Arad, Rumänien

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

B-dul Revoluţiei, nr. 77,
310130 Arad, România
P. O. BOX 2/158 AR
Tel. +40-257-283010

Bachelor
Studium
Administrarea afacerilorStudium in Rumänisch
Arte vizualeStudium in Rumänisch
Asistenţă socialăStudium in Rumänisch
Contabilitate şi informatică de gestiuneStudium in Rumänisch
Economia comerţului, turismului şi serviciilorStudium in Rumänisch
Educaţie fizică şi sportStudium in Rumänisch
Finanţe şi bănciStudium in Rumänisch
InformaticăStudium in Rumänisch
Ing. produselor alimentareStudium in Rumänisch
Ingineria mediuluiStudium in Rumänisch
Inginerie şi managementStudium in Rumänisch
Limbă şi literaturăStudium in Rumänisch
ManagementStudium in Rumänisch
MarketingStudium in Rumänisch
MatematicăStudium in Rumänisch
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarStudium in Rumänisch
PsihologieStudium in Rumänisch
Psihopedagogie specialăStudium in Rumänisch
Şt. ale comunicăriiStudium in Rumänisch
Ştiinţe administrativeStudium in Rumänisch
TeologieStudium in Rumänisch

Master
Studium
Administrarea afacerilor în comerț și turismStudium in Rumänisch
Administrarea financiar-contabilă a întreprinderiiStudium in Rumänisch
Analiză economică, evaluare de active şi afaceriStudium in Rumänisch
Buget public, pieţe financiare şi bănciStudium in Rumänisch
Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economieStudium in Rumänisch
Ing. produselor alimentareStudium in Rumänisch
Ingineria mediuluiStudium in Rumänisch
Limbă şi literaturăStudium in Rumänisch
Management şi finanţare în administraţia publicăStudium in Rumänisch
Ştiinţe administrativeStudium in Rumänisch
Strategii și politici de managementStudium in Rumänisch
TeologieStudium in Rumänisch

Promotionmehr »
Teologie Studium in Rumänisch

Fakultätenmehr »
Facultatea de Design
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala
Facultatea de Ştiinte Economice
Facultatea de Ştiinte Exacte
Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale
Facultatea de Teologie
Universitatea "Aurel Vlaicu" este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea "Aurel Vlaicu" respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi cu 9 Departamente şi 11 Centre de cercetare, 3 Institute şi 1 Incubator de afaceri, având 7288 de studenţi, 215 cadre didactice şi 47.903 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate de ultima generaţie de tehnologie. Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), astfel încât diplomele, precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.
Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale sunt recunoscute în ţară şi străinătate.
Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
• posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi de merit, atât pentru studenţii bugetari cât si pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
• posibilitatea obţinerii de burse de studiu în străinătate si cuprinderea în proiecte europene (în prezent se află în derulare numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor UAV) în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda;
• reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
• cazare în cămine studenţeşti, servirea mesei la cantină;
• tabere studenţeşti gratuite;
• ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV.
Webseite www der Universität:
www.uav.ro

Karte

Privacy Policy