Łódź, Polen

Uczelnia Nauk Społecznych

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Innere SicherheitStudium in PolnischFernstudium
ZivilschutzStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo i porządek publicznyStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznejStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Animacja kultury i wypoczynkuStudium in PolnischFernstudium
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudium in PolnischFernstudium
Metodyka kształcenia zdalnego i hybrydowegoStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja i socjoterapiaStudium in PolnischFernstudium
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudium in PolnischFernstudium
Trening interpersonalny i mediacjeStudium in PolnischFernstudium

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in PolnischFernstudium
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudium in PolnischFernstudium
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życiaStudium in PolnischFernstudium
SonderpädagogikStudium in PolnischFernstudium
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudium in PolnischFernstudium
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Studium in PolnischFernstudium
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Studium in PolnischFernstudium
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja i socjoterapiaStudium in PolnischFernstudium
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia (wariant skrócony)Studium in PolnischFernstudium
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudium in PolnischFernstudium
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życiaStudium in PolnischFernstudium

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Nationale SicherheitStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaStudium in PolnischFernstudium
Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnychStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kryzysoweStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Edukacja dorosłych z tutoringiemStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja i socjoterapiaStudium in PolnischFernstudium
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudium in PolnischFernstudium

MBAmehr »
Executive Master of Business Administration Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Erziehungsaufsicht Studium in Polnisch
Internationale Sicherheit Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych Studium in Polnisch
Coaching i mentoring – akademia trenera Studium in Polnisch
Cyberbezpieczeństwo Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studium in Polnisch
Integracja sensoryczna Studium in Polnisch
Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studium in Polnisch
Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna Studium in Polnisch
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa Studium in Polnisch
Psychodietetyka Studium in Polnisch
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Studium in Polnisch
Psychologia mediów i reklamy Studium in Polnisch
Psychologia sportu Studium in Polnisch
Psychologia transportu Studium in Polnisch
Psychologia w biznesie Studium in Polnisch
Psychotraumatologia Studium in Polnisch
Seksuologia kliniczna Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Studium in Polnisch

Andere Bildungszentren
Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Nowym TarguNeumarkt (Nowy Targ)

Webseite www der Universität:
www.uns.lodz.pl/

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy