Vorstellung der Universität
Warschau (Warszawa), Polen

Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Typ der Universität: Wirtschaft
Status der Universität: staatliche

Promotionmehr »
Wirtschaft Studium in Englisch
Ökonomie Studium in Polnisch

Doppelabschlussmehr »
Université Catholique de Louvain, Belgium Studium in Englisch
Université de Namur, Belgia Studium in Englisch
University Institute of Lisbon, Portugal Studium in Englisch
University of Trier, Germany Studium in Englisch

Andere Programmemehr »
Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych Studium in Polnisch
Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R Studium in Polnisch
Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA Studium in Polnisch
Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej Studium in Polnisch
Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych Studium in Polnisch
Metody statystyczne w biznesie Studium in Polnisch
Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej (Międzywydziałowe Studia Podyplomowe) Studium in Polnisch
Rachunkowość i Rewizja Finansowa (Międzywydziałowe Studia Podyplomowe) Studium in Polnisch
Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
Katedra Ekonomii Politycznej
Katedra Historii Gospodarczej
Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Katedra Mikroekonomii
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Zakład Ekonomii Ludności i Demografii
Zakład Teorii Rozwoju Gospodarczego

Webseite www der Universität: www.wne.uw.edu.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy