Tschenstochau (Częstochowa), Polen

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PhysikStudium in Englisch
NanotechnologieStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej)Studium in Polnisch
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudium in Polnisch
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/rosyjskim/francuskimStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
AgrobiotechnologiaStudium in Polnisch
Browarnictwo i napoje fermentowaneStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Drug ChemistryStudium in Englisch
Chemia lekówStudium in Polnisch
Nauczanie chemii i przyrodyStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Język niemiecki w obszarach zawodowychStudium in Polnisch
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej)Studium in Polnisch
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Antropologia historycznaStudium in Polnisch
ArchiwistycznaStudium in Polnisch
Historia narodów słowiańskichStudium in Polnisch
MilitarioznawstwoStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Grafika użytkowaStudium in Polnisch
Grafika warsztatowaStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
Malarstwo sztalugoweStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
InformatycznaStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwaStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalneStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacyjnąStudium in Polnisch
Terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Filozofia nauczycielskaStudium in Polnisch
Filozofia teoretycznaStudium in Polnisch
Filozofia z komunikacją społecznąStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
NanotechnologieStudium in Polnisch
Akustyka i realizacja dźwiękuStudium in Polnisch
Nauczanie fizyki i przyrodyStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Edytorsko-redaktorskaStudium in Polnisch
Film i realizacja obrazu filmowegoStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Case managementStudium in Polnisch
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorychStudium in Polnisch
Praca z rodzinąStudium in Polnisch
Sport- und BewegungspädagogikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Obsługa ruchu turystycznegoStudium in Polnisch
Turystyka aktywna i specjalistycznaStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Analityka i kreatywność społecznaStudium in Polnisch
Coaching i procesy doradczeStudium in Polnisch
Diagnozy i konsulting społecznyStudium in Polnisch
Dziennikarstwo i kultura mediówStudium in Polnisch
Dziennikarstwo internetoweStudium in Polnisch
Media regionalneStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Filologia germańska. Kształcenie od podstawStudium in Polnisch
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskimStudium in Polnisch
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskimStudium in Polnisch
Fotografia i kreacja przekazu wizualnegoStudium in Polnisch
Fotografia użytkowa/fotografia – kreacja przekazu autorskiegoStudium in Polnisch
Komunikat wizualny – multimedia/komunikat wizualny – intermediaStudium in Polnisch
Komunikat wizualny w przestrzeni społecznej/komunikat wizualny – grafika wydawnicza i ekranowaStudium in Polnisch
IberoznawstwoStudium in Polnisch
KulturoznawczaStudium in Polnisch
TurystycznaStudium in Polnisch
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstawStudium in Polnisch
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskimStudium in Polnisch
Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskimStudium in Polnisch
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Biometria i informatyka śledczaStudium in Polnisch
Chemia w kryminalistyceStudium in Polnisch
Muzyka w przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Animacja artystycznaStudium in Polnisch
Muzyka estradowaStudium in Polnisch
Pedagogika międzykulturowa z mediacjąStudium in Polnisch
PsychoprofilaktykaStudium in Polnisch
Rachunkowość i podatkiStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Polnisch
SoftwaretechnikStudium in Englisch
SoftwaretechnikStudium in Polnisch
Grafika komputerowaStudium in Polnisch
Technologie internetoweStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczneStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudium in Polnisch
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiałyStudium in Polnisch
Design i wzornictwo przemysłoweStudium in Polnisch
Nano- i bioinnowacje w materiałachStudium in Polnisch
Virtual PrototypingStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
Inżynieria multimediówStudium in Polnisch
Film i montaż obrazu filmowegoStudium in Polnisch
Reżyseria dźwiękuStudium in Polnisch
Reżyseria obrazuStudium in Polnisch
Produkcja i marketing żywnościStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PhysiotherapieStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudium in Polnisch
Psychologia rodziny i wychowaniaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuStudium in Polnisch
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznieStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PhysikStudium in Englisch
Nanophysics and NanomaterialsStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneStudium in Polnisch
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaStudium in Polnisch
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii angielskiej)Studium in Polnisch
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudium in Polnisch
Tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem z języka chińskiegoStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
Biotechnologia przemysłowaStudium in Polnisch
Biotechnologia żywnościStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Drug ChemistryStudium in Englisch
Chemia lekówStudium in Polnisch
Nauczanie chemii i przyrodyStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneStudium in Polnisch
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaStudium in Polnisch
Nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej)Studium in Polnisch
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Antropologia historycznaStudium in Polnisch
ArchiwistycznaStudium in Polnisch
Historia narodów słowiańskichStudium in Polnisch
MilitarioznawstwoStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Grafika użytkowaStudium in Polnisch
Grafika warsztatowaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
SoftwaretechnikStudium in Polnisch
Tworzenie gier komputerowychStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
Malarstwo sztalugoweStudium in Polnisch
Malarstwo w architekturze i urbanistyceStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo militarneStudium in Polnisch
Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Coaching kariery z doradztwemStudium in Polnisch
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
GeragogikaStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudium in Polnisch
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Filozofia nauczycielskaStudium in Polnisch
Filozofia nowych mediówStudium in Polnisch
Filozofia teoretycznaStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Akustyka i układy audioStudium in Polnisch
Nanofizyka i nonomateriałyStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
Nauczanie chemii i przyrody1Studium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychStudium in Polnisch
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoStudium in Polnisch
Polityka i wielokulturowośćStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
DziennikarskaStudium in Polnisch
Edytorsko-redaktorskaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Promocja literaturyStudium in Polnisch
Sport- und BewegungspädagogikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo środowiskaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo techniczneStudium in Polnisch
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
TourismuswirtschaftStudium in Polnisch
Zarządzanie eventamiStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja ochrony i kontroli prawnejStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Dziennikarstwo i kultura mediówStudium in Polnisch
Dziennikarstwo prasowe i radioweStudium in Polnisch
Rzecznika prasowy i specjalista PRStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Kultura w mediach i komunikacjiStudium in Polnisch
Film i nowe media w komunikacji kulturowejStudium in Polnisch
Teatr i promocja kultury widowiskStudium in Polnisch
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaStudium in Polnisch
Żywienie człowieka i dietetykaStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Sztuki muzyczne Studium in Polnisch
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studium in Polnisch

Doppelabschlussmehr »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Andere Programmemehr »
Innere Sicherheit Studium in Polnisch
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Sport- und Bewegungspädagogik Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i jakość żywności Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Medycyna estetyczna dla lekarzy Studium in Polnisch
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Pedagogika tańca Studium in Polnisch
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa Studium in Polnisch
Podatki i doradztwo podatkowe Studium in Polnisch
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do Studium in Polnisch
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej Studium in Polnisch
Programowanie i bazy danych Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym Studium in Polnisch
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym Studium in Polnisch
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna z arteterapią Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią Studium in Polnisch
Tyflopedagogika Studium in Polnisch
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a Studium in Polnisch
Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce Studium in Polnisch
Zarządzanie jednostkami publicznymi Studium in Polnisch
Zarządzanie placówką oświatową Studium in Polnisch
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Geisteswissenschaften
Fakultät für Gesundheitswissenschaften
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki

Webseite www der Universität:
www.ujd.edu.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy