Vorstellung der Universität
Warschau (Warszawa), Polen

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Real EstateStudium in Englisch
Betriebliches ManagementStudium in Englisch
Rechnungswesen und ControllingStudium in Englisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Allgemeine BuchhaltungStudium in Polnisch
FinanzanalyseStudium in Polnisch
Bankowość i ubezpieczeniaStudium in Polnisch
Controlling i audyt finansowyStudium in Polnisch
Doradztwo finansowo-księgoweStudium in Polnisch
Finanse i inwestycjeStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse publiczneStudium in Polnisch
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwaStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
EMarketing & Social MediaStudium in Polnisch
Menedżer biznesuStudium in Polnisch
MerketingStudium in Polnisch
Nowe trendy w turystyceStudium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowejStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość międzynarodowaStudium in Polnisch
Rachunkowość i controllingStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiejStudium in Polnisch
Zarządzanie działalnością innowacyjnąStudium in Polnisch
Zarządzanie państwemStudium in Polnisch
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europieStudium in Polnisch
Zarządzanie w bankowości i finansachStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacji publicznejStudium in Polnisch
DyplomacjaStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
GebietskörperschaftStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja bezpieczeństwa narodowegoStudium in Polnisch
Administracja dyplomatyczno-konsularnaStudium in Polnisch
Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)Studium in Polnisch
Administracja instytucji europejskichStudium in Polnisch
Administracja skarbowaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Studium in Polnisch
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaStudium in Polnisch
Zamówienia publiczneStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Polnisch
SystemtechnikStudium in Polnisch
Bazy danychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo obiektów i informacjiStudium in Polnisch
Systemy mobilneStudium in Polnisch
Systemy weboweStudium in Polnisch
Technologie siecioweStudium in Polnisch
Produktionstechnik und -managementStudium in Polnisch
Inżynieria obsługi procesów wytwórczychStudium in Polnisch
Logistyka procesów wytwórczychStudium in Polnisch
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczychStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzaniaStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna dzieci i dorosłychStudium in Polnisch
Psychologia mediówStudium in Polnisch
Psychologia ogólnaStudium in Polnisch
Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacjiStudium in Polnisch
Psychologia sądowaStudium in Polnisch
Psychologia sportu, zdrowia, life-style coachingStudium in Polnisch
Psychologia transportuStudium in Polnisch
Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczneStudium in Polnisch
Społeczna psychologia międzykulturowaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ManagementStudium in Polnisch
EMarketing & Social MediaStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
Menedżer HRStudium in Polnisch
MerketingStudium in Polnisch
Nowe trendy w turystyceStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość międzynarodowaStudium in Polnisch
Przywództwo w biznesieStudium in Polnisch
Rachunkowość i audytStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiejStudium in Polnisch
Zarządzanie działalnością innowacyjnąStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Zarządzanie państwemStudium in Polnisch
Zarządzanie projektamiStudium in Polnisch
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europieStudium in Polnisch
Zarządzanie w bankowości i finansachStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
GebietskörperschaftStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja bezpieczeństwa narodowegoStudium in Polnisch
Administracja dyplomatyczno-konsularnaStudium in Polnisch
Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)Studium in Polnisch
Administracja instytucji europejskichStudium in Polnisch
Administracja skarbowaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Studium in Polnisch
Fundusze i systemy finansowania projektów Unii EuropejskiejStudium in Polnisch
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychStudium in Polnisch
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaStudium in Polnisch
Zamówienia publiczneStudium in Polnisch
Zarządzanie ochroną zdrowiaStudium in Polnisch

MBAmehr »
Executive Master of Business Administration Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Klinische Psychologie Studium in Polnisch
Asystent rodziny Studium in Polnisch
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości Studium in Polnisch
Audyt śledczy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bibliotekoznawsto i informacja naukowa Studium in Polnisch
Budowanie kompetencji menedżerskich Studium in Polnisch
Compliance w organizacji Studium in Polnisch
Doradztwo i mentoring międzykulturowy Studium in Polnisch
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka. Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera Studium in Polnisch
Emisja głosu Studium in Polnisch
Executive Master of Business Administration (EMBA) Studium in Polnisch
Inspektor Ochrony Danych (RODO) Studium in Polnisch
Kontrola wewnętrzna i audyt Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Media, kultura, sztuka Studium in Polnisch
Menedżer Jakości Studium in Polnisch
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych Studium in Polnisch
Menedżerskie studia podyplomowe Studium in Polnisch
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
Technika z wychowaniem komunikacyjnym Studium in Polnisch
Zarządzanie Flotą Samochodową Studium in Polnisch
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Studium in Polnisch
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Studium in Polnisch

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w BełchatowieBełchatów
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w CiechanowieZichenau (Ciechanów)

Webseite www der Universität: www.wsm.warszawa.pl/

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy