Tschenstochau (Częstochowa), Polen

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ChemieStudium in Englisch
MalereiStudium in Englisch
PhilosophieStudium in Englisch
PhysikStudium in Englisch
PolitikwissenschaftStudium in Englisch
WirtschaftStudium in Englisch
Economics of Public SectorStudium in Englisch
Entrepreneurship and Development of Own Business ActivityStudium in Englisch
Music in Public SpaceStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
AgrobiotechnologiaStudium in Polnisch
Browarnictwo i napoje fermentowaneStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Chemia lekówStudium in Polnisch
Chemia w kryminalistyceStudium in Polnisch
Nauczycielska – nauczanie chemiiStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
ArchiwistycznaStudium in Polnisch
KulturoznawczaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Grafika artystyczna i projektowaStudium in Polnisch
Grafika użytkowaStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
Matematyczne metody informatykiStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwaStudium in Polnisch
Polityka integracji i bezpieczeństwaStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Ekonomia sektora publicznegoStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczejStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalneStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudium in Polnisch
Terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
TeoretycznaStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
NanotechnologieStudium in Polnisch
Akustyka i realizacja dźwiękuStudium in Polnisch
Nauczycielska – nauczanie fizykiStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
EuropejskaStudium in Polnisch
Polityka integracji i bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Społeczno-politycznaStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Edytorsko-redaktorskaaStudium in Polnisch
Film i realizacja obrazu filmowegoStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
RettungsdienstStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorychStudium in Polnisch
Praca z klientem instytucji edukacyjnych – moduł międzykierunkowyStudium in Polnisch
Praca z rodzinąStudium in Polnisch
Sport- und BewegungspädagogikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Mediacje i komunikacja społeczna – moduł miedzykierunkowyStudium in Polnisch
Obsługa ruchu turystycznegoStudium in Polnisch
Turystyka aktywna i specjalistycznaStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Analityka i kreatywność społecznaStudium in Polnisch
Coaching i procesy doradczeStudium in Polnisch
Diagnozy i konsulting społecznyStudium in Polnisch
Dziennikarstwo i kultura mediówStudium in Polnisch
Dziennikarstwo internetoweStudium in Polnisch
Edytorsko-redaktorskaStudium in Polnisch
Media regionalneStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Fotografia i kreacja przekazu wizualnegoStudium in Polnisch
IberoznawstwoStudium in Polnisch
KulturoznawczaStudium in Polnisch
TurystycznaStudium in Polnisch
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstawStudium in Polnisch
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim/francuskimStudium in Polnisch
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Biometria i informatyka śledczaStudium in Polnisch
Chemia w kryminalistyceStudium in Polnisch
Muzyka w przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Animacja artystycznaStudium in Polnisch
Muzyka estradowaStudium in Polnisch
PsychoprofilaktykaStudium in Polnisch
Coaching i mentoring – moduł międzykierunkowyStudium in Polnisch
Rachunkowość i podatkiStudium in Polnisch
Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskieStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Polnisch
SoftwaretechnikStudium in Polnisch
Grafika komputerowaStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
Biometria i informatyka śledczaStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudium in Polnisch
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiałyStudium in Polnisch
NanotechnologieStudium in Polnisch
Virtual prototypingStudium in Polnisch
Inżynieria multimediówStudium in Polnisch
Akustyka i realizacja dźwiękuStudium in Polnisch
Grafika komputerowaaStudium in Polnisch
Produkcja i marketing żywnościStudium in Polnisch
AgrobiznesStudium in Polnisch
Logistyka w łańcuchu żywnościowymStudium in Polnisch
Przetwórstwo żywnościStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
MedizinStudium in Polnisch
PharmazieStudium in Polnisch
PhysiotherapieStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudium in Polnisch
Psychologia rodziny i wychowaniaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ChemieStudium in Englisch
InformatikStudium in Englisch
MalereiStudium in Englisch
PhysikStudium in Englisch
PolitikwissenschaftStudium in Englisch
Specialized English for BusinessStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
Biotechnologia przemysłowaStudium in Polnisch
Biotechnologia żywnościStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Chemia lekówStudium in Polnisch
Nauczycielska – nauczanie chemiiStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
ArchiwistycznaStudium in Polnisch
KulturoznawczaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Grafika artystyczna i projektowaStudium in Polnisch
Grafika użytkowaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
SoftwaretechnikStudium in Polnisch
Tworzenie gier komputerowychStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MediziningenieurwesenStudium in Polnisch
BiomechanikaStudium in Polnisch
Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznejStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo militarneStudium in Polnisch
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychStudium in Polnisch
Obrona i ochrona interesów państwaStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudium in Polnisch
Projektowanie uniwersalne w usługach i edukacjiStudium in Polnisch
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
TeoretycznaStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Akustyka i układy audioStudium in Polnisch
Nanofizyka i nanomateriałyStudium in Polnisch
Nauczycielska – nauczanie fizykiStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychStudium in Polnisch
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoStudium in Polnisch
Polityka i wielokulturowośćStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
DziennikarskaStudium in Polnisch
Edytorsko-redaktorskaaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Sport- und BewegungspädagogikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo techniczneStudium in Polnisch
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
TourismuswirtschaftStudium in Polnisch
Zagrożenia i wyzwania w pracy – moduł międzykierunkowyStudium in Polnisch
Zarządzanie eventamiStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja ochrony i kontroli prawnejStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Dziennikarstwo i kultura mediówStudium in Polnisch
Dziennikarstwo radiowe i prasoweStudium in Polnisch
Edytorsko-redaktorskaStudium in Polnisch
Rzecznik prasowy i specjalista PRStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Fotografia i kreacja przekazu wizualnegoStudium in Polnisch
IberoznawstwoStudium in Polnisch
KulturoznawczaStudium in Polnisch
TurystycznaStudium in Polnisch
Muzyka w przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Animacja artystycznaStudium in Polnisch
Muzyka estradowaStudium in Polnisch
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaStudium in Polnisch
Praca z klientem instytucji edukacyjnych – moduł międzykierunkowyStudium in Polnisch
Usługi społeczneStudium in Polnisch
Żywienie człowieka i dietetykaStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Nauki o kulturze fizycznej Studium in Polnisch
Sztuki muzyczne Studium in Polnisch
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studium in Polnisch

