Krakau (Kraków), Polen

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ der Universität: Pädagogische
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Internationale SicherheitStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
Biologia (nauczycielska)Studium in Polnisch
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)Studium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Geografia fizycznaStudium in Polnisch
Geografia regionalna Ameryki ŁacińskiejStudium in Polnisch
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska)Studium in Polnisch
Geografia z przedsiębiorczością (nauczycielska)Studium in Polnisch
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Studium in Polnisch
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)Studium in Polnisch
GeoinformacjaStudium in Polnisch
GeomonitoringStudium in Polnisch
GeoturystykaStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzennaStudium in Polnisch
Zarządzanie środowiskiem geograficznymStudium in Polnisch
GeopolitikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Język niemiecki w biznesieStudium in Polnisch
Metodyka nauczania języka niemieckiego (nauczycielska)Studium in Polnisch
Metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym (nauczycielska)Studium in Polnisch
GeschichteStudium in PolnischFernstudium
Antropologia historycznaStudium in PolnischFernstudium
Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)Studium in PolnischFernstudium
GrafikStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
Język włoski stosowanyStudium in Polnisch
JournalismusStudium in Polnisch
Dziennikarstwo w nowych mediachStudium in Polnisch
Edukacja medialna i kompetencje cyfroweStudium in Polnisch
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkoweStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Matematyka uniwersalnaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnieńStudium in Polnisch
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąStudium in Polnisch
Społeczno-opiekuńczaStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Studium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
VerlagswesenStudium in Polnisch
Komunikacja społeczna i medialnaStudium in Polnisch
Nauczycielska (polonistyczna)Studium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
Filologia romańska z językiem hiszpańskimStudium in Polnisch
Filologia romańska z językiem włoskimStudium in Polnisch
Język francuski stosowanyStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Filologia rosyjska z językiem angielskimStudium in Polnisch
Filologia rosyjska z językiem francuskimStudium in Polnisch
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskimStudium in Polnisch
PrzekładoznwczaStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Asystent rodzinyStudium in Polnisch
Organizator pomocy instytucjonalnejStudium in Polnisch
SozialpolitikStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
Języki specjalistyczne i tłumaczeniaStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
GeschäftstourismusStudium in Polnisch
Animacja w turystyce i rekreacjiStudium in Polnisch
GeoturystykaStudium in Polnisch
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznejStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość w turystyceStudium in Polnisch
Turystyka kulturowaStudium in Polnisch
Turystyka międzynarodowaStudium in Polnisch
Turystyka przygodowaStudium in Polnisch
Turystyka w krajach Grupy WyszehradzkiejStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo państwaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo zdrowotneStudium in Polnisch
DesignStudium in Polnisch
Digital DesignStudium in Polnisch
Ekonomia społecznaStudium in Polnisch
Etyka – mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
Filozofia i psychologia rozwoju osobistegoStudium in Polnisch
Komunikacja wizualnaStudium in Polnisch
KryminalistykaStudium in Polnisch
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowymStudium in PolnischFernstudium
Sztuka i edukacjaStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Sztuka i mediaStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiStudium in Polnisch
Zarządzanie w służbach społecznychStudium in Polnisch
Asystentura medycznaStudium in Polnisch
Ubezpieczenia społeczneStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BioinformatikStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Administracja systemami informatycznymiStudium in Polnisch
Multimedia i technologie internetoweStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
GeoinformacjaStudium in Polnisch
Gospodarka odnawialnymi źródłami energiiStudium in Polnisch
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskichStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennejStudium in Polnisch
Rozwój lokalny i regionalnyStudium in Polnisch
Zarządzanie środowiskiem geograficznymStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo technologii informacyjnychStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Regenerative EnergienStudium in Polnisch
Zarządzanie środowiskiem geograficznymStudium in Polnisch
Edukacja techniczno-informatycznaStudium in Polnisch
Informatyka stosowana w techniceStudium in Polnisch
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcjiStudium in Polnisch
Technika z informatyką (nauczycielska)Studium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Klinische PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia edukacyjnaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwojuStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
Psychologia i biologia zwierzątStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
Biologia laboratoryjnaStudium in Polnisch
Biologia środowiskowa (nauczycielska)Studium in Polnisch
Biologia z chemią (nauczycielska)Studium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennaStudium in Polnisch
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska)Studium in Polnisch
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Studium in Polnisch
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)Studium in Polnisch
Nauki o Ziemi i środowiskuStudium in Polnisch
GeopolitikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Nauczycielska z modułem translatorycznymStudium in Polnisch
Przekład w biznesieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Antropologia historycznaStudium in Polnisch
Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)Studium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Administracja systemami informatycznymiStudium in Polnisch
Multimedia i technologie internetoweStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagranicznaStudium in Polnisch
Dyplomacja publicznaStudium in Polnisch
Studia europejskieStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Tłumaczenia specjalistyczneStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Matematyka uniwersalnaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Edukacja dorosłych z coachingiem (nauczycielska)Studium in Polnisch
