Mariehamn, Finnland

Högskolan på Åland

Typ der Universität: Fachhochschulen
Status der Universität: staatliche

gehe zu:

Kontakt:

Högskolan på Åland
PB 1010, AX-22111 MARIEHAMN
Åland, Finland
Tfn +358 (0)18 537000
Högskolan på Åland erbjuder examensinriktad högskoleutbildning, öppna högskolekurser och fortbildning. Till högskolans uppgifter hör även forskning och utveckling i anslutning till utbildningsverksamheten i samverkan med arbetslivet och det omgivande samhället.
Webseite www der Universität:
www.ha.ax

Karte

Privacy Policy