Warschau (Warszawa), Polen

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Allgemeine BuchhaltungStudium in Polnisch
Controlling i audyt finansowyStudium in Polnisch
Doradztwo finansowo-księgoweStudium in Polnisch
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Öffentliches ManagementStudium in Polnisch
Emarketing & social mediaStudium in Polnisch
Menedżer biznesuStudium in Polnisch
Rachunkowość i controllingStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
Zarządzanie międzynarodoweStudium in Polnisch
Zarządzanie projektamiStudium in Polnisch
Zarządzanie w turystyceStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeniStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w administracji publicznejStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe z HRStudium in Polnisch
Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieżyStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo w administracji publicznejStudium in Polnisch
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaStudium in Polnisch
Zamówienia publiczneStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Polnisch
SystemtechnikStudium in Polnisch
Bazy danychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo obiektów i informacjiStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Grafika komputerowaStudium in Polnisch
Informatyka śledczaStudium in Polnisch
Kryptografia i kryptoanalizaStudium in Polnisch
Systemy mobilneStudium in Polnisch
Systemy weboweStudium in Polnisch
Technologie siecioweStudium in Polnisch
Produktionstechnik und -managementStudium in Polnisch
Inżynieria obsługi procesów wytwórczychStudium in Polnisch
Logistyka procesów wytwórczychStudium in Polnisch
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczychStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
Pomoc psychologiczna i psychologia klinicznaStudium in Polnisch
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzaniaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
ControllingStudium in Polnisch
Rachunkowość i audytStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse publiczneStudium in Polnisch
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Internet rzeczyStudium in Polnisch
Zaawansowane bazy danychStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Öffentliches ManagementStudium in Polnisch
Emarketing & social mediaStudium in Polnisch
Menedżer HRStudium in Polnisch
Przywództwo w biznesieStudium in Polnisch
Rachunkowość i audytStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
Zarządzanie międzynarodoweStudium in Polnisch
Zarządzanie projektamiStudium in Polnisch
Zarządzanie w turystyceStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
CyberprzestępczośćStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Produktionstechnik und -managementStudium in Polnisch
Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowychStudium in Polnisch
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostawStudium in Polnisch
Zarządzanie technologiami wspomagającymi przemysł 4.0 i 5.0Studium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo w administracji publicznejStudium in Polnisch
Ochrona danych osobowychStudium in Polnisch
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaStudium in Polnisch
Zamówienia publiczneStudium in Polnisch

MBAmehr »
Executive Master of Business Administration Studium in Polnisch
Executive Master of Business Administration (EMBA) – Zrównoważony rozwój ESG Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Menedżer ESG Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Klinische Psychologie Studium in Polnisch
Akademia nowoczesnego zarządzania coachingowego Studium in Polnisch
Asystent rodziny Studium in Polnisch
Audyt IT Studium in Polnisch
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości Studium in Polnisch
Audyt śledczy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji Studium in Polnisch
Budowanie kompetencji menedżerskich Studium in Polnisch
Compliance w organizacji Studium in Polnisch
Doradztwo i mentoring międzykulturowy Studium in Polnisch
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka. Studium in Polnisch
Emisja głosu Studium in Polnisch
ESG w biznesie Studium in Polnisch
Executive Master of Business Administration (EMBA) Studium in Polnisch
Executive Master of Business Administration (EMBA) – Zrównoważony rozwój ESG Studium in Polnisch
Inspektor Ochrony Danych (RODO) Studium in Polnisch
Kontrola wewnętrzna i audyt Studium in Polnisch
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej Studium in PolnischFernstudium
Logopedia Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Menedżer ESG Studium in Polnisch
Media, kultura, sztuka Studium in Polnisch
Menedżer Jakości Studia Podyplomowe Studium in Polnisch
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych Studium in Polnisch
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
Psychodietetyka Studium in Polnisch
Psycholog w szkole i przedszkolu Studium in Polnisch
Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw Studium in Polnisch
Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu Studium in Polnisch
Suicydologia Studium in Polnisch
Sztuczna inteligencja Studium in Polnisch
Technika z wychowaniem komunikacyjnym Studium in Polnisch
Uniwersalne projektowanie w edukacji. Metodyka pracy w klasie zróżnicowanej Studium in Polnisch
Zarządzanie flotą samochodową Studium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe w turystyce Studium in Polnisch
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Studium in Polnisch
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Studium in Polnisch
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Andere Bildungszentren
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych - Filia w CiechanowieZichenau (Ciechanów)

Webseite www der Universität:
mans.org.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy