Iasi, Rumänien

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Telefon 0232 20 1000

Bachelor
Studium
Administrarea afacerilorStudium in Englisch
InformaticaStudium in Englisch
MatematicăStudium in Englisch
BiochemieStudium in Französisch
Administraţie PublicăStudium in Rumänisch
ArheologieStudium in Rumänisch
ArhivisticăStudium in Rumänisch
Artă sacrăStudium in Rumänisch
Asistenţă socialăStudium in Rumänisch
BiochimieStudium in Rumänisch
Biochimie tehnologicăStudium in Rumänisch
BiofizicăStudium in Rumänisch
BiologieStudium in Rumänisch
Chimia mediuluiStudium in Rumänisch
ChimieStudium in Rumänisch
Chimie informaticăStudium in Rumänisch
Comunicare şi relaţii publiceStudium in Rumänisch
Contabilitate şi informatică de gestiuneStudium in Rumänisch
DreptStudium in Rumänisch
Ecologie şi protecţia mediuluiStudium in Rumänisch
Economia agroalimentarăStudium in Rumänisch
Economia comerţului, turismului şi serviciilorStudium in Rumänisch
Economie generalăStudium in Rumänisch
Economie şi afaceri internaţionaleStudium in Rumänisch
Educaţie fizică şi sportivăStudium in Rumänisch
Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B)Studium in Rumänisch
FilosofieStudium in Rumänisch
Finanţe şi bănciStudium in Rumänisch
FizicăStudium in Rumänisch
Fizică informaticăStudium in Rumänisch
Fizică medicalăStudium in Rumänisch
Fizică tehnologicăStudium in Rumänisch
GeochimieStudium in Rumänisch
Geografia mediuluiStudium in Rumänisch
Geografia turismuluiStudium in Rumänisch
GeografieStudium in Rumänisch
Hidrologie şi meteorologieStudium in Rumänisch
InformaticăStudium in Rumänisch
Informatică economicăStudium in Rumänisch
Inginerie geologicăStudium in Rumänisch
Istoria arteiStudium in Rumänisch
IstorieStudium in Rumänisch
JurnalismStudium in Rumänisch
Kinetoterapie și motricitate specialăStudium in Rumänisch
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparatăStudium in Rumänisch
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernăStudium in Rumänisch
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernăStudium in Rumänisch
ManagementStudium in Rumänisch
MarketingStudium in Rumänisch
MatematicăStudium in Rumänisch
Matematică – informaticăStudium in Rumänisch
MuzeologieStudium in Rumänisch
O limbă şi literatura modernă – Literatură universală şi comparatăStudium in Rumänisch
O limbă şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)Studium in Rumänisch
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarStudium in Rumänisch
PedagogieStudium in Rumänisch
Planificare teritorialăStudium in Rumänisch
PsihologieStudium in Rumänisch
Psihopedagogie specialăStudium in Rumänisch
Relaţii internaţionale şi studii europeneStudium in Rumänisch
Resurse umaneStudium in Rumänisch
SociologieStudium in Rumänisch
Statistică şi previziune economicăStudium in Rumänisch
Ştiinţe politiceStudium in Rumänisch
Studii americaneStudium in Rumänisch
Studii culturaleStudium in Rumänisch
Studii EuropeneStudium in Rumänisch
Teologie ortodoxă asistenţă socialăStudium in Rumänisch
Teologie ortodoxă didacticăStudium in Rumänisch
Teologie ortodoxă pastoralăStudium in Rumänisch
Teologie romano – catolică asistenţă socialăStudium in Rumänisch
Teologie romano – catolică didacticăStudium in Rumänisch
Traducere şi interpretareStudium in Rumänisch

Master
Studium
MarketingmanagementStudium in Englisch
Biofizică şi fizică medicalStudium in Englisch
BiotehnologiiStudium in Englisch
Finanţe şi managementul risculuiStudium in Englisch
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizareStudium in Englisch
Genetică molecularStudium in Englisch
Geochimia mediuluiStudium in Englisch
Geologie de sondă şi ambientalăStudium in Englisch
Ingineria sistemelor softwareStudium in Englisch
Lingvistică computaţionalăStudium in Englisch
Materiale avansate. NanotehnologiiStudium in Englisch
Modelare şi simulareStudium in Englisch
Optimizare computaţionalăStudium in Englisch
Securitatea informaţieiStudium in Englisch
Sisteme distribuiteStudium in Englisch
Studii avansate în informaticăStudium in Englisch
Studii de dezvoltare internaţionalăStudium in Englisch
Teoria riscurilor şi aplicaţiiStudium in Englisch
Turism şi dezvoltare regional/ Tourisme et developpement regionalStudium in Französisch
Achiziţii, distribuţie, logisticăStudium in Rumänisch
Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extremeStudium in Rumänisch
Administrarea afacerilorStudium in Rumänisch
Administraţie PublicăStudium in Rumänisch
Administraţie şi finanţe publice europeneStudium in Rumänisch
Afaceri internaţionaleStudium in Rumänisch
Afaceri internaţionale şi strategii interculturaleStudium in Rumänisch
Analiză şi strategie de marketingStudium in Rumänisch
AntreprenoriatStudium in Rumänisch
Arheologie,artă şi civilizaţie anticăStudium in Rumänisch
Asigurări şi reasigurăriStudium in Rumänisch
Bănci şi pieţe financiareStudium in Rumänisch
BioantropologieStudium in Rumänisch
Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelorStudium in Rumänisch
Biofizică şi fizică medicalăStudium in Rumänisch
Biologia dezvoltăriiStudium in Rumänisch
Bioprocedee în domeniul agroalimentarStudium in Rumänisch
Biotehnologii microbiene şi celulareStudium in Rumänisch
Calculul ştiințific şi ingineria programăriiStudium in Rumänisch
Chimia în ştiinţele integrateStudium in Rumänisch
Chimia mediului şi siguranţă alimentarăStudium in Rumänisch
Chimia produselor cosmetice şi farmaceuticeStudium in Rumänisch
Chimia şi biochimia heterociclurilorStudium in Rumänisch
Chimie coordinativă aplicatăStudium in Rumänisch
Consiliere de mediuStudium in Rumänisch
Contabilitate, audit şi control de gestiuneStudium in Rumänisch
Contabilitate, Diagnostic, EvaluareStudium in Rumänisch
Contabilitate, expertize şi auditStudium in Rumänisch
Contabilitatea afacerilorStudium in Rumänisch
CriminalisticăStudium in Rumänisch
Cultura germană în context europeanStudium in Rumänisch
Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative)Studium in Rumänisch
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe specialeStudium in Rumänisch
Didactica chimieiStudium in Rumänisch
Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturalăStudium in Rumänisch
Didactici aplicate pentru învăţământul primarStudium in Rumänisch
Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediuluiStudium in Rumänisch
Drept europeanStudium in Rumänisch
Dreptul afacerilorStudium in Rumänisch
Economia şi dreptul afacerilorStudium in Rumänisch
Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)Studium in Rumänisch
Economie şi afaceri internaţionaleStudium in Rumänisch
Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilăStudium in Rumänisch
Educaţie timpurieStudium in Rumänisch
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personaluluiStudium in Rumänisch
Familia şi managementul resurselor familialeStudium in Rumänisch
Filosofia aplicată şi management culturalStudium in Rumänisch
Filosofie şi ştiinţe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice)Studium in Rumänisch
Finanţe – AsigurăriStudium in Rumänisch
Fitness şi estetică corporalăStudium in Rumänisch
Fizica didacticăStudium in Rumänisch
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizareStudium in Rumänisch
Fizica şi protecţia mediuluiStudium in Rumänisch
Genetică molecularăStudium in Rumänisch
Geochimia mediuluiStudium in Rumänisch
Geologie de sondă şi ambientalăStudium in Rumänisch
Gestiune financiar-bancarăStudium in Rumänisch
Gestiune financiară şi audit în instituţiile publiceStudium in Rumänisch
Guvernare modernă şi dezvoltare localăStudium in Rumänisch
Hermeneutică şi teologie biblicăStudium in Rumänisch
Ingineria sistemelor softwareStudium in Rumänisch
Instituţii şi ideologii ale puterii în EuropaStudium in Rumänisch
Istoria comunismului în RomâniaStudium in Rumänisch
Istoria evreilor şi ebraisticăStudium in Rumänisch
Kinetoterapie în traumatologia sportivăStudium in Rumänisch
Limba, literatura şi civilizaţie româneascăStudium in Rumänisch
Limbi, literaturi şi civilizaţii străineStudium in Rumänisch
Lingvistică aplicată – Didactica limbii englezeStudium in Rumänisch
Lingvistică computaţionalăStudium in Rumänisch
Lingvistică generală şi româneascăStudium in Rumänisch
Literatura română şi hermeneutică literarăStudium in Rumänisch
Literatură universală şi comparatăStudium in Rumänisch
Management în comerţStudium in Rumänisch
Management în turismStudium in Rumänisch
Management interculturalStudium in Rumänisch
Management turistic şi hotelierStudium in Rumänisch
Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediuStudium in Rumänisch
Managementul calităţiiStudium in Rumänisch
Managementul mediului şi al resurselor naturaleStudium in Rumänisch
Managementul organizaţiilorStudium in Rumänisch
Managementul proiectelorStudium in Rumänisch
Managementul resurselor umaneStudium in Rumänisch
Managementul riscului în afaceri internaţionaleStudium in Rumänisch
Managementul şi dezvoltarea resurselor umaneStudium in Rumänisch
Marketing politic şi comunicareStudium in Rumänisch
Marketing si comunicare in afaceriStudium in Rumänisch
Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor)Studium in Rumänisch
Master de cercetare în matematicăStudium in Rumänisch
Masterat european de protecţie a drepturilor copiluluiStudium in Rumänisch
Matematică didacticăStudium in Rumänisch
Matematici financiareStudium in Rumänisch
Materiale avansate. NanotehnologiiStudium in Rumänisch
Medierea conflictelor în educaţieStudium in Rumänisch
Mediul actual şi dezvoltare durabilăStudium in Rumänisch
Metode cantitative în economieStudium in Rumänisch
Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicalăStudium in Rumänisch
Modelare şi simulareStudium in Rumänisch
Modele matematice şi statistică aplicatăStudium in Rumänisch
Muzeologie şi restaurareStudium in Rumänisch
Negocieri-relaţii publiceStudium in Rumänisch
Optimizare computaţionalăStudium in Rumänisch
Patrimoniu culturalStudium in Rumänisch
Patrimoniu şi turism culturalStudium in Rumänisch
Politici publice şi management instituţionalStudium in Rumänisch
Politici şi management în educaţieStudium in Rumänisch
Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilorStudium in Rumänisch
Psihologie clinică şi psihoterapieStudium in Rumänisch
Psihologie educaţională şi consiliereStudium in Rumänisch
Relaţii publice şi publicitateStudium in Rumänisch
Relaţii şi strategii interculturaleStudium in Rumänisch
Relaţii umane şi comunicareStudium in Rumänisch
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionaleStudium in Rumänisch
Riscuri naturale si amenajarea teritoriuluiStudium in Rumänisch
Securitate comunitară şi controlul violenţeiStudium in Rumänisch
Securitatea informaţieiStudium in Rumänisch
Sisteme distribuiteStudium in Rumänisch
Sisteme informaţionale contabileStudium in Rumänisch
Sisteme informaţionale pentru afaceriStudium in Rumänisch
Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătateStudium in Rumänisch
Statistică şi econometrieStudium in Rumänisch
Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)Studium in Rumänisch
Ştiinţe politiceStudium in Rumänisch
Strategii ale carităţii creştineStudium in Rumänisch
Structuri matematice fundamentaleStudium in Rumänisch
Studii americaneStudium in Rumänisch
Studii avansate în chimieStudium in Rumänisch
Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologiiStudium in Rumänisch
Studii egeo-mediteraneeneStudium in Rumänisch
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept)Studium in Rumänisch
Studii europene de integrare şi securitateStudium in Rumänisch
Studii francofoneStudium in Rumänisch
Supervizare şi planificare socialăStudium in Rumänisch
Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimediaStudium in Rumänisch
Teologia sistematică în context contemporanStudium in Rumänisch
Teologie practică şi pastoral – misionarăStudium in Rumänisch
Teoria şi practica formării religioaseStudium in Rumänisch
Terapii de cuplu şi familieStudium in Rumänisch
Traducere şi terminologieStudium in Rumänisch
Turism şi dezvoltare regionalăStudium in Rumänisch
Viaţa bisericii – istorie şi actualitateStudium in Rumänisch

Promotionmehr »
Biologie Studium in Rumänisch
Chimie Studium in Rumänisch
Cibernetică şi statistică Studium in Rumänisch
Contabilitate Studium in Rumänisch
Drept Studium in Rumänisch
Economie Studium in Rumänisch
Economie şi afaceri internaţionale Studium in Rumänisch
Filologie Studium in Rumänisch
Filosofie Studium in Rumänisch
Finanțe Studium in Rumänisch
Fizică Studium in Rumänisch
Geografie Studium in Rumänisch
Geologie Studium in Rumänisch
Informatică Studium in Rumänisch
Informatică economică Studium in Rumänisch
Istorie Studium in Rumänisch
Management Studium in Rumänisch
Marketing Studium in Rumänisch
Matematică Studium in Rumänisch
Psihologie Studium in Rumänisch
Sociologie Studium in Rumänisch
Ştiinţa mediului Studium in Rumänisch
Ştiinţe ale comunicării Studium in Rumänisch
Ştiinţe ale educaţiei Studium in Rumänisch
Ştiinţe politice Studium in Rumänisch
Teologie Studium in Rumänisch

Fakultätenmehr »
Facultatea de Biologie
Facultatea de Chimie
Facultatea de Drept
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Facultatea de Fizică
Facultatea de Geografie și Geologie
Facultatea de Informatică
Facultatea de Istorie
Facultatea de Litere
Facultatea de Matematică
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
O istorie a Universităţii din Iaşi ne poartă prin lecţiile manualului de istorie a românilor, încă din secolul al XVI-lea. Dacă, în general, existenţa unei universităţi este legată de contextul istoric, în România Universitatea din Iaşi a avut de multe ori rolul de creatoare de istorie. În secolul al XVII-lea, de exemplu, universitatea a fost un adăpost al culturii bizantine; mai târziu a fost unul dintre cei mai importanţi factori ai răspândirii limbii române şi ai culturii autohtone; după înfiinţarea sa ca prima instituţie de învăţământ superior modern a României, universitatea a furnizat statului cei mai importanţi gânditori şi actori în viaţa publică pentru ca, în perioada comunismului, să menţină viu spiritul umanist.
Webseite www der Universität:
www.uaic.ro

Karte

Privacy Policy