Bratislava, Slovakei

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Typ der Universität: Technische
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Vazovova 5
812 43 Bratislava
Slovakia

Bachelor
Studium
BiotechnologieStudium in Slovakisch
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysleStudium in Slovakisch
Aplikovaná mechanikaStudium in Slovakisch
Aplikovaná mechanika a mechatronikaStudium in Slovakisch
Architektúra a urbanizmusStudium in Slovakisch
Automatizácia a informatizácia strojov a procesovStudium in Slovakisch
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstveStudium in Slovakisch
Automobily, lode a spaľovacie motoryStudium in Slovakisch
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciStudium in Slovakisch
Biotechnológia a potravinárska technológiaStudium in Slovakisch
Chémia a medicínska chémiaStudium in Slovakisch
Chémia, medicínska chémia a chemické materiályStudium in Slovakisch
Chemické a potravinárske stroje a zariadeniaStudium in Slovakisch
Chemické inžinierstvoStudium in Slovakisch
Chemické technológieStudium in Slovakisch
Dizajn výrobkovStudium in Slovakisch
Energetické strojárstvoStudium in Slovakisch
Geodézia a kartografiaStudium in Slovakisch
Hydraulické a pneumatické stroje a zariadeniaStudium in Slovakisch
InformatikaStudium in Slovakisch
Informatika (konverzný)Studium in Slovakisch
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyStudium in Slovakisch
Inžinierstvo chemických a environmentálnych technológiíStudium in Slovakisch
Inžinierstvo životného prostrediaStudium in Slovakisch
Krajinná architektúra a krajinné plánovanieStudium in Slovakisch
Kvalita produkcieStudium in Slovakisch
Kvalita produkcie v strojárskych podnikochStudium in Slovakisch
Matematicko-počítačové modelovanieStudium in Slovakisch
Materiálové inžinierstvoStudium in Slovakisch
MechatronikaStudium in Slovakisch
Meranie a skúšobníctvoStudium in Slovakisch
Personálna práca v priemyselnom podnikuStudium in Slovakisch
Plasty v strojárstve a technológie spracovania plastovStudium in Slovakisch
Počítačová podpora výrobných technológiíStudium in Slovakisch
Počítačové a komunikačné systémy a sieteStudium in Slovakisch
Počítačové a komunikačné systémy a siete (konverzný)Studium in Slovakisch
Počítačové systémy a sieteStudium in Slovakisch
PotravinárstvoStudium in Slovakisch
Pozemné stavby a architektúraStudium in Slovakisch
Priemyselné manažérstvoStudium in Slovakisch
Priestorové plánovanieStudium in Slovakisch
Procesná a environmentálna technikaStudium in Slovakisch
Stavby na tvorbu a ochranu prostrediaStudium in Slovakisch
Stavebné inžinierstvoStudium in Slovakisch
Strojárske technológie a materiályStudium in Slovakisch
Technológia polymérnych materiálovStudium in Slovakisch
Technológie a manažérstvo staviebStudium in Slovakisch
Tepelné energetické stroje a zariadeniaStudium in Slovakisch
Vodné stavby a vodné hospodárstvoStudium in Slovakisch
Výrobná a environmentálna technikaStudium in Slovakisch
Výrobné systémy a manažérstvo kvalityStudium in Slovakisch
Výrobné technológieStudium in Slovakisch
Výrobné zariadenia a systémyStudium in Slovakisch
Výživa, kozmetika a ochrana zdraviaStudium in Slovakisch

Master
Studium
BaukunstStudium in Slovakisch
BiotechnologieStudium in Slovakisch
KybernetikStudium in Slovakisch
MikroelektronikStudium in Slovakisch
RobotertechnikStudium in Slovakisch
StadtplanungStudium in Slovakisch
TelekommunikationStudium in Slovakisch
Aplikovaná informatikaStudium in Slovakisch
Aplikovaná mechatronikaStudium in Slovakisch
Architektonické konštrukcie a projektovanieStudium in Slovakisch
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysleStudium in Slovakisch
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstveStudium in Slovakisch
Chemické inžinierstvoStudium in Slovakisch
Chemické technológieStudium in Slovakisch
DizajnStudium in Slovakisch
ElektroenergetikaStudium in Slovakisch
Environmentálna chémia a technológiaStudium in Slovakisch
Fyzikálne inžinierstvoStudium in Slovakisch
Geodézia a kartografiaStudium in Slovakisch
Informačné systémyStudium in Slovakisch
Informačné systémy (konverzný)Studium in Slovakisch
Integrovaná bezpečnosťStudium in Slovakisch
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyStudium in Slovakisch
Inžinierstvo kvality produkcieStudium in Slovakisch
Krajinárstvo a krajinné plánovanieStudium in Slovakisch
Matematicko-počítačové modelovanieStudium in Slovakisch
Materiálové inžinierstvoStudium in Slovakisch
Meracia a informačná technikaStudium in Slovakisch
Nosné konštrukcie staviebStudium in Slovakisch
Obrábanie a montážStudium in Slovakisch
Ochrana materiálov a objektov dedičstvaStudium in Slovakisch
Počítačová podpora návrhu a výrobyStudium in Slovakisch
Počítačové a komunikačné systémy a sieteStudium in Slovakisch
Počítačové a komunikačné systémy a siete (konverzný)Studium in Slovakisch
Potraviny, hygiena, kozmetikaStudium in Slovakisch
Pozemné stavby a architektúraStudium in Slovakisch
Priemyselné a umelecké zlievarenstvoStudium in Slovakisch
Priemyselné manažérstvoStudium in Slovakisch
Priestorové plánovanieStudium in Slovakisch
Prírodné a syntetické polyméryStudium in Slovakisch
RádioelektronikaStudium in Slovakisch
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstveStudium in Slovakisch
Softvérové inžinierstvoStudium in Slovakisch
Softvérové inžinierstvo (konverzný)Studium in Slovakisch
Spracovanie a aplikácia nekovovStudium in Slovakisch
Stavby na ochranu územiaStudium in Slovakisch
Stavebné inžinierstvoStudium in Slovakisch
Technická chémiaStudium in Slovakisch
Technické zariadenia budovStudium in Slovakisch
Technológia staviebStudium in Slovakisch
Technológie ochrany životného prostrediaStudium in Slovakisch
Vodné stavby a vodné hospodárstvoStudium in Slovakisch
Výrobné zariadenia a systémyStudium in Slovakisch
Výživa a ochrana zdraviaStudium in Slovakisch
ZváranieStudium in Slovakisch

Promotionmehr »
Analytische Chemie Studium in Slovakisch
Baukunst Studium in Slovakisch
Biochemie Studium in Slovakisch
Biotechnologie Studium in Slovakisch
Kybernetik Studium in Slovakisch
Metrologie Studium in Slovakisch
Mikroelektronik Studium in Slovakisch
Stadtplanung Studium in Slovakisch
Telekommunikation Studium in Slovakisch
Anorganická chémia Studium in Slovakisch
Anorganické technológie a materiály Studium in Slovakisch
Aplikovaná informatika Studium in Slovakisch
Aplikovaná matematika Studium in Slovakisch
Aplikovaná mechanika Studium in Slovakisch
Automatizácia a informatizácia procesov Studium in Slovakisch
Automatizácia a riadenie Studium in Slovakisch
Automatizácia a riadenie strojov a procesov Studium in Slovakisch
Časti a mechanizmy strojov Studium in Slovakisch
Chémia a technológia požívatín Studium in Slovakisch
Chémia a technológia životného prostredia Studium in Slovakisch
Chemická fyzika Studium in Slovakisch
Chemické inžinierstvo Studium in Slovakisch
Dizajn Studium in Slovakisch
Dopravná technika Studium in Slovakisch
Elektroenergetika Studium in Slovakisch
Elektrotechnológie a materiály Studium in Slovakisch
Fyzika kondenzovaných látok a akustika Studium in Slovakisch
Fyzikálna chémia Studium in Slovakisch
Fyzikálne inžinierstvo Studium in Slovakisch
Geodézia a kartografia Studium in Slovakisch
Integrovaná bezpečnosť Studium in Slovakisch
Inžinierstvo kvality produkcie Studium in Slovakisch
Jadrová energetika Studium in Slovakisch
Konštrukcie v architektúre Studium in Slovakisch
Krajinárstvo Studium in Slovakisch
Kvalita produkcie Studium in Slovakisch
Makromolekulová chémia Studium in Slovakisch
Materiálové inžinierstvo Studium in Slovakisch
Mechatronika Studium in Slovakisch
Meracia technika Studium in Slovakisch
Obnova architektonického dedičstva Studium in Slovakisch
Odvetvové a prierezové ekonomiky Studium in Slovakisch
Organická chémia Studium in Slovakisch
Organická technológia a technológia palív Studium in Slovakisch
Priemyselné manažérstvo Studium in Slovakisch
Priestorové plánovanie Studium in Slovakisch
Procesná technika Studium in Slovakisch
Programové systémy Studium in Slovakisch
Rádioelektronika Studium in Slovakisch
Riadenie procesov Studium in Slovakisch
Silnoprúdová elektrotechnika Studium in Slovakisch
Spracovanie a aplikácia nekovov Studium in Slovakisch
Strojárske technológie a materiály Studium in Slovakisch
Technológia polymérnych materiálov Studium in Slovakisch
Technológia stavieb Studium in Slovakisch
Teoretická a počítačová chémia Studium in Slovakisch
Teoretická elektrotechnika Studium in Slovakisch
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Studium in Slovakisch
Teória a konštrukcie pozemných stavieb Studium in Slovakisch
Teória a technika prostredia budov Studium in Slovakisch
Teória architektúry Studium in Slovakisch
Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia Studium in Slovakisch
Vodohospodárske inžinierstvo Studium in Slovakisch
Výrobné stroje a zariadenie Studium in Slovakisch
Výrobné zariadenia a systémy Studium in Slovakisch
Webseite www der Universität:
www.stuba.sk

Karte

Privacy Policy