Helsinki, Finnland

Hanken - Svenska handelshögskolan

Typ der Universität: Wirtschaft
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

PB 479 (Arkadiagatan 22)
00101 Helsingfors
Finland
Tel. +358 (0)9 431 331

Promotionmehr »
Johtaminen ja organisointi Studium in Finnisch
Kauppaoikeus Studium in Finnisch
Kirjanpito Studium in Finnisch
Markkinointi Studium in Finnisch
Rahoittaa Studium in Finnisch
Supply Chain Management ja Corporate Maantiede Studium in Finnisch
Taloustiede Studium in Finnisch
Tietojärjestelmätiede Studium in Finnisch
Yrittäjyys ja johtaminen Studium in Finnisch

MBAmehr »
Executive MBA Studium in Englisch

Doppelabschlussmehr »
EM Lyon Business School - France
Hanken är ett ledande universitet på det ekonomisk-merkantila området i Finland. Andelen internationella studerande är högst bland alla ekonomutbildningar i Finland. Den forskning som bedrivs på Hanken är internationellt högt ansedd och Hanken verkar i nära samarbete med det omgivande samhället.
Webseite www der Universität:
www.hanken.fi

Karte

Privacy Policy