Bratislava, Slovakei

Рaneurópska vysoká škola

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: nicht staatliche

Kontakt:

Tomášikova 20
SK-821 02 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 4820 8803

Promotionmehr »
Massenmedium Studium in Slovakisch
Psychologie Studium in Slovakisch
Ekonómia a podnikanie Studium in Slovakisch
Рrávo Studium in Slovakisch

PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA jako první soukromá vysoká škola právnického zaměření na území Slovenské republiky působí na základě státního souhlasu uděleného Usnesením vlády SR č. 725/2004 ze dne 14. července 2004 s původním názvem Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roku 2004/2005 uskutečňuje její PF vysokoškolské vzdělávání ve studijním oboru Právo v rámci tříletého bakalářského studijního programu na něj navazujícího dvouletého magisterského studijního programu a tříletého doktorandského studijního programu. Od akademického roku 2010/2011 má název Panevropská vysoká škola.

PEVŠ má v současnosti pět fakult – Fakultu práva, Fakultu ekonomie a podnikání, Fakultu masmédií, Fakultu informatiky a Fakultu psychologie. Nabízí akreditované bakalářské, magisterské a doktorandské studium ve 14 akreditovaných studijních programech. Na třech fakultách má PEVŠ přiznané habilitační a inaugurační řízení. Zároveň je oprávněna vykonávat rigorózní řízení na dvou fakultách.

PEVŠ je moderní pedagogická a vědecko-výzkumná instituce, která se hlásí k Humboldtově myšlence vysokoškolského vzdělávání spočívajícího na nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu.

Webseite www der Universität:
www.paneurouni.com

Karte

Privacy Policy