der Universität: Landwirtschaftliche
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: +421 37 641 4111, +421 37 641 5111

Bachelor
Studium
Agrarian trade and marketing „Eurus Agromarket”Studium in Englisch
Business EconomicsStudium in Englisch
European development programmesStudium in Englisch
Food safety and controlStudium in Englisch
International business with agrarian commoditiesStudium in Englisch
Management of crop productionStudium in Englisch
Management of development of rural area and rural tourismStudium in Englisch
BuchführungStudium in Slovakisch
ProduktionstechnikStudium in Slovakisch
Regionale EntwicklungStudium in Slovakisch
AgrobiotechnológieStudium in Slovakisch
AgropotravinárstvoStudium in Slovakisch
Aplikovaná biológiaStudium in Slovakisch
Bezpečnosť a kontrola potravínStudium in Slovakisch
Biotechnika parkových a krajinných úpravStudium in Slovakisch
Ekomomika a manažment agrosektoruStudium in Slovakisch
Ekonomika podnikuStudium in Slovakisch
Environmentálne manažérstvoStudium in Slovakisch
Európske rozvojové programyStudium in Slovakisch
HipológiaStudium in Slovakisch
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technikeStudium in Slovakisch
Krajinné inžinierstvoStudium in Slovakisch
Kvantitatívne metódy v ekonómiiStudium in Slovakisch
Manažérstvo kvality produkcieStudium in Slovakisch
Manažment podnikuStudium in Slovakisch
Manažment rastlinnej výrobyStudium in Slovakisch
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmuStudium in Slovakisch
Manažment živočíšnej výrobyStudium in Slovakisch
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditamiStudium in Slovakisch
Obchodné podnikanieStudium in Slovakisch
Poľnohospodárska technikaStudium in Slovakisch
Poľnohospodárska technika a komerčné činnostiStudium in Slovakisch
Pozemkové úpravy a geografické informačné systémyStudium in Slovakisch
Prevádzka dopravných a manipulačných strojovStudium in Slovakisch
Prevádzková bezpečnosť technikyStudium in Slovakisch
Špeciálne chovateľstvoStudium in Slovakisch
Technika pre agroenvironmentStudium in Slovakisch
Technika pre obnoviteľné zdroje energieStudium in Slovakisch
Technika spracovania poľnohospodárskych produktovStudium in Slovakisch
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaStudium in Slovakisch
VinárstvoStudium in Slovakisch
Všeobecné poľnohospodárstvoStudium in Slovakisch
Výživa ľudíStudium in Slovakisch
Záhradná a krajinná architektúraStudium in Slovakisch
ZáhradníctvoStudium in Slovakisch
Zakladanie a údržba športových plôchStudium in Slovakisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Agrárny obchod a marketingStudium in Slovakisch
AgroekológiaStudium in Slovakisch
Aplikovaná biológiaStudium in Slovakisch
Bezpečnosť a kontrola potravínStudium in Slovakisch
Biotechnika parkových a krajinných úpravStudium in Slovakisch
BiotechnológieStudium in Slovakisch
Ekonomika podnikuStudium in Slovakisch
Environmentálne manažérstvoStudium in Slovakisch
Genetické technológie v agrobiológiiStudium in Slovakisch
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technikeStudium in Slovakisch
Krajinné inžinierstvoStudium in Slovakisch
Kvalita produkcieStudium in Slovakisch
Kvantitatívne metódy v ekonómiiStudium in Slovakisch
Manažment rastlinnej výrobyStudium in Slovakisch
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmuStudium in Slovakisch
Manažment živočíšnej výrobyStudium in Slovakisch
Poľnohospodárska technikaStudium in Slovakisch
Poľnohospodárska technika a komerčné činnostiStudium in Slovakisch
Prevádzka dopravných strojov a zariadeníStudium in Slovakisch
Produkcia potravinových zdrojovStudium in Slovakisch
Špeciálne chovateľské odvetviaStudium in Slovakisch
Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémovStudium in Slovakisch
Technika pre bioenergetikuStudium in Slovakisch
Technológia potravínStudium in Slovakisch
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaStudium in Slovakisch
Všeobecné poľnohospodárstvoStudium in Slovakisch
Výživa a ochrana rastlínStudium in Slovakisch
Výživa ľudíStudium in Slovakisch
Výživa zvierat a krmivárstvoStudium in Slovakisch
Záhradná a krajinná architektúraStudium in Slovakisch
ZáhradníctvoStudium in Slovakisch

Promotionmehr »
Ernährung Studium in Englisch
Economics and management of agriculture and food industry Landscape and garden architecture Studium in Englisch
General animal production Special animal production Studium in Englisch
General plant production Studium in Englisch
Plant and timber physiology Studium in Englisch
Plant protection Genetics Studium in Englisch
Special plant production Agro-chemistry and plant nutrition Studium in Englisch
Ernährung Studium in Slovakisch
Genetik Studium in Slovakisch
Agrochémia a výživa rastlín Studium in Slovakisch
Biotechnológie Studium in Slovakisch
Dopravné stroje a zariadenia Studium in Slovakisch
Ekonomika a manažment podniku Studium in Slovakisch
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva Studium in Slovakisch
Environmentálny manažment Studium in Slovakisch
Fyziológia plodín a drevín Studium in Slovakisch
Integrovaný rozvoj vidieka Studium in Slovakisch
Krajinné inžinierstvo Studium in Slovakisch
Kvalita produkcie Studium in Slovakisch
Molekulárna biológia Studium in Slovakisch
Ochrana rastlín Studium in Slovakisch
Špeciálna rastlinná produkcia Studium in Slovakisch
Špeciálna živočíšna produkcia Studium in Slovakisch
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby Studium in Slovakisch
Technológia potravín Studium in Slovakisch
Všeobecná rastlinná produkcia Studium in Slovakisch
Všeobecná živočíšná produkcia Studium in Slovakisch
Záhradná a krajinná architektúra Studium in Slovakisch
Záhradníctvo Studium in Slovakisch

MBAmehr »
MBA „Agribusiness and Commerce“ Studium in Englisch

Fakultätenmehr »
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta
Webseite www der Universität:
www.uniag.sk

Karte

Privacy Policy