Vorstellung der Universität
Łódź, Polen

Polski Uniwersytet Wirtualny

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Kontakt:

ul. Sterlinga 26,
90-212 Łódź
tel. +48 42 631 58 00/01
bezpłatna infolinia
800 080 888

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GrafikStudium in EnglischFernstudium
Real EstateStudium in EnglischFernstudium
GrafikStudium in PolnischFernstudium
Grafika 3d i Game ArtStudium in PolnischFernstudium
Komunikacja wizualna i multimediaStudium in PolnischFernstudium
Innere SicherheitStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo energetyczneStudium in PolnischFernstudium
Edukacja dla bezpieczeństwaStudium in PolnischFernstudium
Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwaStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kryzysoweStudium in PolnischFernstudium
Journalistik und KommunikationsStudium in PolnischFernstudium
Dziennikarz - twórca mediów interaktywnychStudium in PolnischFernstudium
Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowaStudium in PolnischFernstudium
KulturwissenschaftenStudium in PolnischFernstudium
Kreatywny producent i menedżer kulturyStudium in PolnischFernstudium
ManagementStudium in PolnischFernstudium
The Innovative Management for Business DevelopmentStudium in EnglischFernstudium
Kreatywne zarządzanie organizacjąStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie projektami w organizacjiStudium in PolnischFernstudium
ÖkonomieStudium in PolnischFernstudium
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządczaStudium in PolnischFernstudium
Rachunkowość i finanseStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
CoachingStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i personalneStudium in PolnischFernstudium
Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymiStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolnaStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiegoStudium in PolnischFernstudium
PflegeStudium in PolnischFernstudium
PolitikwissenschaftStudium in PolnischFernstudium
Administracja i zarządzanie w sferze publicznejStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweStudium in PolnischFernstudium
Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznegoStudium in PolnischFernstudium
Polnische PhilologieStudium in PolnischFernstudium
Architektura informacji i redakcjaStudium in PolnischFernstudium
Reklama i komunikacja kreatywnaStudium in PolnischFernstudium
PsychologieStudium in PolnischFernstudium
Psychologia kreatywnego rozwojuStudium in PolnischFernstudium
Psychologia w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Psychologia wspierająca jakość życiaStudium in PolnischFernstudium
Tourismus und FreizeitStudium in PolnischFernstudium
Marketing i organizacja usług turystycznychStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)Studium in PolnischFernstudium
VerwaltungStudium in PolnischFernstudium
ArbeitsrechtStudium in PolnischFernstudium
SteuerberatungStudium in PolnischFernstudium
Administracja samorządowaStudium in PolnischFernstudium
Broker innowacjiStudium in PolnischFernstudium
E-administracjaStudium in PolnischFernstudium
Procedury sądowo-administracyjneStudium in PolnischFernstudium

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in EnglischFernstudium
Computer graphics and multimediaStudium in EnglischFernstudium
Programming TechnologiesStudium in EnglischFernstudium
Technologies of 3D VisualisationStudium in EnglischFernstudium
TransportStudium in PolnischFernstudium
LandverkehrStudium in PolnischFernstudium
Logistyka w transporcieStudium in PolnischFernstudium

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PolitikwissenschaftStudium in EnglischFernstudium
AnglistikStudium in PolnischFernstudium
Lingwistyka w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiStudium in PolnischFernstudium
Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudium in PolnischFernstudium
Germanische philologieStudium in PolnischFernstudium
Lingwistyka w biznesieStudium in PolnischFernstudium
GrafikStudium in PolnischFernstudium
Grafika artystycznaStudium in PolnischFernstudium
Projektowanie graficzne i fotografiaStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Soziale GerontologieStudium in PolnischFernstudium
CoachingStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowegoStudium in PolnischFernstudium
Edukacja i promocja zdrowiaStudium in PolnischFernstudium
Edukacja wczesnoszkolnaStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopediiStudium in PolnischFernstudium
Psychopedagogika z profilaktyką społecznąStudium in PolnischFernstudium
Terapia pedagogiczna z elementami logopediiStudium in PolnischFernstudium
PolitikwissenschaftStudium in PolnischFernstudium
Politics and Management in International EnvironmentStudium in EnglischFernstudium
Administracja i zarządzanie w sferze publicznejStudium in PolnischFernstudium
Administracja wymiaru sprawiedliwościStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweStudium in PolnischFernstudium
Broker innowacjiStudium in PolnischFernstudium
Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznegoStudium in PolnischFernstudium
Polnische PhilologieStudium in PolnischFernstudium
Architektura informacji i e-marketingStudium in PolnischFernstudium
Media firmowe i komunikacja kreatywnaStudium in PolnischFernstudium

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
RechtswissenschaftStudium in PolnischFernstudium
CywilistycznaStudium in PolnischFernstudium
Gospodarczo-finansowaStudium in PolnischFernstudium
KarnistycznaStudium in PolnischFernstudium

Andere Programmemehr »
Diätetik Studium in PolnischFernstudium
Erziehungsaufsicht Studium in PolnischFernstudium
Logistik Studium in PolnischFernstudium
Management im Gesundheitswesen Studium in PolnischFernstudium
Steuerberatung Studium in PolnischFernstudium
Administracja i zarządzanie publiczne Studium in PolnischFernstudium
Analityka rynku finansowego Studium in PolnischFernstudium
Audyt śledczy Studium in PolnischFernstudium
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową Studium in PolnischFernstudium
Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania Studium in PolnischFernstudium
Chemia w szkole Studium in PolnischFernstudium
Compliance w organizacji Studium in PolnischFernstudium
Dietetyka genetyczna Studium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa Studium in PolnischFernstudium
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in PolnischFernstudium
E-marketing Studium in PolnischFernstudium
Edukacja dla bezpieczeństwa Studium in PolnischFernstudium
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma Studium in PolnischFernstudium
Filozofia dialogu. Sztuka życia Studium in PolnischFernstudium
Filozofia w szkole z elementami metody projektów Studium in PolnischFernstudium
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej Studium in PolnischFernstudium
Fizyka w szkole Studium in PolnischFernstudium
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia Studium in PolnischFernstudium
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Studium in PolnischFernstudium
Informatyka z elementami e-learningu Studium in PolnischFernstudium
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studium in PolnischFernstudium
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD Studium in PolnischFernstudium
Kontroler finansowy Studium in PolnischFernstudium
Kreatywny menedżer kultury Studium in PolnischFernstudium
Logistyka i spedycja dla nauczycieli Studium in PolnischFernstudium
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Studium in PolnischFernstudium
Matematyka w szkole ponadpodstawowej Studium in PolnischFernstudium
Nauczanie etyki Studium in PolnischFernstudium
Neurologopedia ogólna i dziecięca Studium in PolnischFernstudium
Nowe media i dziennikarstwo internetowe Studium in PolnischFernstudium
Oligofrenopedagogika Studium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki Studium in PolnischFernstudium
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studium in PolnischFernstudium
Prawo medyczne z elementami bioetyki Studium in PolnischFernstudium
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych Studium in PolnischFernstudium
Przedsiębiorczość (oferta dla nauczycieli) Studium in PolnischFernstudium
Przygotowanie pedagogiczne Studium in PolnischFernstudium
Psychologia sportu Studium in PolnischFernstudium
Psychologia w biznesie Studium in PolnischFernstudium
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera Studium in PolnischFernstudium
Wiedza o społeczeństwie Studium in PolnischFernstudium
Windykacja należności Studium in PolnischFernstudium
Wychowanie do życia w rodzinie Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kulturą Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie oświatą Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie projektami informatycznymi Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie ryzykiem w organizacji Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in PolnischFernstudium

Webseite www der Universität: www.puw.pl

Karte

YouTube« zurück - Universitäten
Privacy Policy