Resocjalizacja z penitencjarystyką (nauczycielska)Studium in Polnisch
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (nauczycielska)Studium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Studium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymiStudium in Polnisch
Komunikacja społeczna – reklama i public relationsStudium in Polnisch
Nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiegoStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
Język francuski stosowanyStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
PrzekładoznwczaStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Koordynator pomocy postpenitencjarnejStudium in Polnisch
Organizator usług społecznychStudium in Polnisch
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemowąStudium in Polnisch
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawnąStudium in Polnisch
SozialpolitikStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Kryminologia i dezorganizacja społecznaStudium in Polnisch
Socjologia biznesu i zarządzaniaStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
Komunikacja międzykulturowaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
ArbeitssicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo techniczneStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
GeschäftstourismusStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznejStudium in Polnisch
Turystyka kulturowaStudium in Polnisch
Turystyka przygodowaStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja sektora prywatnegoStudium in Polnisch
E-administracjaStudium in Polnisch
Koordynator polityk publicznychStudium in Polnisch
Archiwistyka, biurowość, cyfryzacjaStudium in PolnischFernstudium
Art & designStudium in Polnisch
ArtStudium in Polnisch
DesignStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwaStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacyjneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo militarneStudium in Polnisch
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznymStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnościąStudium in Polnisch
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegoStudium in Polnisch
Dziennikarstwo przyrodniczeStudium in Polnisch
Nowe media w life scienceStudium in Polnisch
PR i komunikowanie wizerunkowe w life scienceStudium in Polnisch
Edukacja techniczno-informatycznaStudium in Polnisch
Informatyka stosowana w techniceStudium in Polnisch
Technika z informatyką (nauczycielska)Studium in Polnisch
Technologie internetowe i multimedialneStudium in Polnisch
Ekonomia społecznaStudium in Polnisch
Biznes społecznie odpowiedzialnyStudium in Polnisch
Menedżer społecznyStudium in Polnisch
Etyka – mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
KryminalistykaStudium in Polnisch
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudium in Polnisch
Coach medialnyStudium in Polnisch
Menedżer i animator kulturyStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Media content & creative writingStudium in Polnisch
Odnowa biologicznaStudium in Polnisch
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudium in Polnisch
Sztuka i edukacjaStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna (nauczycielska)Studium in Polnisch
Sztuka współczesnaStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
Zarządzanie w służbach społecznychStudium in Polnisch
Aktywizacja i readaptacja społecznaStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysem w rodzinieStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki o bezpieczeństwie Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Nauko o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Archivierung und Dokumentenmanagement Studium in Polnisch
Geographie Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Unternehmertum Studium in Polnisch
Verlagswesen Studium in Polnisch
Administracja samorządowa Studium in Polnisch
Archikultura – edukator architektoniczny Studium in Polnisch
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Studium in Polnisch
Biologia molekularna z elementami biotechnologii Studium in Polnisch
Biologia w terenie Studium in Polnisch
Cyfrowa edukacja językowa Studium in PolnischFernstudium
Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie Studium in PolnischFernstudium
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych Studium in Polnisch
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Studium in Polnisch
Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo Studium in Polnisch
Dyplomacja publiczna Studium in Polnisch
E-Nauczyciel Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu Studium in Polnisch
Edukacja integracyjna i włączająca Studium in Polnisch
Etyka dla nauczycieli Studium in Polnisch
European Management Studium in Polnisch
Geoinformacja w edukacji Studium in Polnisch
Geopolityka: Historia i Współczesność Studium in Polnisch
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli Studium in Polnisch
Historia i wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Kompetencje przyszłości i coaching Studium in Polnisch
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Marketing i kreatywna reklama Studium in Polnisch
Mediacje i negocjacje Studium in Polnisch
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studium in Polnisch
Nauczanie biologii w szkole podstawowej Studium in Polnisch
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studium in PolnischFernstudium
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego Studium in Polnisch
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych) Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Studium in Polnisch
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej Studium in Polnisch
Prawo dla urzędników nieprawników Studium in Polnisch
Prawo inwestycyjno-budowlane Studium in Polnisch
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
Przyroda Studium in Polnisch
Przywództwo w zarządzaniu z elementami coachingu Studium in Polnisch
Rynek sztuki współczesnej Studium in PolnischFernstudium
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji Studium in Polnisch
Socjoterapia Studium in Polnisch
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Studium in Polnisch
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna Studium in Polnisch
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku Studium in Polnisch
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Studium in Polnisch
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Pedgogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny) Studium in Polnisch
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych) Studium in Polnisch
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka Studium in Polnisch
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych) Studium in Polnisch
Zarządzanie w służbach społecznych Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
Webseite www der Universität:
www.up.krakow.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy