Vorstellung der Universität
Łódź, Polen

Uczelnia Nauk Społecznych

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Kontakt:

UL. Kamińskiego 21
90-229 ŁÓDŹ
TEL. (42) 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Innere SicherheitStudium in PolnischFernstudium
ZivilschutzStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo osób i mieniaStudium in PolnischFernstudium
Ochrona i obrona narodowaStudium in PolnischFernstudium
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo edukacyjno-zawodoweStudium in PolnischFernstudium
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in PolnischFernstudium
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudium in PolnischFernstudium
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja i socjoterapiaStudium in PolnischFernstudium
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudium in PolnischFernstudium
Trening interpersonalny i mediacjeStudium in PolnischFernstudium

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguStudium in PolnischFernstudium
Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogicznaStudium in PolnischFernstudium
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwojuStudium in PolnischFernstudium
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaStudium in PolnischFernstudium
Gerontologia społeczna i oświatowaStudium in PolnischFernstudium
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja i socjoterapiaStudium in PolnischFernstudium
Trening rozwoju jednostki i grupyStudium in PolnischFernstudium

Andere Programmemehr »
Arteterapia (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
Coaching i mentoring - Akademia Trenera Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe Studium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Nauczanie drugiego przedmiotu Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie w oświacie (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Resocjalizacja z socjoterapią (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia Studium in Polnisch
Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Surdopedagogika (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Tyflopedagogika (nauczycielskie) Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju (nauczycielskie) Studium in Polnisch

Webseite www der Universität: www.uns.lodz.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy