Prešov, Slovakei

Prešovská univerzita v Prešove

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov
Tel: +421(0)51-7563110

Bachelor
Studium
BiologieStudium in Slovakisch
EthikStudium in Slovakisch
GeschichtswissenschaftStudium in Slovakisch
ManagementStudium in Slovakisch
ÖkologieStudium in Slovakisch
PhilosophieStudium in Slovakisch
Politische WissenschaftStudium in Slovakisch
PsychologieStudium in Slovakisch
SozialarbeitStudium in Slovakisch
TheologieStudium in Slovakisch
AndragogikaStudium in Slovakisch
Angličtina pre interkultúrnu praxStudium in Slovakisch
ArchívnictvoStudium in Slovakisch
Environmentálny manažmentStudium in Slovakisch
EstetikaStudium in Slovakisch
Etika – sociálna prácaStudium in Slovakisch
Geografia v regionálnom rozvojiStudium in Slovakisch
Jazykovo-komunikačné štúdiáStudium in Slovakisch
KatechetikaStudium in Slovakisch
Katolícka teológiaStudium in Slovakisch
Masmediálne štúdiáStudium in Slovakisch
Pedagogika mentálne postihnutýchStudium in Slovakisch
Predškolská a elementárna pedagogikaStudium in Slovakisch
ReligionistikaStudium in Slovakisch
Ruský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Slovenský jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Stredoeurópske štúdiáStudium in Slovakisch
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvoStudium in Slovakisch
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovStudium in Slovakisch

Master
Studium
BiologieStudium in Slovakisch
EthikStudium in Slovakisch
GeschichtswissenschaftStudium in Slovakisch
ManagementStudium in Slovakisch
ÖkologieStudium in Slovakisch
PhilosophieStudium in Slovakisch
Politische WissenschaftStudium in Slovakisch
PsychologieStudium in Slovakisch
SozialarbeitStudium in Slovakisch
TheologieStudium in Slovakisch
Angličtina pre interkultúrnu praxStudium in Slovakisch
ArchívnictvoStudium in Slovakisch
EstetikaStudium in Slovakisch
Etika – sociálna prácaStudium in Slovakisch
Geografia v regionálnom rozvojiStudium in Slovakisch
Katolícka teológiaStudium in Slovakisch
Masmediálne štúdiáStudium in Slovakisch
Pedagogika mentálne postihnutýchStudium in Slovakisch
Predškolská pedagogikaStudium in Slovakisch
ReligionistikaStudium in Slovakisch
Ruský jazyk a kultúraStudium in Slovakisch
Slovenský jazyk a literatúraStudium in Slovakisch
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieStudium in Slovakisch

Fakultätenmehr »
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Fakulta športu
Fakulta zdravotníckych odborov
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Webseite www der Universität:
www.unipo.sk

Karte

Privacy Policy