Vorstellung der Universität
Łódź, Polen

Uczelnia Nauk Społecznych

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Kontakt:

UL. Kamińskiego 21
90-229 ŁÓDŹ
TEL. (42) 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Innere SicherheitStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium

Andere Programmemehr »
Arteterapia (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
Coaching i mentoring - Akademia Trenera Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe Studium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa i survival - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Nauczanie drugiego przedmiotu Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie w oświacie (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Resocjalizacja z socjoterapią (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia Studium in Polnisch
Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Surdopedagogika (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Tyflopedagogika (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju (nauczycielskie) Studium in Polnisch

Webseite www der Universität: www.uns.lodz.pl

Karte

« zurück - Universitäten