Doppelabschlussmehr »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Andere Programmemehr »
Innere Sicherheit Studium in Polnisch
Instrumentalstudium Studium in Polnisch
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Sport- und Bewegungspädagogik Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i jakość żywności Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe Studium in Polnisch
Dyrygentura chóralna Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studium in Polnisch
Kameralistyka Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Medycyna estetyczna dla lekarzy Studium in Polnisch
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studium in Polnisch
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych Studium in Polnisch
Ochrona wolności i praw jednostki Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej Studium in Polnisch
Pedagogika tańca Studium in Polnisch
Pełnomocnik ds.Cyberbezpieczeństwa Studium in Polnisch
Podatki i doradztwo podatkowe Studium in Polnisch
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do Studium in Polnisch
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej Studium in Polnisch
Prawo i zarządzanie w sporcie Studium in Polnisch
Programowanie i bazy danych Studium in Polnisch
Prowadzenie zespołów instrumentalnych Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym Studium in Polnisch
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia Studium in Polnisch
Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie Studium in Polnisch
Tyflopedagogika Studium in Polnisch
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a Studium in Polnisch
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi Studium in Polnisch
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce Studium in Polnisch
Zarządzanie jednostkami publicznymi Studium in Polnisch
Zarządzanie ochroną osób i mienia Studium in Polnisch
Zarządzanie placówką oświatową Studium in Polnisch
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Geisteswissenschaften
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki

Webseite www der Universität:
www.ujd.edu.pl/

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy